Onbegrijpelijk: kabinet blijft doorgaan met overheidssteun voor olie, gas en kolen

Eindelijk geeft het kabinet het toe: Nederland geeft overheidssteun aan grote vervuilers. Toch is het niet van plan daarmee te stoppen. Dat is absurd. Samen met jou vragen wij het kabinet te kiezen voor de economie van de toekomst.

In een reactie op onderzoek van Milieudefensie en Oil Change International erkent het kabinet dat ‘fiscale prikkels’ voor fossiele brandstoffen ‘niet in de energietransitie passen’. Ook geeft Minister Wiebes toe dat er net zoveel steun naar fossiel gaat als naar subsidie voor de energietransitie. Toch doet Wiebes geen enkel voorstel om de miljardensteun af te bouwen.

Milieudefensie vindt dat het kabinet niet op de EU of andere landen moet wachten, maar zelf verantwoordelijkheid moet nemen.

De Nederlandse overheid ontkende tot nu toe altijd fossiele steun te verlenen. Uit dit onderzoek van Milieudefensie blijkt dat de steun van Nederland aan de fossiele sector tenminste 8,3 miljard euro per jaar bedroeg. Uit dat onderzoek bleek ook dat het afschaffen van 5 miljard euro aan steun, net zoveel klimaatwinst kan opleveren als de sluiting van 3 kolencentrales.

Onderzoek dat het kabinet liet doen, komt uit op 4,5 miljard euro aan fossiele steun per jaar. Dit bedrag ligt lager dan de door ons berekende 8,3 miljard euro.

Het kabinet rekent de exportsteun voor fossiele infrastructuur wereldwijd niet mee (2,9 miljard euro per jaar). Met deze exportsteun worden wereldwijd onder meer havens, fabrieken en pijpleidingen voor olie en gas gebouwd. Ook is de subsidie voor biomassabijstook in kolencentrales (450 miljoen euro per jaar) niet meegerekend. Volgens ons onderzoek geldt dit als fossiele steun omdat het de levensvatbaarheid van de kolencentrales vergroot.

Een beter klimaat begint bij het kabinet

Directeur van Milieudefensie, Donald Pols: “De fossiele industrie krijgt van de Nederlandse regering nog altijd meer dan 15.000 euro overheidssteun per minuut. Het kabinet doet er niks aan en wacht op de EU. Daarom zou ik tegen minister Wiebes willen zeggen: 'een beter klimaat begint bij jezelf'. Nederland kan vandaag nog besluiten om een einde te maken aan de miljoenen aan voordelen voor de zware industrie en de exportsteun voor mondiale fossiele infrastructuur.“

Nederland heeft zelf ingestemd uiterlijk dit jaar te stoppen met subsidies die schadelijk zijn voor het klimaat. Onder andere in de G20, bij de ondertekening van het klimaatakkoord van Parijs en ook in het Environment Action Programme van de EU uit 2013.

Pols: ”De regering kan de opkomende economische crisis gebruiken om sneller over te schakelen naar een groene economie waar we ook op lange termijn profijt van hebben. Daar past het subsidiëren van fossiel al lang niet meer in. Dus overheid, stop je subsidies voor fossiel en subsidieer onze groene toekomst.”

Stuur grote vervuilers de Laatste Aanmoediging

Dit voorjaar is het erop of eronder. Grote bedrijven spelen een beslissende rol in de klimaatcrisis. Tijdens hun jaarlijkse aandeelhoudersvergadering stemmen zij over hun toekomst. En die van ons klimaat. Stuur de laatste aanmoediging en overtuig CEO's om het juiste te doen.

Loading...