Voedsel

Wat vind jij belangrijk als het over jouw eten gaat? Wij zetten ons in voor gezond eten, gemaakt met oog voor mens, dier, natuur en milieu. Duurzaam en betaalbaar voor iedereen. En met een eerlijke prijs voor de boer. Dit is daarvoor nodig.

Eerlijk, dichtbij en gezond

De productie van voedsel loopt tegen zijn grenzen aan. De grond raakt uitgeput en de leefomgeving van mensen en dieren vervuilt. Vooral vlees en zuivel trekken een zware wissel op het milieu en het klimaat. Zo wordt regenwoud gekapt om voor Nederland veevoer te verbouwen. En zorgt het overschot aan mest voor te veel stikstof in de Nederlandse natuur.

Duurzaam en betaalbaar voedsel voor iedereen bereiken we door afscheid te nemen van de intensieve veehouderij. Eerlijke en gezonde landbouw (biologische kringlooplandbouw) heeft de toekomst. Wat is nodig voor klimaatrechtvaardig voedsel?

  • Grote voedselbedrijven moeten een goed plan hebben om hun uitstoot van stikstof en broeikasgassen te verminderen. Zo ondersteunen zij boeren om de stap naar biologische kringlooplandbouw te maken.
  • We betalen de boer een eerlijke prijs voor zijn product. Dan kan hij goed voor zijn dieren zorgen en rekening houden met natuur, milieu en onze gezondheid.
  • We halen ons eten en alles dat nodig is voor de productie van dichtbij. Dan hoeven we ons eten niet over de hele wereld heen en weer te slepen. En sparen we de natuur en de laatste tropische regenwouden.
  • We eten anders; minder vlees en zuivel, meer plantaardig. Zo leven we gezonder, zorgen we beter voor onze dieren, stoten we veel minder CO2 uit en vervuilen we onze omgeving minder. Dat bereiken we met een belasting op vlees en zuivel, waarbij mensen met een lager inkomen worden ontzien.
Wat is biologische kringlooplandbouw?
Dat is een vorm van landbouw waarbij de boer zuinig omgaat met grondstoffen en energie. Hij werkt zoveel mogelijk in evenwicht met de omgeving. Zonder natuur, milieu en klimaat te veel te belasten. Stoffen die het systeem uitgaan, moeten weer terugkomen. Voor een veehouder betekent dit: de mest van het vee gaat terug naar de eigen grond, waar het voer groeit. Daar is het weer voeding voor nieuwe voedergewassen. Sluit je de kringloop dichtbij huis, dan scheelt dat een heleboel heen en weer gesleep van grondstoffen. Je hoeft namelijk geen krachtvoer meer te halen uit bijvoorbeeld Zuid-Amerika. Dit kan prima in Nederland, maar alleen met een kleinere veestapel. Want anders is er niet genoeg land. Ook de Nederlandse natuur knapt daarvan op, omdat de stikstofuitstoot daalt. Klik hier om meer te lezen over stikstof.

Duurzaam en betaalbaar voor iedereen

Het kan: duurzaam en gezond eten voor iedereen. Zo kan de overheid regels maken die de grote vervuilende voedselbedrijven laten betalen voor de schade die ze aanrichten. Met de opbrengst kan de overheid een lokale en milieuvriendelijke manier van werken belonen. Bijvoorbeeld met belastingvoordelen en subsidies voor boeren die duurzaam werken. Zo maken we het aantrekkelijker om anders te werken.

Nu is ongezond eten vaak goedkoper en mensen kiezen toch vaak met hun portemonnee. Maar als we dat eens zouden omdraaien? Waarom maken we groente, fruit en peulvruchten niet goedkoper en vlees juist duurder? Dan kan iedereen kiezen voor duurzaam en gezond eten. En dan worden vleesvervangers en andere duurzame en gezonde alternatieven bereikbaar voor iedereen.

Meer over Milieudefensie

Loading...