Uitspraak Europees hof is winst voor mensen en milieu

Eerlijke en duurzame handel is een stap dichterbij gekomen door een uitspraak van het Europees Hof van Justitie. Grote internationale bedrijven moeten net als iedereen naar de gewone rechter als ze het niet eens zijn met een land. Dat is winst voor mensen en voor het milieu. Het ging om een zaak van Achmea tegen Slowakije, die dus door Slowakije gewonnen werd. Maar de uitspraak heeft gevolgen voor alle handelsverdragen tussen EU-landen.

Belangen van mensen en milieu wegen zwaarder dan winsten

Milieudefensie is heel blij met deze uitspraak. Het betekent dat de belangen van mensen en het milieu zwaarder wegen dan de winsten van bedrijven. Samen met onze bondgenoten en heel veel mensen in het land hebben we daar de afgelopen jaren hard voor geknokt.

Campagneleider Freek Bersch van Milieudefensie: “Heel positief nieuws. In feite zegt het Europees Hof: dit soort parallelle rechtspraak kan niet. Het betekent dat multinationals, net als gewone burgers, naar de gewone rechter moeten.'

Regeling is tegen Europees recht

In handelsverdragen tussen landen is vaak afgesproken dat bedrijven niet naar de rechter hoeven als ze ruzie hebben met een land. Ze kunnen een commissie om een uitspraak vragen.

Wij vinden dat ondemocratisch. Het betekent namelijk dat een clubje internationale scheidsrechters milieu- en andere wetten aan de kant kan schuiven om de winsten van bedrijven te beschermen. Deze regeling heet ISDS. Steeds meer mensen begonnen zich af te vragen of deze regeling wel eerlijk is. Door de uitspraak van het Europees Hof weten we nu dat ISDS ingaat tegen het Europees recht. Dat is geweldig nieuws.

Voor handelsverdragen buiten de EU heeft de uitspraak nog geen gevolgen. De ISDS-regeling komt ook voor in het TTIP-handelsakkoord tussen de EU en de VS. Maar sinds de verkiezing van Trump is nog onzeker of TTIP doorgaat. Het Europees Hof beslist binnenkort over de ISDS-regeling in het Europees-Canadees handelsverdrag CETA.

Meer over Milieudefensie

Loading...