english

Voedsel

Wat vind jij belangrijk als het over jouw eten gaat? Wij zetten ons in voor gezond eten, gemaakt met oog voor mens, dier, natuur en milieu. Duurzaam en betaalbaar voor iedereen. En met een eerlijke prijs voor de boer. Dit is daarvoor nodig.

Veel voor weinig?

Zoveel mogelijk eten produceren tegen een zo laag mogelijke prijs. Daar is onze landbouw nu op ingericht. En dat lukt alleen met veel hulpmiddelen. Bijvoorbeeld door kunstmest en bestrijdingsmiddelen te gebruiken of krachtvoer, dat vaak van de andere kant van de wereld komt.

Over het ontstaan van onze intensieve landbouw
‘Veel voor weinig’ is een erfenis van de Tweede Wereldoorlog. Na een periode van honger moest de voedselvoorziening snel op poten worden gezet. En Nederland wilde de economie nieuw leven inblazen. Het eten mocht daarom niet te duur zijn. Het moest betaalbaar zijn voor iedereen en het mocht de koopkracht van mensen niet drukken. Maar de boeren moesten ook geld verdienen. Voor een redelijk inkomen moesten zij daarom veel produceren.


Deze manier van landbouw is niet vol te houden. We lopen tegen grenzen aan: de grond raakt uitgeput en de leefomgeving van mensen en dieren vervuilt. Bij de productie van met name vlees en zuivel komen bovendien veel broeikasgassen vrij. Onder meer omdat regenwoud wordt gekapt om voor Nederland veevoer te kunnen verbouwen. En onze boeren? Zij kunnen nauwelijks nog rondkomen door de veel te lage prijzen. Veel boeren zitten klem tussen supermarkten, voedselindustrie en banken.

Naar eerlijk, dichtbij en gezond

De productie van vlees en zuivel trekt een zware wissel op het milieu en het klimaat. Dat kunnen we tegengaan als we afscheid nemen van de intensieve veehouderij. Eerlijke en gezonde landbouw of biologische kringlooplandbouw heeft de toekomst. Wat is daarvoor nodig?

  • We halen ons eten en alles dat nodig is voor de productie ervan van dichtbij. Dan hoeven we ons eten niet over de hele wereld heen en weer te slepen. En sparen we de natuur en de laatste tropische regenwouden.
  • We betalen de boer een eerlijke prijs voor zijn product. Want dan kan hij goed voor zijn dieren zorgen en rekening houden met natuur, milieu en onze gezondheid.

  • We eten anders; minder vlees en zuivel, meer plantaardig. Zo leven we gezonder, zorgen we beter voor onze dieren, stoten we veel minder CO2 uit en vervuilen we onze omgeving minder.
Wat is biologische kringlooplandbouw?
Dat is een vorm van landbouw waarbij de boer zuinig omgaan met grondstoffen en energie. Hij werkt zoveel mogelijk in evenwicht met de omgeving. Zonder natuur, milieu en klimaat te veel te belasten. Stoffen die het systeem uitgaan, moeten weer terugkomen. Voor een veehouder betekent dit: de mest van het vee gaat terug naar de eigen grond, waar het voer groeit. Daar is het weer voeding voor nieuwe voedergewassen. Sluit je de kringloop dichtbij huis, dan scheelt dat een heleboel heen en weer gesleep van grondstoffen. Je hoeft namelijk geen krachtvoer meer te halen uit bijvoorbeeld Zuid-Amerika. Dit kan prima in Nederland, maar alleen met een kleinere veestapel. Want anders is er niet genoeg land.

Bereikbaar voor iedereen

Het kan: duurzaam en gezond eten voor iedereen. Zo kan de overheid regels maken die de grote vervuilende voedselbedrijven laat betalen voor de schade die ze aanrichten. Met de opbrengsten kan de overheid lokale en milieuvriendelijke manier van werken belonen. Bijvoorbeeld met belastingvoordelen en subsidies voor boeren die duurzaam werken. Zo maken we het aantrekkelijker om anders te werken.

Nu is ongezond eten vaak goedkoper en mensen kiezen toch vaak met hun portemonnee. Maar als we dat eens zouden omdraaien? Waarom maken we groente, fruit en peulvruchten niet goedkoper, en vlees juist duurder. Dan kan iedereen kiezen voor duurzaam en gezond eten. Dan worden vleesvervangers en andere duurzame en gezonde alternatieven bereikbaar voor iedereen.

Meer over Milieudefensie

Loading...