english

Hoger beroep Milieudefensie in rechtszaak voor gezonde lucht

Amsterdam, 18 februari 2019 – Vandaag dient het hoger beroep in de rechtszaak voor gezonde lucht die Milieudefensie aanspande tegen de Nederlandse staat. Milieudefensie vindt, samen met veel Nederlanders, dat de overheid veel te weinig doet om voor betere luchtkwaliteit te zorgen. Bovendien houdt de overheid zich al jaren niet aan de wet. In december 2017 oordeelde de rechter in de bodemprocedure van de rechtszaak dat de overheid geen extra maatregelen hoefde te nemen om de luchtkwaliteit te verbeteren. Milieudefensie ging hiertegen in hoger beroep.

Luchtvervuiling is een groot probleem in Nederland. Gemiddeld leven we allemaal 13 maanden korter door de ongezonde lucht die we elke dag inademen. Jaarlijks overlijden zo’n 20.000 mensen vroegtijdig en tienduizenden mensen lijden aan ernstige chronische ziekten. Milieudefensie vindt dat de overheid hiermee het mensenrecht op gezondheid schendt. Daarom wil ze dat de overheid de strengere advieswaarden voor luchtkwaliteit van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) gaat naleven. Deze zijn strenger dan de Europese luchtkwaliteitsnormen waar Nederland zich aan moet houden, maar waar ze nog steeds niet aan voldoet.

Complex

In november 2017 stond Milieudefensie in de rechtbank om het belang van gezonde lucht te bepleiten. De rechtbank oordeelde dat het bereiken van een goede luchtkwaliteit zo complex is, dat het de staat niet te verwijten valt dat hij niet aan de Europese luchtkwaliteitsnormen voldoet. Ook moesten Milieudefensie en de mede-eisers volgens de rechter nóg duidelijker bewijzen dat de maatregelen tekort schieten en dat mensen hier concreet schade van ondervinden. Tegen dat oordeel is Milieudefensie in beroep gegaan.

Weer naar de rechtbank

“Vandaag gaan we opnieuw proberen om ervoor te zorgen dat de staat veel meer moet doen om onze gezondheid te beschermen en de luchtkwaliteit te verbeteren”, zegt Anne Knol, campagneleider Verkeer bij Milieudefensie. “De Europese wet bepaalt dat die kwaliteit al meer dan 5 jaar geleden op orde had moeten zijn. De overheid handelt in strijd met de wet terwijl ze al jarenlang de tijd heeft gehad om effectieve maatregelen te nemen. Ondertussen bevestigen steeds meer onderzoeken hoe slecht luchtvervuiling is voor onze gezondheid. Duizenden mensen gaan per jaar dood aan een door luchtverontreiniging veroorzaakte ziekte. Met ons hoger beroep willen we hier definitief een eind aan maken.”

Arjen Slot uit Utrecht zet zich al jaren in voor gezonde lucht en is één van de mede-eisers: “Gezonde lucht is een basisbehoefte van elk mens. Ik vind het erg dat de overheid het mensenrecht op gezondheid schendt en mij als burger niet wil beschermen tegen ongezonde lucht. Het is onbegrijpelijk dat we dit in een rechtszaak moeten afdwingen. Maar we hopen nu door het hoger beroep alsnog de staat te dwingen snel effectieve maatregelen te nemen.”

Eisen

Milieudefensie en de mede-eisers eisen in het hoger beroep dat de rechter bepaalt dat Nederland in ieder geval voldoet aan de Europese wet voor de luchtkwaliteit. Die normen zijn erg slap en om de gezondheid écht te beschermen is meer nodig. Daarom eist Milieudefensie ook dat Nederland stopt met het schaden van onze gezondheid en de strengere advieswaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie gaat gebruiken als normen voor de luchtkwaliteit.

Achtergrondinformatie rechtszaak voor gezonde lucht

De rechtszaak voor gezonde lucht bestaat uit meerdere procedures. Milieudefensie won in september 2017 de spoedprocedure (kort geding) tegen de Nederlandse overheid. Hierdoor moest de overheid een luchtkwaliteitsplan opstellen om zo snel mogelijk overal te voldoen aan de Europese luchtkwaliteitsnormen. In december 2017 verloor Milieudefensie de uitgebreidere rechtszaak: de bodemprocedure. In deze procedure ging Milieudefensie een stapje verder in haar eisen dan in het kort geding. Milieudefensie ging tegen de uitspraak in hoger beroep. De zitting van dit hoger beroep is vandaag 18 februari.

De uitspraak van het hoger beroep volgt vermoedelijk over 6 tot 12 weken.

Hier gaan we voor: klimaat op 1 in het regeerakkoord

We hebben nog 9 jaar om te voorkomen dat de klimaatcrisis uit de hand loopt. De toekomst van onze kinderen staat op het spel. Het komt dus aan op het nieuwe kabinet. Daarom gaan we samen zorgen dat het klimaat op 1 staat bij de formatie. Doe je mee?

Loading...