english

Reactie Friends of the Earth op nieuw concept VN-verdrag

Binnen de Verenigde Naties wordt hard gewerkt aan een VN-verdrag voor mensenrechten en bedrijven. Dit document bevat de reactie van Friends of the Earth International (Foei) op een nieuwe versie van het conceptverdrag (revised draft). De reactie is in het Engels geschreven.

FOEI heeft vooral kritiek op de reikwijdte van het verdrag. Het is van toepassing op alle bedrijven. Maar de focus van het verdrag moet uitgaan naar transnationale bedrijven (bedrijven met vestigingen in verschillende landen) en andere bedrijven met transnationale activiteiten. Door hun complexe juridische en economische structuur, economische macht en hoge lobbycapaciteit kunnen deze bedrijven gemakkelijk door de mazen van de wet van een staat glippen.

Staten hebben hebben in het verdrag verplichtingen om ervoor te zorgen dat bedrijven het verdrag naleven. Echter directe verplichtingen voor bedrijven om mensenrechten in hun gehele productieketen te respecteren en schendingen te voorkomen staan er niet in. Het verdrag verwijst veel naar het nationale recht van een staat. Daardoor kunnen de verplichtingen uit het verdrag worden afgezwakt en kan de reikwijdte ervan verminderen. Daarnaast zou het verdrag boven alle andere internationale juridische instrumenten zoals handels- en investeringsovereenkomsten moeten staan.

Meer lezen?

Download publicatie
Voorbeeld van de eerste pagina van publicatie 'Reactie Friends of the Earth op nieuw concept VN-verdrag'
Writ_Statement_GlobalCampaign_october2019_ENG.pdf — 283 KB

Operatie Klimaat

De aarde warmt steeds sneller op. Toch is het nog niet te laat. Als we het samen doen, kunnen we klimaatverandering stoppen. Alleen: is jou ooit iets gevraagd door de plannenmakers in Den Haag? Daar brengen wij verandering in met Operatie Klimaat. Doe je mee? Dan gaan we samen op zoek naar eerlijke klimaatoplossingen.

Loading...