Absurd: Nederland steunt grote vervuilers met 8 miljard per jaar

De overheid sponsort grote vervuilende bedrijven met 8,3 miljard euro per jaar. Voor de productie en het gebruik van olie, kolen en gas. Onbegrijpelijk. Waarom stoppen we dat geld niet in duurzame oplossingen? Lees over ons onderzoek en wat dit nieuws voor jou en de aarde betekent.

Deze schokkende cijfers staan in ons nieuwe onderzoek. Daarvoor werkten we samen met Oil Change International. Bekijk de factsheet.

Hier gaat jaarlijks 8,3 miljard naartoe

We hebben zoveel mogelijk gegevens van overheden en grote vervuilende bedrijven verzameld en onderzocht. Niet alle gegevens waren openbaar. Dus waarschijnlijk krijgen vervuilende bedrijven nog meer geld dan we nu weten. De miljarden die we vonden zijn onder te verdelen in 3 soorten overheidssteun:

  • Subsidies (4,9 miljard): zoals belastingvoordelen voor de lucht- en scheepvaart, de zware industrie, energiecentrales en de landbouwsector.
  • Internationaal (2,9 miljard): bedrijven die fossiele brandstoffen produceren in het buitenland krijgen vaak gunstige garanties, verzekeringen en leningen van instellingen die in handen zijn van onze overheid. Zoals verzekeraar Atradius, ontwikkelingsbank FMO en staatsbank ABN AMRO.
  • Staatsbedrijven (513 miljoen): bedrijven van de overheid doen ook fossiele investeringen hier in Nederland. Denk bijvoorbeeld aan Energiebeheer Nederland en GasTerra.

02063-graphic financiele steun-1080.png

1 ding is duidelijk: het is 8,3 miljard te veel

Hoe kan dit? De klimaatcrisis vraagt nu om actie. Maar de overheid doet het omgekeerde. Tegen alle afspraken in. Want in 2013 beloofde Nederland om uiterlijk 2020 (dit jaar dus) geen overheidssteun meer te geven aan olie, kolen en gas. Het tegenovergestelde is helaas het geval: De overheid blijft geld pompen in grote vervuilers. Minstens 8,3 miljard euro per jaar. Dat is 8,3 miljard te veel. Het gaat nota bene om ons belastinggeld.

Zet mensen op 1, niet vervuilende bedrijven

Je kunt geld maar 1 keer uitgeven. Alles wat in grote vervuilende bedrijven wordt gestoken, gaat dus ten koste van gewone mensen - huishoudens, zzp'ers en kleine ondernemers. Dat is oneerlijk. De luchtvaart krijgt bijvoorbeeld 2,1 miljard euro subsidie. Van dat geld kunnen we ook meer treinen laten rijden. Of we kunnen het gebruiken om de economische gevolgen van de coronacrisis te verzachten. Daar hebben veel meer mensen profijt van.

Ons onderzoek gaat over structurele overheidssteun. De miljarden die de overheid nu steekt in de KLM in verband met corona staat hier los van. In ons onderzoek hebben we dat steunpakket dus niet meegerekend.

Sponsor de toekomst, niet het verleden

Het gebruik en de productie van fossiele brandstoffen (zoals olie, kolen en gas) is de oorzaak van gevaarlijke klimaatverandering, bosbranden, overstromingen en mensenrechtenschendingen. Daar geld in stoppen is echt iets van vroeger. Laten we investeren in de toekomst. Daarom vragen wij de politiek: stop de financiële steun aan grote vervuilers en investeer in duurzaam herstel!

Deel dit bericht

Je kunt nog meer doen om te helpen. Deel dit bericht via sociale media. Zo bereiken we meer mensen en voeren we de druk op! 

Deel dit bericht via Whatsapp

Twitter:

Facebook:

 

Kom 31 mei naar de Klimaatmars op de Zuidas

Op vrijdag 31 mei nemen we de Amsterdamse Zuidas over. Hét symbool van de macht van bedrijven. Omdat grote vervuilende bedrijven blijven vervuilen. Als zij daar niet mee stoppen, loopt de klimaatcrisis volledig uit de hand. Ben jij 1 van de tienduizenden die we daar verwachten?

Loading...