Zo veranderen Klimaatzaken de wereld

De historische Klimaatzaak die wij wonnen van Shell is niet uniek. Wist je dat er wereldwijd ruim 2.300 Klimaatzaken zijn aangespannen tegen overheden en bedrijven? Die zaken veranderen de wereld. Dit is hoe.

Grote vervuilende bedrijven, financiële instellingen en de overheid komen onvoldoende in actie om de meest ernstige gevolgen van de klimaatcrisis te voorkomen. Daarom schakelen steeds meer organisaties en groepen burgers de rechter in.

2 belangrijke Nederlandse Klimaatzaken

IMG-20211103-WA0002.jpg

Klimaatzaken wereldwijd

Na de onze overwinning on de Klimaatzaak tegen Shell volgden er in een razend tempo vergelijkbare rechtszaken in het buitenland:

 • In Frankrijk loopt er een rechtszaak tegen Total;
 • In Italië tegen energiebedrijf ENI;
 • En in Duitsland tegen de auto-industrie.

In de Verenigde Staten werd onlangs zelfs een Klimaatzaak gewonnen door een groep jongeren. Zij klaagden de staat Montana aan omdat deze onvoldoende rekening houdt met de gevolgen van de klimaatcrisis en daarmee de rechten van jongeren op een gezond milieu schendt.

Mensenrechten zijn beslissend

Klimaatrechtszaken hebben over het algemeen dezelfde juridische basis: een opwarming van de aarde met meer dan 1,5° C heeft grote gevolgen voor mensen wereldwijd en hun leefomgeving. Dit is vastgelegd in het klimaatakkoord van Parijs in 2015.

Schending van deze norm betekent ook een schending van de wereldwijd geldende mensenrechten. Denk aan het recht op leven en gezondheid, het recht op een gezinsleven, het recht op zelfbeschikking en het recht op (toegang tot) voedsel, drinkwater en huisvesting.

Het zijn de belangrijkste rechten die we in de wereld kennen. Rechters hebben de grondwettelijke taak ervoor te zorgen dat deze mensenrechten beschermd worden. En dat doen ze dus ook.

Klimaatzaken worden steeds kansrijker, omdat de Verenigde Naties (VN) het recht op een schoon, gezond en duurzaam milieu in 2022 hebben erkend als een mensenrecht. Het Internationaal Gerechtshof in Den Haag, het Internationaal Zeerechttribunaal en het Inter-Amerikaans Hof voor de Mensenrechten buigen zich, op verzoek van landen die de gevolgen van de klimaatcrisis nu al ondervinden, over de vraag welke verplichtingen landen hebben om de klimaatcrisis aan te pakken. En wat de gevolgen zijn wanneer zij dat niet doen.

Wat leveren klimaatrechtszaken op?

Het is een duidelijk signaal dat er wereldwijd zoveel Klimaatzaken zijn, maar wat levert dat op? Is het klimaat ermee geholpen? Klimaatzaken hebben op verschillende manieren invloed op het beleid en gedrag van overheden en bedrijven; direct en indirect. Een paar voorbeelden:

   • Als een overheid, instelling of bedrijf zijn beleid of gedrag moet veranderen, levert dat direct resultaat op.
   • Als een instelling, bedrijf of overheid wordt veroordeeld, kan dit ook gevolgen hebben voor andere bedrijven, instellingen en overheden. Dat is bijvoorbeeld het geval bij onze Klimaatzaak tegen Shell. Wat voor Shell geldt, geldt ook voor andere grote bedrijven. Daarom lanceren we op 19 januari onze tweede Klimaatzaak.
   • De kosten en risico’s voor overheden, instellingen en bedrijven nemen toe. Bijvoorbeeld omdat verzekeraars, banken en pensioenfondsen de risico’s van onvoldoende klimaatactie anders gaan inschatten.
   • Klimaatzaken hebben invloed op hoe het publiek over klimaat denkt.
   • Klimaatzaken motiveren mensen. Helaas heeft Shell nog steeds plannen om op meer dan 750 plekken wereldwijd naar olie en gas te boren. Na de uitspraak tegen Shell zochten lokale actiegroepen in verschillende landen contact met ons om te kijken hoe we kunnen samenwerken.
   • Klimaatzaken kunnen leiden tot veranderingen in wetgeving.

Zonder klimaatrechtszaken zouden overheden, instellingen en bedrijven blijven treuzelen. Rechters doen niets meer of minder dan bedrijven, instellingen en overheden eraan herinneren dat zij zich aan wetten, regels en afspraken moeten houden. Dat begint steeds meer effect te hebben. En als grote vervuilers in beweging komen, maken we een grotere kans om de opwarming van de aarde onder de 1,5° C te houden.

Nieuwe Klimaatzaak in de maak

Ook wij bereiden weer een nieuwe Klimaatzaak voor. Op 19 januari maken wij het doelwit bekend tijdens een persconferentie. Steun onze nieuwe Klimaatzaak met een donatie.

Foto bovenin: Donald Pols, directeur van Milieudefensie (midden) en onze advocaat Roger Cox (rechts) aan het begin van de derde zitting in de Klimaatzaak tegen Shell.

Loading...