De 5 hardnekkigste mythes over Shell ontkracht

Gisteren was de aandeelhoudersvergadering van Shell. Daar praatte Shell veel over zijn groene plannen, maar doet Shell in de praktijk ook echt groen? We halen de 5 hardnekkigste mythes over Shell speciaal voor jou onderuit.

1. “Shell is enorm groen en is dus goed bezig”

Shell noemt zich graag 'koploper in de energietransitie', de overgang naar duurzame energie. Maar de feiten laten een heel ander verhaal zien. Hieronder 3 redenen waarom Shell niet kan beweren dat het zo'n 'enorm groen bedrijf' is: 

  1. Shell stoot nog steeds jaarlijks ongeveer 1,2 miljard ton CO2 uit. Dat is bijna 8x zo veel als heel Nederland. Een ramp voor het klimaat.
  2. Shell investeert steeds minder in zonne- en windenergie. In 2022 was dat maar 8% van alle investeringen van Shell, in 2023 daalde dat zelfs naar een magere 6,5%.
  3. Sommige 'groene oplossingen' van Shell zijn ronduit lachwekkend. Zo beweert het bedrijf onder andere te investeren in groene oplossingen door broodjes kroket te verkopen bij zijn tankstations. Broodjes kroket? Ja, die verstopt Shell in zijn duurzame plannen. Maar dat duurzame broodje kroket van Shell is niet meer dan een broodje aap, flauwekul dus.

Zou een groen bedrijf dat goed bezig is zulke keuzes maken?

2. “Shell handelt in lijn met het klimaatakkoord van Parijs”

Wat is het klimaatakkoord van Parijs? In 2015 hebben 195 landen, inclusief Nederland, afgesproken om de stijging van de gemiddelde wereldtemperatuur in 2050 te beperken tot ruim onder 2 graden Celsius, en zo mogelijk 1,5 graden.

Het klimaatdoel van Parijs is alleen haalbaar als alle grote vervuilende bedrijven zich daarvoor inzetten. Shell zegt het klimaatakkoord van Parijs te omarmen, maar in de praktijk zien we daar weinig van terug. De projecten waarin Shell geld stopt staan lijnrecht tegenover de doelen van het klimaatakkoord van Parijs. Alleen door geen nieuwe olie- en gasprojecten meer te starten is het mogelijk om dat doel nog te halen. Maar wat doet Shell? Het bedrijf investeert volop in het aanboren van nieuwe olie- en gasvelden! Ook zwakte het de klimaatambitie onlangs af. Dit zijn geen plannen van een bedrijf dat er alles aan doet om de doelen van het klimaatakkoord van Parijs te halen.

shutterstock_131642537(2)(1).jpg

3. “Shell bevordert de energiezekerheid door meer in te zetten op gas”

Shell beweert dat het vonnis in de Klimaatzaak de energiezekerheid van Nederlanders in de knel brengt. Mensen zouden hun huizen niet meer kunnen verwarmen en niet meer van A naar B kunnen 'als we zomaar zouden stoppen met gas en olie'. Dat argument zou aannemelijk zijn als klimaatverandering nog maar kort geleden ontdekt was. Maar daar is natuurlijk geen sprake van. Shell heeft al in de jaren 80 van de vorige eeuw ingezien dat het probleem bestaat en dat het bedrijf er zelf medeverantwoordelijk voor is. Maar in plaats van te verduurzamen, heeft Shell er juist voor gekozen met lobby en misleidende informatie in te zetten op vertraging en uitstel. Tot op de dag van vandaag kiest Shell ervoor zijn eigen verdienmodel overeind te houden en zo lang mogelijk door te gaan met het oppompen en aanbieden van olie en gas. Omdat dat zo lekker winstgevend is.

De komende jaren zet Shell zelfs extra in op gas, want dat is volgens Shell klimaatvriendelijk. Maar juist het tegenovergestelde is waar. Gas heeft een gigantische klimaatimpact. Bij het produceren van aardgas komt namelijk het broeikasgas methaan vrij, waardoor gas even vervuilend is als kolen. Deze keuze vertraagt de overstap naar duurzame energie juist nog meer.

En kunnen we, als wij onze zin krijgen, onze huizen dan straks niet meer verwarmen en niet meer autorijden? Natuurlijk niet. De alternatieven zijn er allang. Als Shell daar ook fors in had geïnvesteerd in plaats van de aanpak van de klimaatcrisis tegen te werken, waren we veel dichter bij een oplossing geweest.

4. “Shell kan zijn uitstoot compenseren door bomen te planten”

Het planten van bomen is goed voor onze aarde. Maar als Shell het doet, moet je goed opletten. Shell wil zijn uitstoot steeds meer compenseren door bomen te beschermen en planten. Dit is een slecht plan.

Shell heeft aangekondigd in 2030 jaarlijks maar liefst 120 megaton CO2 te willen compenseren door bossen te beschermen of bomen aan te planten. Dat is net zoveel als 85% van de jaarlijkse uitstoot van heel Nederland. Maar ons rapport laat zien dat er in de praktijk nog heel veel valt aan te merken op deze plannen. Shell gebruikt deze plannen als rookgordijn. Het lijkt of ze goed bezig zijn, maar ondertussen gaan ze wereldwijd gewoon door met nieuwe olie- en gasprojecten.

5. “De overheid moet actie ondernemen, niet Shell”

Geen enkele partij is in zijn eentje verantwoordelijk voor de aanpak van gevaarlijke klimaatverandering. Alleen als iedereen meedoet, ook grote vervuilende bedrijven, kunnen we de ergste gevolgen van klimaatverandering nog voorkomen. Hele grote vervuilende bedrijven zoals Shell spelen daarin een belangrijke rol. De rechter zei in het vonnis van de Klimaatzaak tegen Shell dat het bedrijf ook een eigen verantwoordelijkheid heeft die los staat van wat overheden doen. Shell wist al sinds 1970 van klimaatverandering en welke rol het bedrijf speelt in het veroorzaken ervan. Bovendien heeft Shell de middelen om zijn eigen bijdrage aan klimaatverandering te beperken. Daarom draagt het bedrijf juist een eigen verantwoordelijkheid. 

Foto bovenin: directeur Donald Pols van Milieudefensie voor de rechtbank waar het hoger beroep in de klimaatzaak tegen Shell diende, april 2024.

Word mede-eiser in onze nieuwe Klimaatzaak tegen ING

Wij klagen ING aan in een baanbrekende nieuwe Klimaatzaak. Nooit eerder werd een bank in Nederland aangeklaagd omdat zijn klimaatbeleid tekortschiet. En jij kan meedoen. Sluit je aan bij deze nieuwe rechtszaak en word mede-eiser.

Loading...