english

Brief aan minister Wiebes over de Kabinetsappreciatie van het Klimaatakkoord

Milieudefensie heeft samen met andere milieuorganisaties een brief gestuurd naar minister Wiebes, In de brief staan onze zorgen over het Klimaatakkoord. Want tot nu toe zijn de plannen in het akkoord niet goed genoeg om klimaatverandering tegen te gaan. Dit zijn de 6 punten waarmee het Kabinet snel aan de slag moet:

  1. Er is te weinig zicht op het behalen van de aanvullende doelstelling van 49% naar 55%.
  2. Het akkoord is tot nu toe boterzacht.
  3. Er is nog geen zicht op een eerlijke verdeling van lusten en lasten.
  4. De inzet op biobrandstoffen en biomassa is veel hoger dan duurzaam beschikbaar.
  5. De inzet op ondergrondse opslag van CO2 (Carbon Capture and Storage, CCS) is veel te hoog.
  6. Er is geen inzet op duurzame kringlooplandbouw.
Download publicatie
Brief aan minister Wiebes over de Kabinetsappreciatie van het Klimaatakkoord - 12 oktober 2018.pdf — 474 KB

Zorg voor elkaar en de toekomst

Het gaat nu maar om 1 ding: het oplossen van de coronacrisis. Samen kunnen we deze crisis aan. Toch is het verstandig om ook alvast vooruit te kijken: naar de economische crisis en de klimaatcrisis. Want hoe willen we verder? Door nu naar de toekomst te kijken, komen we hier samen beter uit.

Loading...