Juridisch loket: steun voor juridische procedures

Op 1 januari 2023 start Milieudefensie met een pilot van het juridisch loket. Heeft jouw Milieudefensie-afdeling of OK-groep financiële ondersteuning nodig bij een juridische procedure? Bijvoorbeeld bij een rechtszaak? Doe dan een aanvraag bij ons juridisch loket.

De doelen van het juridisch loket

 1. Meer groepen financieel ondersteunen bij het voeren van een juridische procedure die aansluit bij de doelen van Milieudefensie.
 2. De zichtbaarheid van procedures en Milieudefensie vergroten.

Afdelingen en OK-groepen kunnen vanaf 1 januari 2023 een aanvraag indienen. Een commissie beoordeelt deze en het directie-bestuur besluit welke aanvragen gehonoreerd worden. In juni 2023, of eerder als het budget snel slinkt, evalueren we de pilot en verbeteren we de processen rond het juridisch loket. Vragen over het juridisch loket kunnen worden gericht aan Laura van den Berg, organizer groepenondersteuning via groepenondersteuning@milieudefensie.nl.

Ik wil graag financiële ondersteuning. Waar moet ik aan voldoen?

Dit zijn de voorwaarden om een aanvraag te doen:

 • Het maximum aan te vragen budget bedraagt 5000 euro netto per kalenderjaar per dossier. Dit bedrag mag je maximaal 2 opeenvolgende jaren aanvragen.
 • Als aanvrager ben je minimaal 2 jaar lid van Milieudefensie én aangesloten bij een lokale afdeling of OK groep.
 • Je doet je aanvraag via het aanvraagformulier.
 • De aanvraag sluit inhoudelijk aan bij de doelstelling van Milieudefensie om een klimaatrechtvaardige samenleving te realiseren. En draagt aantoonbaar bij aan de verandering van het energie-, mobiliteit- of voedselsysteem. Lees hierover meer in ons Algemeen Beleidsplan.
 •   Een commissie beoordeelt je aanvraag en kijkt ook naar de verdeling van het beschikbare budget over de diverse lokale groepen.
 • Heb je een machtiging nodig? Dan moet je aan bovenstaande voorwaarden voldoen en ook het aanvraagformulier invullen.

Dit is het proces na indiening

 • Je hoort uiterlijk 4 weken na het indienen van je aanvraag of deze toegekend is voor financiële steun. Voor een machtiging krijg je binnen 5 à 10 werkdagen een reactie.
 • Wordt je aanvraag positief beoordeeld dan ontvang je alle informatie over de randvoorwaarden, deadlines voor de verantwoording en een checklist voor publiciteit.
 • Bij een positieve beoordeling van je aanvraag ontvang je in eerste instantie een voorschot van 50% van de totale aanvraag.
 • Bij een negatieve beoordeling ontvang je een toelichting waarom je geen financiële ondersteuning krijgt. Ook wordt uitgelegd hoe je bezwaar kan maken.
 • De aanvrager wordt gestimuleerd op andere manieren aan financiering te komen. Denk bijvoorbeeld aan crowdfunding. Wil je hier meer informatie over? Stuur een mail naar groepenondersteuning@milieudefensie.nl.

Juridische toolkit

Wil je niet direct financiële ondersteuning maar heb je wel behoefte aan juridische informatie? Dan biedt onze juridische toolkit misschien uitkomst. Hierin vind je veel waardevolle basisinformatie, tips en voorbeeldbrieven.

Doe een aanvraag voor steun van het juridisch loket

Loading...