english

Hoe schaliegas opkwam en ten onder ging

Schaliegas is sinds februari 2018 verleden tijd in Nederland. Wij zijn heel blij met de toezegging van minister Wiebes om het winnen van schaliegas niet toe te staan. Milieudefensie voerde, samen met mensen uit het hele land, jarenlang campagne tegen schaliegas. Op deze pagina vind je een overzicht van het verzet en de stappen die zijn gezet richting de rechter.

Na ophef over fracken durft alleen Cuadrilla nog

In 2009 vraagt een aantal bedrijven toestemming aan de Nederlandse overheid om naar schaliegas of steenkoolgas te zoeken. Deze bedrijven krijgen een vergunning voor 5 jaar en mogen in grote delen van Nederland proefboringen doen.

De meeste bedrijven vertrekken al snel vanwege de grote ophef die ontstaat over het zogenoemde fracken.  Fracken is een boortechniek waarbij water met chemische stoffen in de grond wordt geperst om de bodem open te splijten.

Alleen het Britse bedrijf Cuadrilla, dat in de Noordoostpolder en Brabant een vergunning kreeg, maakt echt werk van de zoektocht. In het Brabantse Boxtel wordt zelfs een stuk grond gehuurd om een boortoren te kunnen plaatsen. Maar er is nooit echt een boor de grond in gegaan.

Definitief einde van schaliegas

Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat besluit in februari 2018 dat de winning van schaliegas niet wordt toegestaan. Wat ging hieraan vooraf?

  • Milieudefensie en lokale activisten starten in 2011 de actie Schaliegasvrij. Veel bewoners maken zich zorgen over de mogelijke gevolgen van schaliegaswinning. Aardbevingen en schade zoals in Groningen, en vervuild grondwater. Lees hier de meest gestelde vragen over schaliegas. Door de gezamenlijke protesten verklaren ruim 220 gemeenten zich schaliegasvrij en willen geen schaliegaswinning toestaan.
  • Minister Verhagen van Economische Zaken stelt een onderzoek in naar de gevolgen van schaliegasboringen. Naar aanleiding van de uitkomsten van dit onderzoek stelt de minister in 2012 alle boringen uit tot minimaal 2020.
  • De onrust in Nederland over schaliegas groeit. In februari 2015 probeert de gemeente Boxtel een proefboring te voorkomen. Dat doen ze met een manifest en een campagne op sociale media.
  • In 2015 verlengt de Tweede Kamer het uitstel tot 2023; tot die tijd mag er niet naar schaliegas geboord worden. Dit uitstel geldt alleen voor nieuwe vergunningen. De vergunning die Cuadrilla kreeg voor de periode 2009-2014 valt er dus niet onder. Minister Kamp van Economische Zaken wijst in 2015 de verlenging van de vergunning van Cuadrilla af.

Cuadrilla wil vergunning bij rechter afdwingen

Cuadrilla is het niet eens met de afwijzing van de verlenging in 2015. Daarom stapt het bedrijf naar de rechter. Volgens het gasbedrijf had de verlenging niet afgewezen mogen worden op basis van de toen geldende Mijnbouwwet. De rechter geeft hen daarin gelijk.

Het ministerie gaat tegen de uitspraak van de rechter in hoger beroep bij de Raad van State. Ook Milieudefensie, Schaliegasvrij Nederland en de gemeente Noordoostpolder zijn betrokken bij deze rechtszaak. De partijen vinden dat de vergunning niet verlengd kan worden. Dit door nieuwe inzichten, de schadelijke gevolgen van schaliegaswinning, het gebrek aan politiek draagvlak en het brede verzet. Op 14 maart 2018 geeft de rechter Cuadrilla gelijk. Minister Wiebes moet daarom een nieuw besluit nemen over de verlenging van de vergunning. Zelfs al heeft Cuadrilla van de rechter gelijk gekregen, kunnen ze fluiten naar hun vergunning. De minister heeft namelijk op 15 februari 2018 al toegezegd dat hij geen nieuwe vergunningen afgeeft voor schaliegas. Milieudefensie gaat hem daar aan houden.

Hiermee komt er een einde aan bijna 10 jaar ophef over schaliegas in Nederland. In al die tijd is er nooit een boor de grond in gegaan. De visie op schaliegas en aardgas is in de afgelopen tien jaar radicaal veranderd. Steeds meer mensen zijn het er mee eens dat we moeten stoppen met kolen, olie en gas.

Wil je meer weten?

Loading...