Veelgestelde vragen over schenken met belastingvoordeel

Hier vind je de antwoorden op de veelgestelde vragen over schenken met belastingvoordeel.

1. Wat is schenken met belastingvoordeel?
2. Wat is het verschil tussen een periodieke schenking en een 'gewone' gift?
3. Ik steun Milieudefensie al met een machtiging. Moet ik deze zelf stopzetten?
4. Tellen giften van voor de overeenkomst mee voor het belastingvoordeel?
5. Ik geef meer dan 1% van mijn belastbaar jaarinkomen aan goede doelen. Krijg ik meer terug als ik periodiek ga schenken?
6. Moet mijn schenkingsovereenkomst geregistreerd worden bij de notaris?
7. Waarom moet ik minimaal 75 euro per jaar schenken?
8. Waarom is de handtekening van mijn partner nodig?
9. Moet ik me vastleggen voor 5 jaar? Mag het ook korter / langer?
10. Kan ik de overeenkomst eerder beëindigen?
11. Wat gebeurt er als ik overlijd?
12. Hoe kan ik mijn overeenkomst beëindigen?
13. Wanneer kan ik mijn gift aftrekken van de belasting?
14. Moet ik een transactienummer aangeven bij de belastingaangifte?
15. Wat is het RSIN/fiscaal-nummer van Milieudefensie?
16. Welk bedrag van mijn schenking krijg ik terug van de Belastingdienst?
17. Wanneer krijg ik het geld terug van de Belastingdienst?
18. Ik vind het zonde dat jullie mij uiteindelijk de schenkingsovereenkomst per post sturen. Kan het niet digitaal?

1. Wat is schenken met belastingvoordeel?

Schenken met belastingvoordeel noemen we ook wel periodiek schenken. Dit houdt in dat je jouw gift in een overeenkomst vastlegt, en je minimaal 5 jaar jaarlijks een vast bedrag doneert aan Milieudefensie. Op deze manier kan je een gedeelte van je gift terugkrijgen van de Belastingdienst.

2. Wat is het verschil tussen een periodieke schenking en een 'gewone' gift?

Het verschil tussen een gewone gift en een periodieke schenking wordt goed uitgelegd op de website van de Belastingdienst. Kijk daarvoor op deze pagina van de Belastingdienst.

3. Ik steun Milieudefensie al met een machtiging. Moet ik deze zelf stopzetten?

Nee, dat is niet nodig. Als je ons gaat steunen met een periodieke schenking dan stopt de lopende machtiging automatisch. Wij zetten deze om in een nieuwe machtiging voor het bedrag dat je hebt aangegeven in je schenkingsovereenkomst.

4. Tellen giften van voor de overeenkomst mee voor het belastingvoordeel?

Giften die je deed vóór het tekenen van de overeenkomst tellen niet mee als periodieke schenking. Alleen voor de schenkingen die gedaan zijn nadat de schenkingsovereenkomst afgesloten is geldt het belastingvoordeel.

5. Ik geef meer dan 1% van mijn belastbaar jaarinkomen aan goede doelen. Krijg ik meer terug als ik periodiek ga schenken?

Nee, niet per definitie. Je krijgt belastingvoordeel als al je schenkingen of giften samen meer zijn dan 60 euro én minimaal 1% en maximaal 10% bedragen van je belastbaar inkomen. Alles wat daarbuiten valt, kan je niet van de belasting aftrekken. Tenzij je je schenking vastlegt in een periodieke  schenkingsovereenkomst. Kijk voor meer informatie op de site van de Belastingdienst.

6. Moet mijn schenkingsovereenkomst geregistreerd worden bij de notaris?

Nee, je hoeft hiervoor niet naar de notaris. Je ontvangt nadat je de overeenkomst ingevuld, ondertekend en verstuurd hebt, een door Milieudefensie ingevulde en ondertekende kopie terug. Deze bewaar je voor een eventuele controle van de belastingdienst.

7. Waarom moet ik minimaal 75 euro per jaar schenken?

We houden een minimaal bedrag van 75 euro aan vanwege de administratieve kosten.

8. Waarom is de handtekening van mijn partner nodig?

Bij een periodieke schenkingsovereenkomst is het wettelijk verplicht (art. 88 van boek 1 van het Burgerlijk Wetboek) dat de echtgenoot of geregistreerd partner de overeenkomst ook ondertekent.

9. Moet ik me vastleggen voor 5 jaar? Mag het ook korter / langer?

Je moet je voor minimaal 5 jaar vastleggen. Korter mag niet. Langer wel.
Als je een overeenkomst hebt voor onbepaalde tijd en je na 5 jaar de overeenkomst wilt stoppen dan kan je dat heel makkelijk doen door een een e-mail te sturen of te bellen naar schenken@milieudefensie.nl

10. Kan ik de overeenkomst eerder beëindigen?

In principe niet. Als je toch tussentijds de overeenkomst beëindigt, moet je dit melden bij de Belastingdienst. Die bepaalt dan de gevolgen voor de belastingaftrek van je schenking. De overeenkomst eindigt eventueel eerder als:

  • jij of je partner overlijdt,
  • je je baan verliest,
  • je arbeidsongeschikt wordt,
  • de ANBI-status van Milieudefensie vervalt.

11. Wat gebeurt er als ik overlijd?

Bij het overlijden van de schenker vervalt de overeenkomst.

12. Hoe kan ik mijn overeenkomst beëindigen?

Je kan de overeenkomst schriftelijk opzeggen. Let op: als je stopt met geven binnen 5 jaar (zonder geldige reden) dan vervalt het recht om de schenking af te trekken bij de belasting. Ook van eerdere jaren waarin je wel doneerde.

13. Wanneer kan ik mijn gift aftrekken van de belasting?

De voorwaarde voor belastingvoordeel is dat je gift is vastgelegd in een periodieke schenkingsovereenkomst voor 5 jaar of langer. Elk kalenderjaar maak je het vastgelegde bedrag in de overeenkomst over.

14. Moet ik een transactienummer aangeven bij de belastingaangifte?

Ja, je hebt het transactienummer nodig voor de belastingaangifte. Het transactienummer vult Milieudefensie in op de door jou ingevulde overeenkomst.

15. Wat is het RSIN/fiscaal-nummer van Milieudefensie?

Voor het invullen van je belastingaangifte heb je het RSIN-nummer van Milieudefensie nodig. Dit is het nummer waaronder we bij de Belastingdienst bekend zijn. Het RSIN van Milieudefensie is 0025.65.006.

16. Welk bedrag van mijn schenking krijg ik terug van de Belastingdienst?

De overheid besloot dat de giftenaftrek voor de komende jaren stapsgewijs wordt verlaagd tot een tarief van maximaal 37,05% (i.p.v. 52%). Met een periodieke schenkingsovereenkomst krijg je dus maximaal 37,05% van het jaarbedrag terug. Dit percentage hangt af van je inkomen en je leeftijd. Met onze handige rekenhulp bereken je snel je belastingvoordeel.

17. Wanneer krijg ik het geld terug van de Belastingdienst?

Je krijgt vóór 1 juli bericht van de Belastingdienst als je in maart aangifte doet.

18. Ik vind het zonde dat jullie mij uiteindelijk de schenkingsovereenkomst per post sturen. Kan het niet digitaal?

Je kan er voor kiezen de schenkingsovereenkomst te downloaden, uit te printen en per post aan ons te sturen of je vult de schenkingsovereenkomst online in. In dat laatste geval ontvang je per post een door ons geregistreerd en getekend exemplaar retour.

Loading...