english

Waar is de lucht ongezond?

In Nederland is de lucht bijna overal ongezond. Alleen op Vlieland en Schiermonnikoog kan je nog gezonde lucht inademen. De grootste oorzaak is het verkeer. Op de twee kaarten hieronder zie je de plekken met de meeste luchtvervuiling. Op die plekken adem je te veel stikstofdioxide of fijnstof in. Je kan hierdoor kortademig worden, of last krijgen van astma of benauwdheid. Luchtvervuiling is extra slecht voor kinderen en ouderen.

Woon of werk jij op een plek waar de lucht erg ongezond is? Kijk op de kaarten!

Plekken met veel fijnstof (PM10 en PM2,5)
Op de kaart hieronder vind je alle punten in Nederland waar de gemiddelde concentraties aan fijnstof (PM10 en PM2,5) zijn berekend in 2016. Op veel plekken wordt het advies van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) niet gehaald.

Milieudefensie vindt de Europese wet voor luchtkwaliteit te slap. De Gezondheidsraad heeft onlangs nog eens bevestigd dat de Europese normen onze gezondheid niet voldoende beschermen. Ook bij lagere concentraties fijnstof komt onze gezondheid in gevaar. Jaarlijks overlijden 12.000 mensen vroegtijdig en zijn tienduizenden langdurig ziek door de vervuilde lucht.

Deze kaart is mede mogelijk gemaakt door de Geodienst van de Rijksuniversiteit Groningen. De gebruikte gegevens komen van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu).

Plekken met veel stikstofdioxide
Op de kaart hieronder zie je op welke plekken in Nederland veel stikstofdioxide in de lucht zit: overschrijdingen en risico's. Op veel plekken is sprake van overschrijdingen van de Europese wet voor luchtkwaliteit. Daarnaast zijn er locaties waar een groot risico is op dit soort overschrijdingen.

De berekening voor deze kaart is gedaan door onderzoeksbureau Witteveen+Bos. De gebruikte gegevens komen van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu).

Doe mee en onderteken de oproep aan de politiek

Je ziet het: op veel plaatsen moet de luchtkwaliteit verbeteren. De overheid moet daarom in actie komen. Er zijn maatregelen nodig tegen de oorzaken van luchtvervuiling (auto- en vrachtverkeer). De overheid zou alternatieven zoals thuiswerken, openbaar vervoer (ov), de elektrische fiets (e-bike en pedelec) en deelauto's (bijvoorbeeld Snappcar en Greenwheels) juist moeten bevorderen.


Hoe geef jij onze aarde door? Dat is dé vraag bij de verkiezingen in maart. Laten we deze keer niet voor onszelf stemmen, maar voor onze kinderen en hun toekomst. 
Onderteken de oproep

Wil je meer weten?

Dit zeggen onze Luchtwachters

"Heel veel mensen worden ziek door luchtvervuiling. Mijn moeder is bijna overleden aan een longontsteking. Daarom wil ik mensen bewust maken hoe erg luchtvervuiling is. Want dan kunnen we er iets aan doen. Als Luchtwachter help ik mee de lucht gezonder te maken."
Loading...