Bekijk onze juridische toolkit

Wil je juridische stappen zetten, maar weet je niet goed hoe? Dan biedt onze juridische toolkit misschien uitkomst. Hierin vind je veel waardevolle basisinformatie, tips en voorbeeldbrieven.

Heel handig wanneer je het niet eens bent met een besluit van de overheid. Of wanneer demonstraties, handtekeningenacties en publiciteit niet het gewenste resultaat opleveren. Ook als je niet specifiek op zoek bent, raden we je aan de documenten gewoon eens door te lezen. Misschien brengt het je wel op nieuwe ideeën.

Tips voor inspraak, bezwaar en beroep

Als je het niet eens bent met een besluit van de overheid kun je verschillende juridische stappen ondernemen. Hier vind je algemene informatie over burgerparticipatie, inspraak, bezwaar en beroepsprocedures.

Tips voor inspraak, bezwaar en beroep

In actie komen tegen illegale activiteiten

Wat kun je doen als:

  • je in je leefomgeving hinder of overlast ervaart,
  • je een overtreding constateert,
  • je schade lijdt of onevenredig benadeeld wordt door besluiten van de overheid?

Hoe voorkom je illegale bomenkap? Hoe kom je in actie tegen illegale bouwactiviteiten?
De antwoorden vind je hier:

In actie komen tegen illegale activiteiten

Algemene tips en voorbeeldbrieven voor juridische stukken

Wil je een zienswijze, bezwaarschrift of ander juridisch stuk schrijven en kun je daarbij wel een steuntje in de rug gebruiken?

Hier vind je algemene tips en voorbeeldbrieven.

Wil je direct aan de slag met jouw eigen juridische brief?

Gebruik dan één van deze voorbeeldbrieven.

Belangrijke wet- en regelgeving

De bescherming van de leefomgeving is geregeld in een groot aantal wetten en regels. Van internationale verdragen, Europese richtlijnen tot nationale wetten en provinciale of gemeentelijke verordeningen.

Hier vind je informatie en uitleg over een groot aantal wetten en regels.

Lees alles over nieuwe Omgevingswet die vanaf 1 januari 2024 geldt.

Juridische basisbegrippen

Als je juridische informatie zoekt, of een procedure begint, kom je veel vaktermen tegen. Soms hebben 'gewone' begrippen in juridische context een bijzondere betekenis. Een voorbeeld is het begrip belanghebbende.

Hier vind je uitleg over deze juridische begrippen.

Meer informatie

Zoek je meer juridische informatie dan dat wij aanbieden in onze toolkit? Kijk dan eens bij onze serviceloketten of neem contact op met de Servicelijn.

Loading...