Onze Klimaatzaken tegen Shell en ING: overeenkomsten en verschillen

De behandeling van het hoger beroep in de Klimaatzaak tegen Shell zit erop. Eerder kondigde Milieudefensie een nieuwe Klimaatzaak aan tegen ING. Deze 2 rechtszaken lijken veel op elkaar, maar verschillen ook. Dit zijn de belangrijkste verschillen en overeenkomsten.

Overeenkomsten

1. Shell en ING stoten allebei heel veel COuit

Shell is één van de grootste vervuilers ter wereld. Jaarlijks stoot het bedrijf 8 keer meer CO2 uit dan alle Nederlanders bij elkaar. Door zo veel CO2 uit te stoten, veroorzaakt Shell gevaarlijke klimaatverandering en brengt mensenlevens in gevaar.

ING's uitstoot is misschien kleiner dan die van Shell, maar net zo groot als de uitstoot van een land als Zweden. Door zo veel uit te stoten zijn Shell en ING beide medeveroorzakers van de klimaatcrisis. In onze rechtszaken tegen Shell en ING vragen wij de bedrijven hun CO2-uitstoot onmiddellijk te verminderen en verantwoordelijkheid te nemen voor hun rol in de klimaatcrisis.

2. beide rechtszaken hebben Dezelfde juridische basis

In de Nederlandse wet staat dat bedrijven zoals Shell en ING geen gevaar mogen veroorzaken. Dit noemen we een zorgplicht. Ook mogen ze geen mensenrechten schenden.

Toch blijft Shell maar olie oppompen en ING maar vervuilende bedrijven financieren. Hierdoor zijn ze beide verantwoordelijk voor heel veel uitstoot en zijn ze medeveroorzaker van gevaarlijke klimaatverandering.

In beide rechtszaken gebruiken wij deze zorgplicht zodat deze grote vervuilende bedrijven klimaatbeleid maken dat in lijn is met het klimaatakkoord van Parijs.

Wat is het klimaatakkoord van Parijs?

In 2015 hebben 195 landen, inclusief Nederland, afgesproken om in 2050 de stijging van de gemiddelde wereldtemperatuur te beperken tot ruim onder 2 graden Celsius, en zo mogelijk 1,5 graad Celsius.

RS70293_MD Klimaatmars_edolandwehr- final-3-web(1).jpg

Uitdelen van bordjes tijdens de Mars voor Klimaat en Rechtvaardigheid. Fotograaf: Edo Landwehr.

3. beide rechtszaken hebben dezelfde hoofdeis

We eisen van Shell en ING dat ze hun CO2-uitstoot halveren in 2030.

In 2018 eisten we dat Shell zijn CO2-uitstoot zou verminderen met 45%. De rechter gaf ons in 2021 gelijk. Dit jaar vroegen we van ING 48%. De percentages verschillen, omdat de inzichten van de klimaatwetenschap de afgelopen 5 jaar zijn veranderd. De wereld heeft meer CO2 uitgestoten, dus er is nog minder ruimte over om gevaarlijke klimaatverandering te voorkomen. Daarom moet de CO2-uitstoot nu sneller verminderen dan 5 jaar geleden. Maar in de basis is de eis dus hetzelfde: Shell en ING moeten hun uitstoot in 2030 halveren.

4. Shell en ING doen zich groener voor dan ze zijn

Tijdens de zittingsdagen van het hoger beroep was Shell volop aan het greenwashen. Het bedrijf zegt één van de grootste investeerders in de Nederlandse energietransitie te zijn. Maar het bedrijf verzwijgt zijn enorme jaarlijkse investeringen in olie en gas. De feiten laten zien dat Shell helemaal niet zo groen is. Shell blijft volop investeren in gas en heeft zijn investeringen in zonne- en windenergie vorig jaar zelfs verminderd. Daarnaast heeft het bedrijf meer dan 800 nieuwe olie- en gasprojecten op de planning staan.

Ook ING doet zich in de media groener voor dan het is. In december bracht het bedrijf groot naar buiten dat ING langzaam gaat stoppen met de financiering van olie en gas. Dit klinkt fantastisch, maar als je beter kijkt, valt het vies tegen. ING stopt maar met een heel klein gedeelte van zijn leningen aan olie- en gasbedrijven, en pas in 2040.

>> Lees hier meer over ING's klimaatbeloften van het afgelopen jaar

MD Klimaatzaak shell - edolandwehr-19(2).jpg

Hoofdonderzoeker Sjoukje van Oosterhout en campagneleider Nine de Pater voor het gerechtshof in Den Haag. Fotograaf: Edo Landwehr.

De verschillen

1. Shell is een olie- en gasbedrijf, ING een bank

Shell pompt zelf olie en gas uit de grond. Banken zoals ING doen dit niet. Maar zonder het geld van banken kunnen olie- en gasbedrijven hun werk niet doen. En we weten allemaal: wie betaalt, bepaalt. Dus het werk van Shell en ING is misschien wel anders, maar beiden zijn ze verantwoordelijk voor het verminderen van hun uitstoot.

2. Van ING eisen we iets extra's

We eisen van Shell en ING dat ze hun uitstoot halveren in 2030. Maar in de ING-zaak vragen we nog wat extra’s. ING maakt namelijk het vervuilende gedrag van heel veel andere bedrijven mogelijk. ING kan zelf kiezen welke bedrijven ze wel of niet financieren en kiest er nu voor heel veel bedrijven te financieren die onze toekomst in gevaar brengen. Dit zijn bijvoorbeeld olie- en gasbedrijven die nog steeds hun projecten uitbreiden. Of grote bedrijven die veel uitstoten, maar geen goed klimaatplan hebben. Door samen te werken met dit soort bedrijven draagt ING op een extra manier bij aan het verergeren van de klimaatcrisis.

Daarom eisen we van ING ook nog dat het de samenwerking stopt met vervuilende bedrijven die onze toekomst in gevaar brengen. Dat zijn grote bedrijven die geen goed klimaatplan hebben. En olie- en gasbedrijven die nog steeds doorgaan met uitbreiding van hun projecten.

>> Lees hier meer over onze eisen aan ING

Word mede-eiser van de Klimaatzaak tegen ING

ING en Shell hebben misschien veel geld. Maar wij zijn met meer. Samen zorgen we dat jouw stem, en die van mensen net als jij, gehoord wordt. Zo kunnen we niet langer genegeerd worden. Niet door de politiek. Niet door vervuilende bedrijven. Winnen doen we samen. Dus jij bent nodig. Help je ons winnen? Word mede-eiser van onze Klimaatzaak tegen ING.

Foto bovenaan: fotomoment tijdens Milieudefensie on Tour over de Klimaatzaak tegen ING. Fotograaf: Muzi Ndiweni.

Kom 31 mei naar de Klimaatmars op de Zuidas

Op vrijdag 31 mei nemen we de Amsterdamse Zuidas over. Hét symbool van de macht van bedrijven. Omdat grote vervuilende bedrijven blijven vervuilen. Als zij daar niet mee stoppen, loopt de klimaatcrisis volledig uit de hand. Ben jij 1 van de tienduizenden die we daar verwachten?

Loading...