Historisch: rechter vernietigt gasbesluit

Nederland gaat sneller van het gas af. Dat is het gevolg van een uitspraak van de Raad van State, de hoogste rechter van het land. Die oordeelde dat de plannen voor de gaswinning van oud-minister Kamp (Economische Zaken) niet voldoende zijn onderbouwd. De hoogste rechter heeft het gasbesluit daarom vernietigd.

In dat gasbesluit stond hoeveel gas de NAM jaarlijks uit de grond mag halen. De zaak was aangespannen door Milieudefensie. Minister Wiebes van Economie en Klimaat, de opvolger van Kamp, moet binnen een jaar met een nieuw gasbesluit komen.

Overwinning voor Groningers en het klimaat

Deze uitspraak is een geweldige overwinning voor de Groningers die lijden onder aardbevingen. En: winst voor het klimaat! Minister Wiebes kan geschiedenis schrijven door te zorgen dat we nu snel stoppen met aardgas.

De uitspraak van de rechter

De rechter geeft ons op alle punten gelijk. De risico's van de gaswinning zijn door de NAM en de overheid onderschat. Ook vindt de rechter de veiligheid van Groningers belangrijker dan gaswinning.

De minister moet binnen een jaar met een nieuw plan komen. De minister moet ook het belang van de Groningers en het belang van de gebruikers van gas (huishoudens en industrie) tegen elkaar afwegen. De toekomst ziet er voor de bewoners van het aardbevingsgebied nu niet rooskleurig uit. Daarom vraagt de Raad van State de minister met een goed toekomstplan te komen voor de Groningers.

Wat is er nog meer nodig?

Het is tijd voor een eerlijke economie waarin mens en klimaat voorop staan. Daarom moet de gaswinning in Groningen versneld worden afgebouwd. Wij willen dat Groningers in het aardbevingsgebied een eerlijke schadevergoeding krijgen. Milieudefensie blijft zich samen met Groningers inzetten voor een snelle overstap naar duurzaam koken en stoken.

Wij blijven minister Wiebes gevraagd en ongevraagd advies geven. Want de gaswinning en het gasgebruik moeten en kunnen snel naar beneden.

Doe je mee? Ga naar de campagne Wonen zonder gas.

Meer over Milieudefensie

Loading...