De Nederlandse staat moet meer doen om klimaatverandering te voorkomen en wat ons betreft is Shell de volgende

De Staat moet de uitstoot van broeikasgassen sneller verminderen. Dat heeft het gerechtshof in Den Haag in het hoger beroep van de klimaatzaak bepaald. Volgens het hof is een vermindering van 25 procent Co2 uitstoot in 2020 ten opzichte van 1990 noodzakelijk.

Een historische gebeurtenis

De rechter maakte vandaag gehakt van de verdediging van de Nederlandse staat en gaf Stichting Urgenda op alle punten gelijk. De staat moet veel meer gaan doen om klimaatverandering te voorkomen. De rechter zei dat de  Nederlandse staat h de plicht  heeft om voor haar burgers te zorgen, en dat dit op dit moment onvoldoende gebeurt.

DpDafEVXoAAZyeq.jpg

Het gaat pijn doen

De rechter gaf in haar betoog direct toe dat ook zij weet dat de maatregelen die de overheid moet nemen pijn gaan doen. Dat ze geld gaan kosten. Maar, zegt de rechter, als de wereld straks onbewoonbaar is door droogte, overstromingen, bosbranden en hongersnoden, dan doet dat ook pijn. En dit bestrijden kost ook geld.

Shell is de volgende

Urgenda schrijft hiermee opnieuw geschiedenis. Dit vergroot ook de kansen op succes in onze eigen klimaatzaak tegen Shell, die wij samen met 13.600 Nederlanders aanspannen. Net als de overheid, moeten ook vervuilende bedrijven als Shell zich aan het Parijsakkoord en mensenrechtenverdragen houden. De tijd is gekomen dat rechters zich uit durven te spreken over het klimaatbeleid van de overheid. De volgende logische stap is dat een rechter zich uitspreekt over het klimaatbeleid van grote vervuilende bedrijven. Shell is de grootste vervuiler van Nederland en stoot negen keer meer CO2 uit dan heel Nederland bij elkaar. Als een bedrijf zoveel schade aanricht, schade waarvan Shell al zeker 40 jaar weet dat dit rampzalige gevolgen heeft voor het leven op aarde, dan moet dat consequenties hebben.

Wil je meer lezen over onze rechtszaak tegen Shell? Ga dan naar milieudefensie.nl/klimaatzaakshell

 

Stuur een kaartje naar Shell

Shell maakt plannen om naar olie en gas te boren op meer dan 750 plekken wereldwijd: van de Waddenzee tot Argentinië. Daarmee laat Shell zien het vonnis van de klimaatzaak niet serieus te nemen. Geef tegengas en stuur de bestuursleden van Shell een kaartje.

Loading...