Publicaties

Publicaties

18 februari 2011 20 november 2017
Schaliegasstudiedag

Schaliegasstudiedag

Milieudefensie en het Klimaatverbond organiseren op donderdagmiddag 4 december 2014 van 13:00 – 17:00 in de Verkadefabriek in Den Bosch een studiedag over schaliegas voor bestuurders en ambtenaren van lagere overheden.

Lees verder...

Kaart schaliegasvrije gemeenten en provincies Nederland

Kaart schaliegasvrije gemeenten en provincies Nederland

Oktober 2014 - De kaart van het verzet tegen boorplannen voor de winning van schaliegas in Nederland - onder lokale overheden. Per 7 oktober 2014 gaat het al om 221 gemeenten, 9 provincies en 1 waterschap, die zich schaliegasvrij hebben verklaard. Het aantal blijft oplopen. Bekijk voor de actuele stand en de specifieke moties tegen schaliegas ook ons Factsheet Schaliegasvrije Gemeenten.

Lees verder...

Actieplan Gezonde lucht in Den Haag

Actieplan Gezonde lucht in Den Haag

2 oktober 2014 - Dit actieplan is een bijlage bij het eindrapport 'Hoe gezond is onze lucht?' van juni 2014. In het actieplan staan maatregelen beschreven waarmee de gemeente Den Haag snel kan zorgen voor gezondere lucht in Den Haag. Het actieplan is op 2 oktober namens een grote groep Hagenaren overhandigd aan wethouder De Bruin van Den Haag.

Lees verder...

Visie Milieudefensie

Visie Milieudefensie

Ons verhaal is een verhaal over verandering. Over anders kijken en anders kiezen. Een verhaal over hoop en geloof én over actie en durf. We willen een goed leven voor iedereen, nu en straks, hier en daar, en dat bereiken we als we de mondiale milieugebruiksruimte en de welvaart eerlijk verdelen. Dit verhaal is als bijlage verschenen bij het septembernummer van Down to Earth Magazine. Een special over verandering en over de visie van Milieudefensie.

Lees verder...

Milieudefensie Actief nr. 46

Milieudefensie Actief nr. 46

September 2014 - Onze nieuwsbrief Actief heeft een nieuw jasje! Met onder andere interviews, nieuws over onze campagnes en een overzichtje van waar je zelf aan mee kunt doen.

Lees verder...

Actieplan Gezonde lucht in Rotterdam

Actieplan Gezonde lucht in Rotterdam

3 september 2014 - Net als in andere grote steden is de luchtkwaliteit in Rotterdam nog steeds erg ongezond. Op tal van plekken wordt nog niet aan de wettelijke normen voldaan. Voor roet, de meest schade­lijke stof, bestaat zelfs geen veilige norm. Rotterdammers hebben recht op gezonde lucht. Daarom is het nodig om vooral de uitstoot van schadelijke stoffen door verkeer te bestrijden. Minder en schoner wegverkeer is de oplossing. In dit actieplan stelt Milieudefensie een pakket maatregelen voor waarmee de luchtvervuiling kan worden aangepakt. Dit actieplan is tegelijk met het eindrapport van de meetcampagne aangeboden aan de gemeenteraad van Rotterdam.

Lees verder...

Eindrapport Hoe gezond is onze lucht?

Eindrapport Hoe gezond is onze lucht?

Amsterdam, 26 juni 2014 – De lucht op veel plekken in Nederland is nog steeds ongezond. Dit blijkt uit metingen die 60 bewonersgroepen samen met ons hebben uitgevoerd. Bewoners hebben de luchtvervuiling gemeten op plekken die voor hen belangrijk zijn, zoals op het schoolplein van hun kinderen of in een straat waar ze dagelijks fietsen. Op 12 van de 101 meetpunten overschrijden de jaargemiddelde concentraties de Europese normen. Helaas is ook op de andere locaties de lucht niet gezond. De resultaten van het meetproject staan in dit rapport. In het rapport staat ook een vergelijking van de metingen met berekeningen door het RIVM. Hieruit blijkt dat deze op veel punten goed overeenkomen. Dit geeft veel vertrouwen in onze metingen.

Lees verder...

RIVM-rapport: Gemeten en berekende stikstofdioxide concentraties in 2013 op meetlocaties van Milieudefensie

RIVM-rapport: Gemeten en berekende stikstofdioxide concentraties in 2013 op meetlocaties van Milieudefensie

Juni 2014 - Deze rapportage is een bijlage bij de eindrapportage meetcampagne 'Hoe gezond is onze lucht?' van Milieudefensie (juni 2014). Samen met Milieudefensie hebben bewoners van oktober 2012 - april 2014 op verschillende locaties in Nederland stikstofdioxide concentraties gemeten met behulp van Palmesbuisjes. In overleg met Milieudefensie heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in het voorjaar van 2014 voor al deze meetpunten van berekeningen voor stikstofdioxide uitgevoerd met de rekentool van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). De metingen en berekeningen zijn met elkaar vergeleken. Deze bijlage beschrijft hoe de berekeningen zijn uitgevoerd en hoe de vergelijking is gemaakt.

Lees verder...

RIVM: bijlage bij rapport over meet-rekenvergelijking juni 2014

RIVM: bijlage bij rapport over meet-rekenvergelijking juni 2014

26 juni 2014 - In dit bestand staan de invoergegevens die het RIVM heeft gebruikt voor de vergelijkende luchtkwaliteitsberekeningen van onze metingen met de rekenmodellen van het Rijk. Dit bestand is een bijlage bij het rapport van het RIVM over deze vergelijking (zie link hieronder bij gerelateerde informatie).

Lees verder...

Jaarverslag Milieudefensie 2013

Jaarverslag Milieudefensie 2013

Milieudefensie vindt dat het streven naar een duurzame en eerlijke wereld voorop moet staan. Het besef dat het anders moet, leeft bij een aanzienlijk deel van de bevolking, maar dringt nog onvoldoende door tot bestuurders en beleidsmakers: het is nog niet zichtbaar genoeg. Milieudefensie wil daar verandering in brengen. Als sterke vereniging met een groeiend ledenaantal bundelen wij lokale krachten, die we inzetten voor het publieke belang. Onze verkeerscampagne voor gezonde lucht en schaliegascampagne tegen milieu-ontwrichtende winningsmethoden bewijzen het succes van onze aanpak. Burgers komen op voor hun recht op een gezonde leefomgeving, wij bundelen en versterken dat signaal.

Lees verder...

Onze reactie op de nieuwe structuurvisie schaliegas

2 juni 2014 - Brief van Milieudefensie en de Stichting Schaliegasvrij Nederland aan de Tweede Kamer. In deze brief wordt uitgelegd waarom het nieuwste onderzoeksplan van minister Kamp -de zogeheten "concept notitie reikwijdte en detailniveau voor de structuurvisie schaliegas" (NRD) - te weinig rekening houdt met de belangen van de omwonenden, natuur, milieu landbouw en waterwinning

Lees verder...

Heading South - the dash for unconventional fossil fuels in Argentina

Heading South - the dash for unconventional fossil fuels in Argentina

21 May 2014 - The global hunt for shale gas and shale oil reserves has drawn fossil fuel energy companies to Patagonia, southern Argentina. Shell is test drilling and wants to start large-scale fracking operations - including in nature reserves, and in an overall very drought-prone and pollution-vulnerable region. While profit margins in the US are already very low and companies including Shell are actually losing money on their US shale gas adventure, this report shows the Patagonian dash for gas could prove a wrecking experience, most of all for the people and the local environment.

Lees verder...

Shell's Carbon Bubble

Shell's Carbon Bubble

20 May 2014 - The carbon bubble defines a very large overvaluation of proven reserves of all major oil and gas companies. According to other estimates it could amount to up to 80 percent of all proven reserves, and an overvaluation of up to 21 billion US dollars. As energy companies' share values are based on the false assumption that all proven reserves will be brought to market, carbon bubble understanding is likely to have major financial consequences. In the report Shell's Carbon Bubble it is shown that Shell's vulnerability to the carbon bubble reserve overvaluation is higher than that of the average oil and gas company.

Lees verder...