english

Een leefbaar klimaat is een mensenrecht

Het recht op leven, gezondheid, voedsel, een woning en andere mensenrechten komen allemaal in direct gevaar door de klimaatcrisis. Maar een leefbaar klimaat is (nog) niet officieel erkend als mensenrecht. Daar kunnen we samen verandering in brengen. Doe je mee?

Klimaatverandering is een gevaar voor mensenrechten

Klimaat en mensenrechten zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Neem het meest fundamentele recht van allemaal, het recht op leven. Jaarlijks sterven steeds meer mensen aan hittegolven, overstromingen, en stormen. Deze komen vaker voor door klimaatverandering. Als we nu geen actie ondernemen wordt dit erger. Het is dus letterlijk van levensbelang.

Tegelijkertijd bedreigt klimaatverandering ook allerlei andere mensenrechten. Veel basisrechten van de mens zijn namelijk afhankelijk van een stabiel en leefbaar klimaat. Een paar voorbeelden:

  • Het recht op voedsel: meer droogtes, overstromingen en extreem weer leiden tot mislukte oogsten en minder voedsel. Hierdoor zullen vooral arme mensen meer honger lijden.
  • Het recht op gezondheid: stijgende temperaturen zorgen ervoor dat sommige ziektes zich makkelijker verspreiden. Bijvoorbeeld dengue, omdat de tijgermug die deze ziekte overbrengt in een groter gebied kan leven, nu ook in Europa.
  • Het recht op een woning: meer extreem weer richt steeds meer schade aan waardoor mensen hun huis verliezen. Tegelijkertijd vormt de zeespiegelstijging een groot gevaar voor miljoenen mensen die aan de kust wonen, van Miami tot Togo en Nederland.

> Lees meer over klimaatverandering en de gevolgen ervan

Klimaatrechtvaardigheid

Tegelijkertijd vergroot klimaatverandering armoede en ongelijkheid. Zo bedreigt het ook sociale mensenrechten, zoals het recht op een gelijke behandeling en het recht om niet gediscrimineerd te worden. Want groepen die al achtergesteld zijn, zijn extra kwetsbaar voor de gevolgen van klimaatverandering. Inheemse volkeren, vrouwen, mensen van kleur, en mensen met lage inkomens worden over het algemeen harder getroffen. Terwijl zij het minst hebben bijgedragen aan klimaatverandering.

> Lees meer over klimaatracisme en rechtvaardigheid

Chautuileo Klimaatmars.jpg

Inheems activist Chautuileo Tranamil op het podium van de 2021 Klimaatmars.

Veel internationale klimaatactivisten zijn daarom ook mensenrechtenactivisten. Want het beschermen van klimaat en mensenrechten is niet los van elkaar te zien. Helaas doen zij dit vaak met gevaar voor eigen leven. In 2020 werd een triest record gebroken: toen zijn 271 natuurbeschermers vermoord

De rechter zegt het ook

De link tussen klimaat en mensenrechten is erg belangrijk omdat we grote vervuilers zo kunnen dwingen hun CO2-uitstoot te verminderen. Bedrijven proberen vaak hun verantwoordelijkheid te ontlopen. Maar daar gaat rechtbanken gelukkig niet meer in mee. In onze Klimaatzaak tegen Shell oordeelde de rechter dat Shell mensenrechten schendt doordat het CO2 uitstoot wat gevaarlijke klimaatverandering veroorzaakt. Dit argument wordt in steeds meer rechtszaken gebruikt.

Met rechten komen plichten

Mensen hebben recht op een leefbaar klimaat, maar wie beschermt dat recht? De VN stelt dat landen (ook onze regering dus) de plicht hebben om de negatieve gevolgen van klimaatverandering tegen te gaan.

Daarom roept Milieudefensie de regering op om een wettelijke klimaatplicht voor grote vervuilers in te voeren. Dit kan in de wet ‘internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen‘ (IMVO), waar nu aan gewerkt wordt. Deze wet houdt bedrijven verantwoordelijk voor mensenrechtenschendingen en milieuschade in hun hele productieketen.

Je zou verwachten dat dit dan automatisch ook over klimaatverandering gaat. Maar dat is niet zo. Daarom voeren wij campagne zodat ook klimaat in de wet wordt opgenomen. Zodat na Shell ook álle andere grote vervuilers verplicht worden om gevaarlijke klimaatverandering te voorkomen. Daar hebben we recht op. Doe je met ons mee?

Noodoproep: geen geld naar grote klimaatvervuilers

De wereld warmt gevaarlijk op. Alleen als íedereen meedoet, kunnen we de grootste klimaatrampen nog voorkomen. Wij lieten onderzoeken of 29 grote bedrijven ook meedoen. En wat blijkt: zij gaan gewoon door met vervuilen alsof er geen klimaatcrisis is. Het is tijd om deze bedrijven nú aan te pakken. Doe je mee?

Loading...