Absurd: zware industrie wordt beloond voor vervuiling

De zware industrie in Nederland is verantwoordelijk voor ruim 20 procent van onze jaarlijkse CO2-uitstoot. Toch betalen deze grootste energieverbruikers de laagste energiebelasting. De allergrootste vervuiler Tata Steel hoeft zelfs helemaal geen energiebelasting te betalen. Hoe zit dat?

Spotgoedkope energie voor zware industrie

Onze overheid geeft grote vervuilers allerlei vrijstellingen en kortingen op hun energierekening. Hierdoor blijven vervuilende productieprocessen goedkoop en maken duurzame alternatieven minder kans. Het gaat om minimaal 145 miljoen euro subsidie per jaar. Het zou nog wel eens veel meer kunnen zijn, want niet alle cijfers zijn openbaar.

Bekijk ons onderzoek over fossiele subsidies.

Iedereen wil meedoen behalve de grootste vervuilers

Door de subsidies krijgen de grootste vervuilers geen enkele prikkel om te verduurzamen. Sterker nog: ze blijven fossiele brandstoffen zoals olie, kolen en gas gebruiken. En dat terwijl zoveel gezinnen en ondernemers juist hun best doen met energiebesparing, overstappen op groene stroom en bijvoorbeeld minder vaak de auto pakken.

Overstappen naar groene energie is een investering in de toekomst. Grote vervuilende bedrijven zijn niet bereid om die investering te doen. Met andere woorden: ze willen best vergroenen, maar er niet voor betalen. Dat is natuurlijk de wereld op z’n kop.

Wij willen dat de zware industrie niet langer wordt gematst, maar gaat betalen. Dat kan door een algemene CO2-heffing in te voeren zonder vrijstellingen. Met de opbrengst daarvan kan de industrie vergroenen en kunnen we een warmtefonds voor huishoudens opzetten.

Geen steun meer voor de zware industrie

Nederland heeft veel zware industrie, zoals 5 olieraffinaderijen (heel veel voor een klein land). Dat komt onder andere door onze gunstig gelegen havens en onze gunstige regels om te handelen. Maar in een duurzame economie past het niet om om op zo’n grote schaal grondstoffen en goederen te produceren en over de wereld te verslepen. Duurzaam is meer lokaal en circulair (hergebruik). Dus overheid: zorg dat de vervuiler gaat betalen!

Teken de petitie voor duurzaam herstel

Het gebruik en de productie van fossiele brandstoffen (zoals olie, kolen en gas) is de oorzaak van gevaarlijke klimaatverandering, bosbranden, overstromingen en mensenrechtenschendingen. Daar geld in stoppen is echt iets van vroeger. Laten we investeren in de toekomst. Daarom vragen wij de politiek: stop de financiële steun aan grote vervuilers en investeer in duurzaam herstel! Help je mee?

Teken de petitie

Geef tegengas: stuur Shell een sms

Shell moet van de rechter zijn uitstoot met 45% verminderen in 2030. Toch wil Shell vanaf 2024 boren naar gas onder de Wadden. Samen met de Waddenvereniging roepen wij Shell op het unieke waddengebied te beschermen. Doe je mee?

Loading...