Dossier Allemaal lokaal

Allemaal Lokaal

Allemaal Lokaal

28 november 2016

Voedsel is onze eerste levensbehoefte, we kunnen niet zonder. Maar Milieudefensie maakt zich grote zorgen over de toekomst van ons voedselsysteem.

De gevolgen van klimaatverandering, verwoeste ecosystemen, landonteigening in Zuid-Amerika, boeren in Europa die het hoofd nauwelijks boven water kunnen houden en machtige multinationals die bepalen wat wij eten. Het is overduidelijk dat het anders moet. En dat kan!

Milieudefensie streeft naar eerlijke en duurzame landbouw die nog eeuwenlang dienst kan doen, gebruikmakend van wat de natuur ons biedt en zonder de aarde te schaden.

Onze melk is niet houdbaar!

Eén van de producten die symboliseert wat er allemaal misgaat in ons voedselsysteem is melk. Veel mensen weten niet dat onze koeien soja uit Zuid-Amerika te eten krijgen en dat daarvoor oerwoud wordt gekapt. Of dat boeren daar van hun land verdreven worden voor de sojateelt en dat onze boeren het moeten doen met veel te lage prijzen. Of dat koeien steeds minder in de wei staan.

Allemaal lokaal, het kan

Milieudefensie wil een structurele oplossing voor de problemen in de vee-industrie. Een oplossing die de toekomst aankan: met regionale voedselvoorziening waarbij lokale samenwerkingen voorop staan. Zo moeilijk is het niet, duurzame landbouw. Denk lokaal, denk kwaliteit en denk kringloop. Milieudefensie pleit voor een gesloten kringloop met grondgebonden landbouw die past bij Nederland.

Dat houdt in dat melkveehouders een minimumprijs krijgen voor melk, inclusief de prijs voor duurzaamheid. Supermarkten en zuivelbedrijven spreken af dat deze minimumprijs wordt gegarandeerd. Koppel het aantal koeien aan de beschikbare grond: ruim 2 koeien incl. jongvee per hectare. Er is dan genoeg grond voor weidegang, mestafzet en voerproductie. Het aantal koeien in Nederland moet dan wel met 20-30% dalen.