english

Internationale vrouwendag: wat klimaatverandering en ongelijkheid tussen mannen en vrouwen met elkaar te maken hebben

Zaterdag 9 maart loop ik samen met Milieudefensie mee in de Women's March. Waarom? Omdat klimaatverandering en de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen alles met elkaar te maken hebben. Hoe zit dat?

Vrouwen harder getroffen door klimaatverandering

Vrouwen zijn vaker slachtoffer van de gevolgen van klimaatverandering zoals extreem weer, mislukte oogsten en het verlies van land. Ik durf dus wel te stellen: de impact van klimaatverandering is niet genderneutraal. Klimaatverandering vergroot de bestaande ongelijkheid tussen mannen en vrouwen. En dat niet alleen: het verergert alle ongelijkheid. Zo worden bijvoorbeeld ook de rijken steeds rijker, en arme mensen nog armer.

Vrouwen kunnen vaak niet meebeslissen over klimaatbeleid

Klimaatverandering treft iedereen. Vrouwen nog meer dan mannen. Toch maken vooral mannen de politieke beslissingen. Van de VN tot lokale politiek: beleidsmakers zijn meestal mannen. Hierdoor is niet iedereen even goed vertegenwoordigd. Wij geloven dat beleid alleen werkt als de mensen waar het over gaat, ook mee kunnen beslissen.

Berta.jpg
Berta Caceres wist in Honduras de aanleg van een dam tegen te houden door een goed uitgekiende grassroots campagne. Na jaren van bedreigingen werd ze in maart 2016 vermoord in haar huis.

Vrouwen staan vooraan in de strijd tegen klimaatverandering

Wereldwijd zijn het vaak vrouwen die de strijd aangaan tegen klimaatverandering. Ze gaan er over in gesprek en mobiliseren anderen. En ze komen in actie tegen grote bedrijven. Vrouwen nemen het voortouw in protesten met gevaar voor eigen leven. Niet gek als je bedenkt dat juist vrouwen vaak hele waardevolle kennis hebben. Bijvoorbeeld over lokale ecosystemen of watervoorzieningen. 

Doe mee met internationale vrouwendag

Op 8 maart is het internationale vrouwendag. Elk jaar wordt op die dag wereldwijd aandacht gevraagd voor ongelijkheid tussen mannen en vrouwen. Het weekend van 8-10 maart staat in het teken van vrouwen en klimaat. De perfecte kans om deze twee onderwerpen te verbinden en jouw stem te laten horen.

Waar kun je allemaal aan meedoen?

Klimaatrechtvaardigheid: iedereen moet mee kunnen doen

Milieudefensie pleit voor klimaatrechtvaardigheid. Iedereen moet mee kunnen doen. Wij willen een eerlijke wereld waarin we niet alleen kijken naar arm en rijk, maar ook naar onderdrukte groepen. Wij onderzoeken hoe we het structurele probleem van ongelijkheid kunnen aanpakken. Want als we dat probleem niet aanpakken, is ook een oplossing voor het klimaatprobleem nog heel ver weg.

Photo header: Thomas Hawk
Photo Berta Caceres: ONU Brasil

Operatie Klimaat

De aarde warmt steeds sneller op. Toch is het nog niet te laat. Als we het samen doen, kunnen we klimaatverandering stoppen. Alleen: is jou ooit iets gevraagd door de plannenmakers in Den Haag? Daar brengen wij verandering in met Operatie Klimaat. Doe je mee? Dan gaan we samen op zoek naar eerlijke klimaatoplossingen.

Loading...