Shell en Milieudefensie schikken langlopende zaak over olielekkages in Nigeria

Dit is de gezamenlijke verklaring van Shell en Milieudefensie over de schikking die op 23 december 2022 bekend werd gemaakt.

Shell en Milieudefensie schikken langlopende zaak over olielekkages in Nigeria

Na de uitspraken van het Hof Den Haag van 29 januari 2021 hebben Shell en Milieudefensie een schikking onderhandeld ten behoeve van de gemeenschappen in Oruma, Goi en Ikot Ada Udo in Nigeria, die zijn getroffen door vier olielekkages die hebben plaatsgevonden tussen 2004 en 2007. De schikking houdt geen erkenning van aansprakelijkheid in, en handelt alle vorderingen in verband met deze olielekkages af en beëindigt alle aanhangige juridische procedures daarover. Als onderdeel van de schikking zal The Shell Petroleum Development Company of Nigeria Ltd (SPDC), als operator van de SPDC joint venture, een bedrag van EUR 15 miljoen betalen ten gunste van de gemeenschappen en de individuele eisers.

Een onafhankelijke deskundige heeft bevestigd dat SPDC, als operator van de SPDC joint venture, een 'leak detection system' heeft geïnstalleerd op de 20'' leidingen die de KCTL pijpleiding vormen, in overeenstemming met de uitspraak van het Hof Den Haag in Nederland. De partijen zijn het erover eens dat de sanering is voltooid en gecertificeerd door de regelgevende instanties in Nigeria in overeenstemming met Nigeriaans recht. De partijen zijn het eens dat dit ook volgt uit de uitspraken van het Hof Den Haag.

 

De Engelstalige verklaring:

Shell and Milieudefensie settle long-running case over oil spills in Nigeria

Following the judgments of the Court of Appeal of The Hague on 29 January 2021, Shell and Milieudefensie have negotiated a settlement for the benefit of the communities of Oruma, Goi and Ikot Ada Udo in Nigeria, impacted by four oil spills that occurred between 2004 and 2007. The settlement is on a no admission of liability basis, and settles all claims and ends all pending litigation related to the spills. Under the settlement The Shell Petroleum Development Company of Nigeria Ltd (SPDC), as operator of the SPDC joint venture, will pay an amount of EUR 15 million for the benefit of the communities and the individual claimants.

An independent expert has confirmed that SPDC, as operator of the SPDC joint venture, has installed a leak detection system on the 20'' lines that form the KCTL Pipeline in compliance with the judgment of the Court of Appeal of The Hague, the Netherlands. The parties agree that remediation has been completed and certified by relevant regulatory agencies in Nigeria in accordance with Nigerian law. The parties agree this also follows from the judgments of the Court of Appeal.

Download publicatie
Voorbeeld van de eerste pagina van publicatie 'Shell en Milieudefensie schikken langlopende zaak over olielekkages in Nigeria'
Gezamenlijke verklaring (1).pdf — 21 KB

Word mede-eiser in onze nieuwe Klimaatzaak tegen ING

Wij klagen ING aan in een baanbrekende nieuwe Klimaatzaak. Nooit eerder werd een bank in Nederland aangeklaagd omdat zijn klimaatbeleid tekortschiet. En jij kan meedoen. Sluit je aan bij deze nieuwe rechtszaak en word mede-eiser.

Loading...