english

Klimaatzaak dag 3: Afzwakken en afschuiven: het betoog van Shell over de klimaatcrisis

Dag 3 van onze Klimaatzaak zit erop. Tijdens deze derde zittingsdag stond de volgende vraag centraal: kan van Shell verwacht worden dat het mensenrechten beschermt en gevaarlijke klimaatverandering voorkomt?

Shell doet niet wat het zegt

De komende 10 jaar zijn cruciaal. Alle zeilen moeten worden bijgezet om gevaarlijke klimaatverandering te voorkomen. Ook Shell moet meedoen. Advocaat Roger Cox toonde bewijs  dat Shell keer op keer niet doet wat het belooft. Zo laat het Production Gap Report van UNEP zien dat de verwachte olieproductie van Shell in 2040 maar liefst 43% hoger is, dan wat past bij maximaal 2 graden opwarming van de aarde. Dit laat zien dat Shell helemaal niet van plan is om zijn emissies te verminderen. Het recente vertrek van Shell’s eigen werknemers uit frustratie over deze keuze onderstreept dit. Daarom vraagt Milieudefensie de rechter om nu in te grijpen.

Advocaat Roger Cox: "Waarom moet de hele wereld catastrofale klimaatveranderingen ondergaan omdat het voor Shell te bezwaarlijk zou zijn om te veranderen?”

Klimaatverandering schendt mensenrechten

Mensenrechten heb je te respecteren. Dat spreekt voor zich. Toch lijkt dit voor bedrijven niet vanzelf te spreken. Steeds vaker hebben grote bedrijven meer macht dan overheden en schenden met hun activiteiten mensenrechten. Het is hoog tijd voor een verbod op mensenrechtenschendingen door bedrijven. Als gevolg van de globalisering slagen overheden er niet meer in om grote bedrijven te reguleren. Daarom is het nodig dat de rechter ingrijpt. Het beschermen van mensenrechten moet zwaarder wegen dan het beschermen van Shell’s eigen bedrijfsmodel.

Advocaat Roger Cox:Hoe is te rechtvaardigen dat de aandeelhouders van Shell al decennialang jaarlijks tientallen miljarden euro’s winst opstrijken terwijl daarmee tegelijkertijd de wereld in een ecologische en humanitaire crisis wordt gestort?” 

Advocaat Roger Cox in de rechtszaal.jpg
Advocaat Roger Cox in de rechtszaal in Den Haag

Shell moet leiden, niet volgen

Volgens Shell is het niet aan hen om de leiding te nemen, maar is zij afhankelijk van overheden en consumenten. Advocaat Roger Cox vroeg zich verbaasd af:   "Waarom moet de individuele consument (met nog geen miljardste deel van de CO2-uitstoot) de leiding nemen in de energietransitie? Terwijl Shell de controle heeft over 1,2% van de wereldwijde CO2-uitstoot...". Zo’n grote speler in olie en gas mag zich nooit verschuilen achter het argument dat het er niet toe doet dat hij jaarlijks 20 tot 30 miljard dollar investeert in het vergroten van het klimaatprobleem.

--> Lees deel 1, 2 en 3 van het pleidooi van Roger Cox

Shell: wij voldoen alleen maar aan de vraag van de consument

Kort nadat advocaat Roger Cox aantoonde dat Shell het op één-na-grootste particuliere oliebedrijf is, beweerde Shell doodleuk dat het slechts een kleine speler is. Volgens Shell kan het niet het beleid van de overheid naar zijn hand zetten. Shell wil heus wel meer duurzame energie produceren, maar is daarvoor naar eigen zeggen afhankelijk van anderen in de energietransitie, zoals de overheid en de consument. Het bedrijf voldoet aan de vraag van zijn klanten. Shell gaf aan de klanten graag te willen helpen om hun CO2-uitstoot te verminderen.

Shell zwakt ernst klimaatcrisis af

Shell vindt dat Milieudefensie haar eisen niet goed heeft bewezen, door onjuiste en onvolledige wetenschappelijke feiten te presenteren. Shell gaf een paar voorbeelden van minder grote gevolgen en minder rampzalige scenario's van klimaatverandering tijdens hun pleidooi. Zo zou de zeespiegel in de Waddenzee bijvoorbeeld minder stijgen dan door Milieudefensie is aangegeven . Ook ontkent Shell dat kantelpunten gevolgen kunnen hebben voor het hele klimaatsysteem.  De hoeveelheid CO2-uitstoot staat volgens Shell in lineair verband met de temperatuurstijging. Met een bepaalde hoeveelheid uitstoot van CO2, zal de aarde dus evenredig opwarmen. De klimaatverandering zal, volgens Shell, daardoor minder snel gaan dan Milieudefensie stelt.

--> Lees de pleidooien van Shell

Wat gaat er nog gebeuren?

De uitspraak is op 26 mei 2021.

Hoe kan ik de klimaatzaak helpen?

Alleen samen kunnen we de opwarming van de aarde onder de anderhalve graad houden. Dat gaat alleen lukken als ook multinationals als Shell hun bedrijfsbeleid richten op het voorkomen van klimaatverandering. 

  • De klimaatzaak kost geld. Samen hebben we al meer dan 300.00 euro opgehaald. Maar elke bijdrage, groot of klein, helpt. We willen alle documenten vertalen zodat advocaten wereldwijd  oliemaatschappijen in hun eigen land ook kunnen aanklagen.  Help jij de klimaatzaak ook?

Teken voor een klimaatplicht voor grote vervuilers

Dankzij onze Klimaatzaak moet Shell van de rechter veel meer doen om gevaarlijke klimaatverandering te voorkomen. De CO2-uitstoot moet sneller en fors omlaag. Dat geldt niet alleen voor de activiteiten van Shell zelf, maar ook voor alle toeleveranciers. Dit vonnis is pure winst. Maar als de andere grote vervuilers gewoon doorgaan met vervuilen en mensenrechten negeren, komen we er niet.

Loading...