Hoe schaliegas opkwam en ten onder ging

Een mijlpaal: Schaliegas is nu echt verleden tijd in Nederland. Minister Wiebes heeft schaliegasbedrijf Cuadrilla in juli 2019 laten weten dat hun oude vergunning om te boren naar schaliegas in de Noordoostpolder en Boxtel nooit meer gebruikt mag geworden. Wij zijn heel blij met dit succes. Milieudefensie voerde, samen met mensen uit het hele land, jarenlang campagne tegen schaliegas. Deze stappen gingen er aan vooraf.

Een einde aan schaliegas in Nederland

Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat besluit in juli 2019 dat de winning van schaliegas in Boxtel niet wordt toegestaan. Hiermee komt er een einde aan bijna 10 jaar ophef over schaliegas in Nederland. In al die tijd is er nooit een boor de grond in gegaan. De visie op schaliegas en aardgas is in de afgelopen tien jaar radicaal veranderd. Steeds meer mensen zijn het er mee eens dat we moeten stoppen met kolen, olie en gas. Toch investeren Nederlandse Banken, Verzekeraars en Pensioenfondsen in bedrijven die schaliegas winnen in bijvoorbeeld de VS en Argentinië. Dat moet anders.

Teken de petitie: stop foute investeringen

Na ophef over fracken durft alleen Cuadrilla nog

In 2009 vraagt een aantal bedrijven toestemming aan de Nederlandse overheid om naar schaliegas of steenkoolgas te zoeken. Deze bedrijven krijgen een vergunning voor 5 jaar en mogen in grote delen van Nederland proefboringen doen.

De meeste bedrijven vertrekken al snel vanwege de grote ophef die ontstaat over het zogenoemde fracken.  Fracken is een boortechniek waarbij water met chemische stoffen in de grond wordt geperst om de bodem open te splijten.

Alleen het Britse bedrijf Cuadrilla, dat in de Noordoostpolder en Brabant een vergunning kreeg, maakt echt werk van de zoektocht. In het Brabantse Boxtel wordt zelfs een stuk grond gehuurd om een boortoren te kunnen plaatsen. Maar er is nooit echt een boor de grond in gegaan.

Tijdlijn schaliegas in Nederland

Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat besluit in juli 2019, op grond van de nieuwe mijnbouwwet, dat de winning van schaliegas niet wordt toegestaan. Wat ging hieraan vooraf?

  • Milieudefensie en lokale activisten starten in 2011 de actie Schaliegasvrij. Veel bewoners maken zich zorgen over de mogelijke gevolgen van schaliegaswinning. Aardbevingen en schade zoals in Groningen, en vervuild grondwater. Lees hier de meest gestelde vragen over schaliegas. Door de gezamenlijke protesten verklaren ruim 220 gemeenten zich schaliegasvrij en willen geen schaliegaswinning toestaan.
  • Minister Verhagen van Economische Zaken stelt een onderzoek in naar de gevolgen van schaliegasboringen. Naar aanleiding van de uitkomsten van dit onderzoek stelt de minister in 2012 alle boringen uit tot minimaal 2020.
  • De onrust in Nederland over schaliegas groeit. In februari 2015 probeert de gemeente Boxtel een proefboring te voorkomen. Dat doen ze met een manifest en een campagne op sociale media.
  • In 2015 verlengt de Tweede Kamer het uitstel tot 2023; tot die tijd mag er niet naar schaliegas geboord worden. Dit uitstel geldt alleen voor nieuwe vergunningen. De vergunning die Cuadrilla kreeg voor de periode 2009-2014 valt er dus niet onder. Minister Kamp van Economische Zaken wijst in 2015 de verlenging van de vergunning van Cuadrilla af.
  • Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat besluit in februari 2018 dat de winning van schaliegas niet wordt toegestaan. Dat besluit wordt in beleidsstukken, zoals de Nationale Omgevingsvisie (NOVI), vastgelegd.
  • Op 14 maart 2018 krijgt Cuadrilla, dat het niet eens is met het verbod van minister Wiebes, van de rechter gelijk. De minister moet daarom een nieuw besluit nemen over de verlenging van de vergunning. Dat doet de minister op basis van de inmiddels gewijzigde Mijnbouwwet. Daarin is het risico op milieuschade opgenomen als een reden om een vergunning te weigeren.

 

Loading...