Ondersteuning voor jouw groep

Milieudefensie heeft 3 loketten die groepen ondersteunen om een klimaatrechtvaardige samenleving te realiseren.: het trainingsloket, initiatievenloket en juridisch loket.

serviceloketten.png

Welke steun zoek je?

Vragen?

Stuur een e-mail naar groepenondersteuning@milieudefensie.nl.

Loading...