english

Internationale vrouwendag: wat klimaatverandering en ongelijkheid tussen mannen en vrouwen met elkaar te maken hebben

Zondag 8 maart loop ik samen met Milieudefensie mee in de Women's March. Waarom? Omdat klimaatverandering en de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen alles met elkaar te maken hebben. Hoe zit dat?

Vrouwen harder getroffen door klimaatverandering

Vrouwen zijn vaker slachtoffer van de gevolgen van klimaatverandering zoals extreem weer, mislukte oogsten en het verlies van land. Ik durf dus wel te stellen: de impact van klimaatverandering is niet genderneutraal. Klimaatverandering vergroot de bestaande ongelijkheid tussen mannen en vrouwen. En dat niet alleen: het verergert alle ongelijkheid. Zo worden bijvoorbeeld ook de rijken steeds rijker, en arme mensen nog armer.

Vrouwen kunnen vaak niet meebeslissen over klimaatbeleid

Klimaatverandering treft iedereen. Vrouwen nog meer dan mannen. Toch maken vooral mannen de politieke beslissingen. Van de VN tot lokale politiek: beleidsmakers zijn meestal mannen. Hierdoor is niet iedereen even goed vertegenwoordigd. Wij geloven dat beleid alleen werkt als de mensen waar het over gaat, ook mee kunnen beslissen.

Berta.jpg
Berta Caceres wist in Honduras de aanleg van een dam tegen te houden door een goed uitgekiende grassroots campagne. Na jaren van bedreigingen werd ze in maart 2016 vermoord in haar huis.

Vrouwen staan vooraan in de strijd tegen klimaatverandering

Wereldwijd zijn het vaak vrouwen die de strijd aangaan tegen klimaatverandering. Ze gaan er over in gesprek en mobiliseren anderen. En ze komen in actie tegen grote bedrijven. Vrouwen nemen het voortouw in protesten met gevaar voor eigen leven. Niet gek als je bedenkt dat juist vrouwen vaak hele waardevolle kennis hebben. Bijvoorbeeld over lokale ecosystemen of watervoorzieningen.

Door mee te lopen op 8 maart wil ik ook solidariteit tonen met iedereen in het LGBTQ+-spectrum. Want naast vrouwen en mannen zijn er ook veel mensen die zich niet kunnen of willen identificeren met hun aangeboren gender. Juist deze minderheden worden in veel landen gediscrimineerd. Ook daarvoor geldt dat deze nu al kwetsbare groep mensen nog kwetsbaarder is voor de gevolgen van klimaatverandering.

Doe mee met internationale vrouwendag

Op 8 maart is het internationale vrouwendag. Elk jaar wordt op die dag wereldwijd aandacht gevraagd voor ongelijkheid tussen mannen en vrouwen. Het weekend van 8-10 maart staat in het teken van vrouwen en klimaat. De perfecte kans om deze twee onderwerpen te verbinden en jouw stem te laten horen. 

Loop je ook mee?

Op 8 maart wordt jaarlijks de Women's March georganiseerd. Sinds 2019 doet Milieudefensie mee aan deze demonstratie. Je vindt ons in het zogeheten Klimaatblok. Meld je nu aan via Facebook

Klimaatrechtvaardigheid: iedereen moet mee kunnen doen

Milieudefensie pleit voor klimaatrechtvaardigheid. Iedereen moet mee kunnen doen. Wij willen een eerlijke wereld waarin we niet alleen kijken naar arm en rijk, maar ook naar onderdrukte groepen. Wij onderzoeken hoe we het structurele probleem van ongelijkheid kunnen aanpakken. Want als we dat probleem niet aanpakken, is ook een oplossing voor het klimaatprobleem nog heel ver weg.

Photo header: Thomas Hawk
Photo Berta Caceres: ONU Brasil

Het klimaatmanifest - Voor en door jongeren

De klimaatcrisis stormt op ons af. Maar er gebeurt nog steeds veel te weinig. Het klimaatbeleid bepaalt of jongeren straks nog een toekomst hebben. Daarom zijn Jongeren Milieu Actief en 6 politieke jongerenorganisaties samen in actie gekomen. Samen met Jan Terlouw stelden zij een klimaatmanifest op. Hierin roepen de jongerenorganisaties de grote politieke partijen op om tijdens de formatie te kiezen voor eerlijk en ambitieus klimaatbeleid. Help jij mee?

Loading...