Advies Europees Parlement: geen geld meer naar ontbossing

Goed nieuws voor het regenwoud! Het Europees Parlement komt met een rapport waarin het pleit voor regels voor bedrijven. Het doel? Dat de Europese Unie niet langer bijdraagt aan de wereldwijde ontbossing.

Hoe hebben we het samen voor elkaar gekregen?

Al vele jaren vragen we banken, pensioenfondsen en verzekeraars om te stoppen met investeren in ontbossing, landroof en mensenrechtenschendingen. Maar die trokken zich daar nauwelijks iets van aan. Dus stapten we naar de politiek. In november 2019 overhandigden we ruim 30.000 handtekeningen aan minister Hoekstra van Financiën met de vraag om een einde te maken aan foute investeringen. Hoekstra zei daarbij dat hij zich door de actie gesteund voelde om zich in te zetten voor vergroening in Europa.

Geen geld meer naar ontbossing en mensenrechtenschendingen

Volgens het Europees Parlement moeten er bindende regels komen voor bedrijven die producten zoals rundvlees, palmolie en sojaolie invoeren. Maar ook voor de banken en investeerders die deze sectoren financieren. Het parlement wil ze wettelijk verplichten er zelf voor te zorgen dat hun geld niet naar ontbossing en mensenrechtenschendingen gaat. Daar moeten ook sancties tegenover staan. Een stap in de goede richting. 

Zijn we er dan?

Nog niet. In 2021 komt de Europese Commissie met een langverwacht voorstel voor een Europese bossenwet. Als het aan het Europees Parlement ligt, hebben ook de banken en investeerders hun verantwoordelijkheid. Maar de strijd is nog niet gewonnen, want de financiële lobby zal er alles aan doen om er onderuit te komen. Ook in 2021 blijven wij ons samen inzetten voor bindende regels voor de financiële sector en andere bedrijven.

Geen voedsel in de tank

Ook voor biobrandstoffen worden veel bossen gekapt. Milieudefensie wil dat de overheid stopt met het gebruik van biobrandstoffen uit voedsel. 

Loading...