Lokaal

Welkom op de website van Milieudefensie Zuidoost Groningen

Gezamenlijk actie tegen Megastallen in Bourtange

Welkom op de website van Milieudefensie Zuidoost Groningen

14 februari 2011

De afdeling Zuidoost Groningen van Milieudefensie betreft de gemeentes Veendam, Stadskanaal, Pekela, Vlagtwedde, Oldambt en Bellingwedde.

 

“Met het oplossen en voorkomen van milieuproblemen is een wereld te winnen.”

Zuidoost Groningen is in grote lijnen een plattelandsgebied. De problemen die zich in onze regio voordoen hebben dan ook vaak te maken met het plattelandsleven. Als werkgroep willen we opkomen voor een gezond en goed leven voor mens en dier.

Onze regio heeft naast een groot landbouwgebied, ook drie bijzondere natuurgebieden: Westerwolde in het Zuidoosten. Een onderdeel van de Ecologische Hoofdstructuur. Het Lieftinghsbroek (Gemeente Vlagtwedde), een Natura 2000 gebied. En één in het Noorden, waar Oldambt grenst aan de Dollard/Waddenzee. Een bijzonder natuurgebied, dat staat op de lijst van het Werelderfgoed van de Unesco.

Dat geeft onze gemeentes een zeer bijzondere verantwoordelijkheid. Ook daar waar het soms schuurt tussen de emissies van de landbouw/industrie en de natuurwaarden.

De werkgroep wil de toekomst in met een positieve houding. Oplossingsgericht als het om milieuvraagstukken en om het welzijn van dieren gaat. Maar ook confronterend daar waar het dreigt mis te lopen.

In samenwerking met anderen willen wij de toekomst ingaan, vragen stellend, vragen oproepend en vragen beantwoordend.