english

Historische klimaatzaak tegen Shell van start: verslag dag 1

De kop is eraf: dag 1 van onze klimaatzaak tegen Shell zit erop. Vandaag draaide het om 1 vraag: moet Shell zich houden aan de wereldwijd gestelde klimaatafspraken?

Het artikel gaat verder onder de video:

 

Wat gebeurde er in de rechtszaal vandaag?

Openingspleidooi Milieudefensie
Milieudefensie trapte af met een vurig openingspleidooi. Onze advocaat Roger Cox legde uit dat Shell, net als overheden, verplicht is zorgvuldig om te gaan met het klimaat. Hij gaf hiervoor 5 redenen: 

  1. Shell weet al jaren van de gevaren van klimaatverandering;
  2. Shell heeft een groot aandeel in het veroorzaken van klimaatverandering;
  3. Shell heeft de mogelijkheid om zijn emissies te verminderen;
  4. Shell heeft een belangrijke rol in de transitie naar een duurzame samenleving;
  5. Shell is in staat om klimaatmaatregelen door te voeren.

--> Lees hier het hele openingspleidooi van advocaat Roger Cox

Advocaat Roger Cox: 
"Als de rechtbank besluit niet in te grijpen:
- wie beschermt dan nog de burger die in zijn mensenrechten geschonden zal worden door gevaarlijke klimaatverandering? 
- wie beschermt dan nog het milieu en de natuur tegen de destructie als bedrijven zoals Shell opereren zoals ze doen?
- wie beschermt dan nog de armsten in de wereld, en wie beschermt de toekomstige generaties?"  

Klimaatzaak_rechtszaal.jpg

Foto: Advocaten en directeur Milieudefensie 

Openingspleidooi Shell
Tijdens het openingspleidooi van Shell betoogden de advocaten dat Shell een kleine rol speelt in klimaatverandering. Shell is slechts 1 van de aanbieders van olie en gas, en een relatief kleine speler. Volgens Shell veroorzaken de eindgebruikers de meeste uitstoot. Shell vindt daarom dat gebruikers (zoals automobilisten) verantwoordelijk zijn, niet alleen Shell. Overheden moeten hier zelf regels en beleid voor opstellen in plaats van regels op te leggen aan bedrijven die alleen het product leveren.

Advocaat Shell: "Juridische grondslagen voor de eis van Milieudefensie ontbreken. De rechter gaat niet over het beleid van Shell. Het zou ook niet eerlijk zijn om 1 bedrijf te dwingen tot bepaalde klimaatactie als staten en consumenten dat niet of onvoldoende doen."

20201201_Rbt_Tweede_-_Milieudefensie_Shell 11 (1).jpg

Tekening: Renee van den Kerkhof

Hoe werd er buiten de rechtszaal gereageerd?

Terwijl de advocaten druk bezig waren met hun pleidooien om de rechtszaal, uitten vele van onze mede-eisers hun steun buiten de rechtbank en op sociale media:

Wat gaat er nu gebeuren?

De klimaatzaak is verdeeld over 4 dagen. Op 3, 15 en 17 december staan wij opnieuw in de rechtszaal. Elke zittingsdag is te volgen via deze livestream

Hoe kan ik de klimaatzaak helpen?

Alleen samen kunnen we de opwarming van de aarde onder de anderhalve graad houden. Dat gaat alleen lukken als ook grote bedrijven zoals Shell hun beleid richten op het voorkomen van klimaatverandering.

  1. Op donderdag 3 en donderdag 17 december kun je online meepraten over wat er die week in de rechtszaal gebeurd is. Reserveer snel je plekje in de Zoom.
  2. De klimaatzaak kost geld. Samen hebben we al meer dan 300.00 euro opgehaald. Maar elke bijdrage, groot of klein, helpt. Help jij de klimaatzaak ook?

Noodoproep: geen geld naar grote klimaatvervuilers

De wereld warmt gevaarlijk op. Alleen als íedereen meedoet, kunnen we de grootste klimaatrampen nog voorkomen. Wij lieten onderzoeken of 29 grote bedrijven ook meedoen. En wat blijkt: zij gaan gewoon door met vervuilen alsof er geen klimaatcrisis is. Het is tijd om deze bedrijven nú aan te pakken. Doe je mee?

Loading...