english

Klimaatzaak dag 2: Parijs onhaalbaar zonder Shell

De eerste week van onze Klimaatzaak zit er alweer op. Tijdens de tweede zittingsdag stond deze vraag centraal: is het Nederlands recht van toepassing op het beleid van Shell en de gevolgen daarvan voor de wereld?

Milieudefensie: Shell neemt alle beslissingen in Nederland

Onze advocaat Roger Cox bepleitte dat deze zaak getoetst moet worden aan het Nederlands recht, omdat:

  • Het hoofdkantoor van Shell is gevestigd in Den Haag;
  • Shell alle beslissingen in Nederland neemt, ook over de activiteiten van Shell in het buitenland;
  • Shell dus de centrale bron van- en verantwoordelijk voor alle wereldwijde CO2-uitstoot van het bedrijf is.

 —> Lees hier het hele pleidooi van Roger Cox

Advocaat Roger Cox: “Het is duidelijk dat het beleid van Shell tot op de dag van vandaag een grote bedreiging is voor het milieu en de mensheid. Deze milieuschade kan een rechter een halt toe roepen.”

Klimaatzaak_dag_2.jpeg

Shell: het hoofdkantoor in Nederland is niet verantwoordelijk

Shell ging recht tegen onze argumenten in. De advocaten bepleitten dat een Nederlandse rechter hier niet kan oordelen, want:

  • Niet het hoofdkantoor, maar de dochterondernemingen en de eindgebruikers zijn verantwoordelijk voor de uitstoot;
  • Voor milieuschade in andere landen moet je bij rechters in andere landen zijn.

Parijs onhaalbaar zonder Shell

Shell vindt: zolang wij ons maar aan alle regels houden, en de overheid onze activiteiten toestaat, doen wij niks fout. Onze advocaten zeggen: dat Shell vergunningen heeft, betekent niet dat Shell geen verantwoordelijkheid heeft om schade door klimaatverandering te voorkomen. Shell kan zich niet verstoppen achter deze vergunningen.

Shell op ramkoers met klimaatdoelstellingen

De Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties zijn glashelder: geld moet naar klimaatvriendelijke energiebronnen, niet meer naar olie, gas en kolen. Toch maakt Shell steeds een andere keuze. De hele wereldgemeenschap probeert groot gevaar te vermijden. Maar Shell klampt zich vast aan zijn oude manier van werken. Daarmee ligt Shell op ramkoers met de mondiale klimaatdoelstellingen.

Wat gaat er nog gebeuren?

De klimaatzaak is verdeeld over 4 dagen. Op 15 en 17 december staan wij opnieuw in de rechtszaal.

Hoe kan ik de klimaatzaak helpen?

Alleen samen kunnen we de opwarming van de aarde onder de anderhalve graad houden. Dat lukt alleen als ook multinationals als Shell hun bedrijfsbeleid richten op het voorkomen van klimaatverandering. 

  1. Vanavond en donderdag 17 december kun je online meepraten over wat er die week in de rechtszaal gebeurd is (van 21:00 tot 22:00 uur).
  2. De klimaatzaak kost geld. Samen hebben we al meer dan 300 duizend euro opgehaald. Maar elke bijdrage, groot of klein, helpt.

Teken voor een klimaatplicht voor grote vervuilers

Dankzij onze Klimaatzaak moet Shell van de rechter veel meer doen om gevaarlijke klimaatverandering te voorkomen. De CO2-uitstoot moet sneller en fors omlaag. Dat geldt niet alleen voor de activiteiten van Shell zelf, maar ook voor alle toeleveranciers. Dit vonnis is pure winst. Maar als de andere grote vervuilers gewoon doorgaan met vervuilen en mensenrechten negeren, komen we er niet.

Loading...