english

Internationale onderzoekers: 'Plannen Shell en andere oliegiganten maken klimaatakkoord onhaalbaar'

MADRID, 5 december 2019 - De geplande investeringen van de fossiele sector, waaronder die van Shell, maken het onmogelijk de klimaatdoelen van Parijs nog te halen. Dat blijkt uit een vandaag gepubliceerd rapport van Milieudefensie en 16 internationale milieu- en onderzoeksorganisaties. De komende vijf jaar pompt de sector 1.4 biljoen dollar in nieuwe olie en gaswinning. Dit brengt de mondiale opwarming ver voorbij de 1.5°C. Shell - deze week ook aanwezig op de klimaattop in Madrid - speelt daarbij een hoofdrol. Alleen het Russische Gazprom heeft grotere uitbreidingsplannen.

Fossiele plannen brengen Parijse doelen in gevaar

Het rapport Oil, Gas and The Climate: An Analysis of Oil and Gas Industry Plans for Expansion and Compatibility with Global Emission Limits, is gepresenteerd bij de jaarlijkse VN klimaattop. Het is opgesteld door 17 toonaangevende milieu- en onderzoeksorganisaties (1): naast Milieudefensie ondermeer door 350.org en Oil Change International.

De belangrijkste conclusies van de onderzoekers zijn:

• Tussen 2020 en 2024 wil de fossiele industrie sector 1,4 biljoen dollar investeren in nieuwe olie- en gasprojecten. Deze nieuwe projecten komen bovenop de aangetoonde reserves. De opwarming van de aarde zal daardoor voorbij de 1,5°C en zeer waarschijnlijk ook voorbij 2°C oplopen. Het Parijsdoel wordt daarmee onhaalbaar.
• De geplande investeringen leveren zo’n 148 gigaton extra CO2 uitstoot op. Vergelijkbaar met de uitstoot van ongeveer 1200 nieuwe kolencentrales.
• Slechts 25 bedrijven zijn verantwoordelijk voor bijna 50% van de olie- en gasproductie tot aan 2050. Shell staat in deze lijst op plaats 2. Alleen het Russische Gazprom heeft grotere uitbreidingsplannen.

De uitbreidingsplannen zijn saillant omdat de CO2 emissies van bestaande olie- en gasreserves het 1,5°C doel al ruimschoots overschrijden. Ook het 2°C doel komt in gevaar als al bekende olie- en gasvoorraden worden verbrand. Milieudefensie onderzoeker Laurie van den Burg is ook op de COP25: “Dit rapport toont onomwonden aan dat er geen enkele ruimte is voor méér olie- en gaswinning. Tegelijkertijd onderstreept het de noodzaak van onze klimaatzaak tegen Shell, die we met meer dan 17000 mede-eisers hebben aangespannen: Shell is niet van plan zelf zijn beleid aan te passen, daarom moeten wij het bedrijf via de rechter dwingen verantwoordelijkheid te nemen.”

Het rapport is de nieuwste in een reeks publicaties van de afgelopen maanden. Vorige maand publiceerde de UNEP (UN Environmental Program) het Production Gap rapport. Dat rapport toont aan dat het olie- en gasbeleid van alle landen tot 120% meer productie van fossiele brandstoffen leidt dan past binnen het klimaatdoel van 1,5°C. De Guardian rekende uit dat Shell tussen nu en 2030 de olie-en gasproductie met 38% wil laten groeien.

Shell bij de COP25

Hoewel Shell wil blijven investeren in fossiele brandstoffen en daarin zelfs zijn meeste concurrenten voorbij gaat, is het bedrijf nadrukkelijk aanwezig bij de klimaattop in Madrid. Shell spreekt op maar liefst vijf verschillende events over hun oplossingen voor het klimaatprobleem. Het belangrijkste thema voor Shell is emissiehandel, waarvoor in Madrid op dit moment de regels worden uit onderhandeld. De olie- en gasgigant promoot marktmechanismen zoals het verhandelen van emissierechten als oplossing voor het klimaatprobleem. Het is niet bewezen dat dit soort systemen tot een afname van CO2 uitstoot leiden. Critici wijzen er op dat ze ambitieus klimaatbeleid zelfs in de weg kunnen zitten.

(1): Oil Change International, 350.org, Center for Biological Biodiversity, Center for International Environmental Law, CAN-Rac Canada, Earthworks; Environmental Defence Canada; Fundación Ambiente y Recursos Naturales: FARN; Global Witness; Greenpeace; Naturvernforbundet; Overseas Development Institute; Platform; Sierra Club; Stand.Earth; Milieudefensie

Foto: Milieudefensie/Alison Dilworth

Het klimaatmanifest - Voor en door jongeren

De klimaatcrisis stormt op ons af. Maar er gebeurt nog steeds veel te weinig. Het klimaatbeleid bepaalt of jongeren straks nog een toekomst hebben. Daarom zijn Jongeren Milieu Actief en 6 politieke jongerenorganisaties samen in actie gekomen. Samen met Jan Terlouw stelden zij een klimaatmanifest op. Hierin roepen de jongerenorganisaties de grote politieke partijen op om tijdens de formatie te kiezen voor eerlijk en ambitieus klimaatbeleid. Help jij mee?

Loading...