english

Kabinet nog steeds niet groenste ooit

Vandaag reageerde het kabinet op de de plannen van het Klimaatakkoord. Het kabinet had de kans om de geschiedenisboeken in te gaan als groenste ooit. Helaas is dat niet gelukt.

Minister Wiebes neemt geen leiding

Om de doelen van het Klimaatakkoord te halen, moet minister Wiebes de leiding nemen en keuzes maken. Dat doet hij niet. Daardoor blijven de plannen vaag, en is het lastig om tot een goed akkoord te komen en de lasten en lusten eerlijk te verdelen. Wiebes zegt wel dat de vervuiler moet betalen, maar dat blijkt niet uit de voorstellen die hij doet. Hij doet gewoon niet zijn best om dat mogelijk te maken. 

Vervuiler krijgt subsidie

Om de klimaatverandering te beperken moeten we onder een opwarming van 1,5 graad blijven. Dat betekent dat we in 2030 minstens 55% minder CO2 moeten uitstoten. Dit lukt alleen als de vervuiler betaalt en de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Maar als het aan het kabinet ligt hoeven de grote vervuilende bedrijven nog steeds niet voor al hun eigen vervuiling te betalen. En ze krijgen straks nog steeds subsidie. De wereld op z'n kop!

Nog geen eerlijk Klimaatakkoord

Het Klimaatakkoord moet ervoor zorgen dat Nederland de juiste maatregelen neemt voor een groene en rechtvaardige wereld. Daarom onderhandelt Milieudefensie mee. Onze inzet? Een eerlijk Klimaatakkoord. Dat betekent dat de lusten en lasten eerlijk worden verdeeld en dat iedereen mee kan doen. Alleen dan wordt het klimaatprobleem zo snel mogelijk opgelost. Helaas ziet het er op dit moment niet goed uit met het Klimaatakkoord.

Grote zorgen

We maken ons grote zorgen. Naast de oneerlijke verdeling van lusten en lasten, zijn dit de onderwerpen waar nog betere plannen voor nodig zijn:

  • De plannen om onze huizen gasvrij te maken zijn niet voldoende. Duurzame alternatieven om te koken en te stoken, zoals zonnepanelen en warmtepompen blijven te duur en het gebruik van gas te goedkoop.
  • Het kabinet streeft naar een vermindering van 49% CO2-uitstoot, terwijl ten minste een vermindering 55% nodig is. We hebben geen tijd om langer te wachten en om maatregelen uit te stellen.
  • Het kabinet durft niet te kiezen voor echt duurzame en eerlijke landbouw. Maar de intensieve landbouw en de bio-industrie stoten heel veel broeikasgassen uit. Het is veel beter om plantaardig voedsel te stimuleren. Dan kan de veestapel krimpen.
  • In het verkeer wordt elektrisch rijden gestimuleerd. Dat is een belangrijke stap. Maar daarnaast heeft het kabinet nog veel te hoge verwachtingen van biobrandstoffen. Dat schiet niet op, want biobrandstof klinkt wel duurzaam, maar is dat niet. Daarvoor hebben wij betere oplossingen

Hoe nu verder

Wiebes stuurt de voorstellen van het kabinet nu naar de Tweede Kamer. Nadat de Kamer er over heeft gedebatteerd gaan de voorstellen terug naar de onderhandelaars van het Klimaatakkoord. Vervolgens gaan de verschillende partijen, organisaties en bedrijven voor de tweede keer met elkaar aan tafel om het akkoord concreet te maken.

Wil je meer weten?

Hier gaan we voor: klimaat op 1 in het regeerakkoord

We hebben nog 9 jaar om te voorkomen dat de klimaatcrisis uit de hand loopt. De toekomst van onze kinderen staat op het spel. Het komt dus aan op het nieuwe kabinet. Daarom gaan we samen zorgen dat het klimaat op 1 staat bij de formatie. Doe je mee?

Loading...