english

De Staat mag nieuwe overtredingen van de luchtkwaliteitswet riskeren

Dat besloot de rechter vandaag in het hoger beroep van het kort geding voor gezonde lucht. Eerder besloot de rechter dat de Staat geen maatregelen mag nemen waarbij de kans groot is dat de Europese wet voor luchtkwaliteit wordt overtreden. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren bij wegverbredingen, nieuwe parkeergarages in binnensteden en het ophogen van de maximumsnelheid in gebieden waar de luchtkwaliteit al slecht is. Gelukkig moet de Staat nog wel steeds alles op alles zetten om de luchtkwaliteit te verbeteren op plekken waar de normen nu al overschreden worden.

Kort geding

Milieudefensie sleepte de Nederlandse Staat voor de rechter in een kort geding, omdat op veel plekken in het land de lucht ongezond is en de wet wordt overtreden. De overheid heeft de verantwoordelijkheid om daar zo snel mogelijk iets aan te doen. Milieudefensie won het kort geding vorig jaar september. De rechter stelde Milieudefensie toen op alle eisen in het gelijk.

Wat eiste Milieudefensie van de Staat?

De overheid moest zo snel mogelijk de luchtkwaliteit verbeteren. Door:

  1. de luchtvervuiling in kaart te brengen;
  2. de luchtvervuiling aan te pakken met een concreet plan (waardoor wordt voldaan aan de Europese wet); en
  3. geen toekomstige projecten meer uit te voeren met een kans op overschrijdingen van de Europese wet voor luchtkwaliteit.

Met de eerste 2 eisen is de Staat inmiddels aan de slag gegaan. Dat is een mooie winst!

Hoger beroep

Maar tegen de laatste eis ging de Staat in hoger beroep. En de rechter heeft daar vandaag mee ingestemd. Dat is jammer. Want op deze manier kunnen er gewoon weer nieuwe plekken bijkomen waar de lucht veel te vervuild is. Gelukkig staan de eerste 2 uitspraken in het vonnis nog overeind, waardoor we toch langzaam op weg zijn naar gezondere lucht.

Wat zijn de gevolgen van deze uitspraak?

Concreet betekent dit bijvoorbeeld dat ook op plekken waar de luchtkwaliteit al slecht is de snelwegen breder mogen worden, er meer parkeergarages in vervuilde binnensteden worden gebouwd en de maximumsnelheid omhoog gaat naar 130 k/u. Dit zijn maatregelen die mogelijk ernstige gevolgen hebben. Voor het milieu, maar ook voor de gezondheid van veel Nederlanders. Door alle giftige stoffen zijn tienduizenden mensen langdurig ziek en overlijden duizenden mensen ieder jaar vroegtijdig.

Er is ook goed nieuws: we hebben de crowdfunding gehaald!

Ruim 2000 mensen hebben meegedaan aan de crowdfunding! Het gehele bedrag van maar liefst € 50.000 hebben we inmiddels binnen. Geweldig, want daardoor kunnen we onze advocaat en aanvullend onderzoek betalen. Fantastisch om zoveel steun te krijgen. Samen zorgen we voor betere luchtkwaliteit. Bedankt alle crowdfunders!

Ook Luchtwachters zijn hier heel blij mee en willen de crowdfunders graag bedanken. Kijk de video:

We hebben een lange adem!

Met de crowdfunding op zak, gaan we door. Er loopt namelijk ook nog een hoger beroep in de zogenaamde bodemprocedure, dat is de uitgebreidere behandeling van onze rechtszaak. Daarin eisen we dat de Nederlandse Staat stopt met het schenden van ons mensenrecht op gezonde lucht. Want de Europese normen zijn eigenlijk te slap. Beter is het om ons te houden aan de richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie. Meer informatie volgt.

Welke rechtszaken lopen er precies?

rechtszaak tijdlijn

Zorg dat Shell zich aan de uitspraak van de rechter houdt

Wat is dat toch met Shell? Vorig jaar veroordeelde de rechter het bedrijf. De uitstoot moet in 2030 met bijna de helft omlaag. Maar ze doen niks. Dat brengt wereldwijd mensenlevens in gevaar. Spreek de verantwoordelijke bestuursleden van Shell daarom persoonlijk aan en stuur ze nu een kaartje.

Wil je meer weten?

Loading...