Absurd veel subsidie naar luchtvaart: ruim 2 miljard per jaar

Onze overheid sponsort fossiele bedrijven ieder jaar met 8,3 miljard euro. Meer dan een kwart van dat gigantische bedrag - 2,1 miljard euro - gaat via subsidies naar de luchtvaart. Onbegrijpelijk. Waarom stoppen we dat geld niet in duurzame oplossingen?

Deze schokkende cijfers staan in ons nieuwe onderzoek. Daarvoor werkten we samen met Oil Change International. Bekijk de factsheet.

Geen belasting op kerosine en tickets

Luchtvaartmaatschappijen hoeven geen belasting te betalen over de kerosine die ze gebruiken en ook tickets zijn vrijgesteld van btw. Dat terwijl het gebruik van auto, bus, trein of tram wel gewoon belast wordt. Het is absurd dat je voor je milieuvriendelijke tramkaartje meer btw-belasting betaalt dan voor een vervuilend vliegticket naar Bali.

02063-graphic02-800.png

Belastingvrij vervuilen

Bedrijven zoals KLM krijgen dus miljarden euro’s voordeel. Daarmee wordt vliegen en transport per vliegtuig gestimuleerd ten opzichte van alternatieven, zoals een hogesnelheidstrein. Ook op korte afstanden. En zo draagt de overheid direct bij aan milieu- en gezondheidsschade door de uitstoot van CO2, stikstof en fijnstof.

Ons onderzoek gaat over structurele overheidssteun. De miljarden die de overheid nu steekt in de KLM in verband met corona staan hier los van. In ons onderzoek hebben we dat steunpakket dus niet meegerekend.

Luchtvaart buiten klimaatakkoorden

De luchtvaart doet niet mee aan het klimaatakkoord van Parijs. Ook in het Nederlands Klimaatakkoord blijft de luchtvaart buiten schot. Ondertussen zien we de klimaatcrisis om ons heen werkelijkheid worden. Ons land heeft bijvoorbeeld al te maken met serieuze droogte. En dat is nog maar het begin. Daarom is het onverklaarbaar dat onze overheid nu nog miljarden pompt in de vervuilende, onhoudbare luchtvaartindustrie. Nota bene van ons belastinggeld. Geld dat juist bestemd is voor een veilige en gezonde leefomgeving.

Sponsor de toekomst, niet het verleden

Het gebruik en de productie van fossiele brandstoffen is de oorzaak van gevaarlijke klimaatverandering, bosbranden, overstromingen en mensenrechtenschendingen. Daar belastinggeld in stoppen is bizar. Laten we investeren in de toekomst. Daarom vragen wij de politiek: stop de financiële steun aan grote vervuilers en investeer in duurzaam herstel! Help je mee?

Teken de petitie

Help ons een nieuwe Klimaatzaak winnen

Een beter milieu begint bij de grote vervuilers van Nederland. Daarom vroegen wij 30 grote bedrijven om hun klimaatplannen. Sommige bedrijven doen hun best. Maar de rest blijft doorgaan met vervuilen. We bereiden ons voor op een nieuwe Klimaatzaak tegen een grote vervuiler. Help je mee?

Loading...