Publicaties

Publicaties

18 februari 2011 20 november 2017
Milieudefensie Actief nr. 47

Milieudefensie Actief nr. 47

December 2014 - Belangrijke stap voor eerlijke elektronica, Milieudefensie maakt filmpje over haar visie, campagne 'Wij willen wei van start', nieuwe actie 'Samen voor de wind' biedt leden Milieudefensie de gelegenheid om gezamenlijk een windmolen te kopen, petitie gezonde lucht 'vraag de Tweede Kamer om maatregelen', duurzame kerstpuzzel.

Lees verder...

Publiekssamenvatting TNO onderzoek ultrafijnstof rondom Schiphol

Publiekssamenvatting TNO onderzoek ultrafijnstof rondom Schiphol

12 december 2014 – Recent onderzoek van TNO wijst uit dat vliegverkeer op Schiphol leidt tot verhoogde concentraties ultrafijnstof in gebieden rondom de luchthaven. Met name opstijgende vliegtuigen stoten onvoorstelbaar veel kleine deeltjes uit: evenveel als 1 miljoen vrachtwagens. Dit leidt bij omwonenden van Schiphol tot gezondheidsschade en voortijdige sterfte. TNO publiceert een artikel over dit onderzoek in het wetenschappelijke tijdschrift Lucht (nr 6 2014). Wetenschappelijke artikelen zijn niet voor iedereen even toegankelijk. Hier vind je een publiekssamenvatting van het artikel, geschreven door Milieudefensie.

Lees verder...

Factsheet ultrafijnstof door Schiphol

Factsheet ultrafijnstof door Schiphol

12 december 2014 – Onderzoek van TNO wijst uit dat vliegverkeer op Schiphol leidt tot verhoogde concentraties ultrafijnstof in gebieden rondom de luchthaven. Met name opstijgende vliegtuigen stoten onvoorstelbaar veel kleine deeltjes uit: evenveel als 1 miljoen vrachtwagens. Dit leidt bij omwonenden van Schiphol tot gezondheidsschade en voortijdige sterfte. Uit berekeningen van Milieudefensie blijkt dat deze luchtvervuiling tot een gemiddeld levensverlies van ongeveer 4 maanden tot ruim een jaar leidt voor 44.000 inwoners van woonwijken in onder andere Amsterdam en Amstelveen. Het gaat daarbij voornamelijk om gebieden benedenwinds (meestal ten noordoosten) van Schiphol. In dit factsheet staat de onderbouwing van de berekening van het gemiddelde levensverlies.

Lees verder...

Uitgelekt voorstel van Europese Commissie

Uitgelekt voorstel van Europese Commissie

Vandaag is via het ANP uitgelekt dat vicepresident Timmermans definitief van plan is om de voorstellen voor luchtkwaliteit en circulaire economie te schrappen in het kader van de deregulering. Dit is het gelekte stuk. 10 groene organisaties, waaronder Milieudefensie, hebben ontstemd gereageerd.

Lees verder...

Soja Barometer 2014

Soja Barometer 2014

Om toe te werken naar verduurzaming, zijn steeds meer partijen in Nederland het erover eens dat de soja die wij verwerken en gebruiken op zijn minst verantwoord zou moeten zijn. Maar wanneer is de productie van soja eigenlijk verantwoord? En hoeveel verantwoorde soja wordt er in Nederland eigenlijk verwerkt en gebruikt? Om deze en andere vragen te beantwoorden, geeft de sojacoalitie de Sojabarometer uit. Dit is de Soja Barometer 2014.

Lees verder...

Schaliegasstudiedag

Schaliegasstudiedag

Milieudefensie en het Klimaatverbond organiseren op donderdagmiddag 4 december 2014 van 13:00 – 17:00 in de Verkadefabriek in Den Bosch een studiedag over schaliegas voor bestuurders en ambtenaren van lagere overheden.

Lees verder...

Kaart schaliegasvrije gemeenten en provincies Nederland

Kaart schaliegasvrije gemeenten en provincies Nederland

Oktober 2014 - De kaart van het verzet tegen boorplannen voor de winning van schaliegas in Nederland - onder lokale overheden. Per 7 oktober 2014 gaat het al om 221 gemeenten, 9 provincies en 1 waterschap, die zich schaliegasvrij hebben verklaard. Het aantal blijft oplopen. Bekijk voor de actuele stand en de specifieke moties tegen schaliegas ook ons Factsheet Schaliegasvrije Gemeenten.

Lees verder...

Actieplan Gezonde lucht in Den Haag

Actieplan Gezonde lucht in Den Haag

2 oktober 2014 - Dit actieplan is een bijlage bij het eindrapport 'Hoe gezond is onze lucht?' van juni 2014. In het actieplan staan maatregelen beschreven waarmee de gemeente Den Haag snel kan zorgen voor gezondere lucht in Den Haag. Het actieplan is op 2 oktober namens een grote groep Hagenaren overhandigd aan wethouder De Bruin van Den Haag.

Lees verder...

Visie Milieudefensie

Visie Milieudefensie

Ons verhaal is een verhaal over verandering. Over anders kijken en anders kiezen. Een verhaal over hoop en geloof én over actie en durf. We willen een goed leven voor iedereen, nu en straks, hier en daar, en dat bereiken we als we de mondiale milieugebruiksruimte en de welvaart eerlijk verdelen. Dit verhaal is als bijlage verschenen bij het septembernummer van Down to Earth Magazine. Een special over verandering en over de visie van Milieudefensie.

Lees verder...

Milieudefensie Actief nr. 46

Milieudefensie Actief nr. 46

September 2014 - Onze nieuwsbrief Actief heeft een nieuw jasje! Met onder andere interviews, nieuws over onze campagnes en een overzichtje van waar je zelf aan mee kunt doen.

Lees verder...

Actieplan Gezonde lucht in Rotterdam

Actieplan Gezonde lucht in Rotterdam

3 september 2014 - Net als in andere grote steden is de luchtkwaliteit in Rotterdam nog steeds erg ongezond. Op tal van plekken wordt nog niet aan de wettelijke normen voldaan. Voor roet, de meest schade­lijke stof, bestaat zelfs geen veilige norm. Rotterdammers hebben recht op gezonde lucht. Daarom is het nodig om vooral de uitstoot van schadelijke stoffen door verkeer te bestrijden. Minder en schoner wegverkeer is de oplossing. In dit actieplan stelt Milieudefensie een pakket maatregelen voor waarmee de luchtvervuiling kan worden aangepakt. Dit actieplan is tegelijk met het eindrapport van de meetcampagne aangeboden aan de gemeenteraad van Rotterdam.

Lees verder...