Waarom het de EU maar niet lukt ontbossing te stoppen

De EU wil er alles aan doen om ontbossing te stoppen. Zeggen ze. Waarom is de wereldwijde ontbossing tussen 2014 en 2018 dan met 43% gestegen? Wat gaat er mis en wat moet er veranderen?

Waarom wordt er zoveel ontbost?

In 2018 verdween wereldwijd 3,6 miljoen hectare primair tropisch regenwoud. Een gebied zo groot als België. Oorzaak: de komst en groei van de industriële landbouw. Onze landbouw is wereldwijd uitgegroeid tot de grootste bedreiging voor het regenwoud en de mensen die er wonen en van afhankelijk zijn.

--> Lees er meer over in een nieuw (Engelstalig) rapport van Milieudefensie en Friends of the Earth Europe.

Wat is industriële landbouw?
In de intensieve of industriële landbouw wordt bij de productie gebruikgemaakt van machines en chemicaliën zoals kunstmest en bestrijdingsmiddelen om een zo groot mogelijke opbrengst te krijgen. Daarbij is winst de belangrijkste drijfveer. 

Tussen 2000 en 2010 was de landbouw wereldwijd verantwoordelijk voor 80% van alle ontbossing. Bijna de helft van die ontbossing vond plaats om ruimte te maken winstgevende landbouwproducten zoals palmolie, soja en rundvee.

De EU is 1 van de grootste importeurs van landbouwproducten. In 2018 was de EU verantwoordelijk voor 41% van de wereldwijde rundvlees-import, 25% van wereldwijd palmolie-import en 15% van de wereldwijde soja-import.

RS2500_FOE_RIAU-80(1).jpg

Wat heeft de EU fout aangepakt? 

  1. De EU heeft te weinig regels voor bedrijven die investeren in palmolie, soja of rundvlees. Banken en fondsen zoals pensioenfondsen kunnen zonder belemmering investeren in een sector die mensenrechten schendt, land rooft en regenwoud kapt.

  2. De EU vertrouwt op keurmerken die moeten garanderen dat producten duurzaam worden geproduceerd. Maar dat doen ze niet. Uit onderzoek blijkt dat steeds weer dat deze keurmerken de regenwouden en hun bewoners niet kunnen beschermen.

  3. De EU staat bovendien toe dat er voedselgewassen gebruikt worden voor biobrandstof. Dat is niet duurzaam. Ze zijn zelfs minder duurzaam dan de benzine of de diesel die ze moeten vervangen.

RS715_20070717 Palmolieplantage Indonesie - Ryan Woo-CIFOR - CC(1).jpg

Hoe moet de EU het wel aanpakken? 

De EU heeft geprobeerd voor elk probleem rondom ontbossing een aparte oplossing te vinden. Bij het tegengaan van ontbossing werd bijvoorbeeld niet gedacht aan de rechten van de bewoners van het regenwoud. Terwijl onderwerpen zoals landroof, mensenrechten en ontbossing juist onderling met elkaar verbonden zijn.

Als we ontbossing echt willen stoppen, zullen we onze landbouw moeten veranderen. Wij kiezen voor een systeem dat het regenwoud beschermt en de rechten van de mens voorop stelt.

Onze oproep aan de Europese Commissie

De Europese Commissie die de wetten maakt, kan vandaag al beginnen met verbeteringen. Met deze 4 acties kunnen ze gelijk aan de slag: 

  1. Stel regels op voor bedrijven en fondsen die investeren in palmolie, soja of rundvlees en andere schadelijke sectoren. 

  2. Bevorder biologische kringlooplandbouw en bosbeheer door de mensen die in de bossen wonen en ervan leven.

  3. Verbied het gebruik van voedsel in biobrandstoffen om nog meer grote klimaatschade te voorkomen.

  4. Maak je sterk voor een VN-verdrag dat multinationals verplicht om mensenrechten te respecteren.

Help ons een nieuwe Klimaatzaak winnen

Een beter milieu begint bij de grote vervuilers van Nederland. Daarom vroegen wij 30 grote bedrijven om hun klimaatplannen. Sommige bedrijven doen hun best. Maar de rest blijft doorgaan met vervuilen. We bereiden ons voor op een nieuwe Klimaatzaak tegen een grote vervuiler. Help je mee?

Loading...