Shell koppelt wederom groen verhaal aan gitzwarte plannen

Het was groot nieuws en het lijkt goed nieuws: ‘Shell scherpt zijn eigen klimaatdoelstellingen aan'. Helaas gaan we ook met de nieuwste ambities van de oliereus de doelstellingen van het Parijsakkoord niet halen. We leggen uit waarom.

We moeten naar nul in 2050

Volgens Shell's eigen persbericht wil het de uitstoot van de eigen productieketen in 2050 naar 0 krijgen.  In de praktijk houdt dit in dat Shell bijvoorbeeld schonere vrachtwagens of vrachtschepen gaat aanschaffen. De netto-uitstoot van de producten die Shell aan zijn klanten verkoopt, bijvoorbeeld benzine, moet in 2050 met 65 procent zijn afgenomen. 

De grootste CO2-uitstoot, 82%, wordt veroorzaakt door het gebruik van de producten van Shell. Om de klimaatdoelen te halen is het dus veel belangrijker dat de uitstoot die vrijkomt door het gebruik van bijvoorbeeld gas en benzine naar beneden gaat, dan de uitstoot die veroorzaakt wordt door het productieproces. In onze klimaatzaak eisen we dan ook dat Shell zijn volledige uitstoot, dus ook de CO2 die vrijkomt bij het gebruik van olie en gas, naar 0 brengt in 2050.

Wil je ons helpen de rechtszaak tegen Shell te winnen? Steun ons dan met een gift.

Ja, ik help

Shell gokt op CO2 opslag

Nog een kanttekening. Shell doet alleen uitspraken over zijn relatieve uitstoot. Die 65% is dus niet een echte absolute afname maar alleen relatief. Dat geeft dus geen garantie dat de CO2 uitstoot ook echt omlaag gaat. Shell gaat ervan uit dat CO2 in de toekomst opgeslagen kan worden. Als dat mogelijk is, dan kan Shell gewoon door blijven boren en toch minder CO2 uitstoten, omdat een gedeelte van de broeikasgassen is opgevangen.

Relatief versus absoluut
Shell gaat uit van relatieve en niet van absolute emissiereducties. Ofwel de hoeveelheid CO2-uitstoot per energie-eenheid die Shell verhandelt. Zo kan het bedrijf haar klimaatambitie behalen door bijvoorbeeld simpelweg dubbel zoveel hernieuwbare energie te verhandelen en tegelijk evenveel fossiel te blijven verkopen. Daarmee wordt het aandeel hernieuwbaar in Shells portfolio groter en halveert Shell de CO2-intensiteit van Shells producten zonder de productie en handel in fossiele brandstoffen ook maar enigszins te verkleinen. Het klimaat schiet er niets mee op. We moeten in absolute zin afscheid nemen van fossiel. En shell dus ook.

Rechters in de Urgenda zaak wezen erop dat dat een gevaarlijke gok is: het is onacceptabel om erop te vertrouwen dat deze technologie in de toekomst de CO2 die we vandaag uitstoten ongedaan kan maken. Met deze plannen zou Shell in theorie zijn uitstoot in absolute zin zelfs nog kunnen laten stijgen. Het is van groot belang dat Shell ook de absolute uitstoot van zijn producten terugbrengt naar 0 in 2050.

 

 

 

Shell blijft investeren in nieuwe olie- en gasvoorraden

Shell blijft het komende decennium miljarden investeren in het vinden van nog meer nieuwe olie- en gasvelden. Ruim 25 miljard. Slechts 1 tot 2 miljard is gereserveerd voor duurzame energieprojecten. Dit is niet in lijn met het klimaatakkoord, maar staat er juist haaks op. Om verdere opwarming van de aarde te voorkomen is het belangrijk dat we zoveel mogelijk olie en gas in de grond laten zitten.

Steun onze klimaatzaak tegen Shell

Eind december staan wij tegenover Shell in de rechtbank. Shell is de grootste vervuiler van Nederland en stoot 9 keer meer CO2 uit dan heel Nederland bij elkaar. Het is dan ook van groots belang dat we deze zaak winnen. Wil je ons helpen? Steun ons dan met een gift en help ons een einde te maken aan de klimaatvernietiging van Shell.

Geef tegengas: stuur Shell een sms

Shell moet van de rechter zijn uitstoot met 45% verminderen in 2030. Toch wil Shell vanaf 2024 boren naar gas onder de Wadden. Samen met de Waddenvereniging roepen wij Shell op het unieke waddengebied te beschermen. Doe je mee?

Loading...