Waarom we juist ING aanklagen: de uitstoot

ING stoot naar eigen zeggen jaarlijks evenveel broeikasgassen uit als Zweden. Daarmee is ING een belangrijke mede-veroorzaker van gevaarlijke klimaatverandering. De werkelijke uitstoot is veel groter. Dit is deel 1 van een serie over waarom we juist ING aanklagen.

>Lees ook deel 2 over de innige relatie van ING met olie- en gasbedrijven

De uitstoot van ING 

De uitstoot van een financiële instelling, zoals een bank, bestaat uit operationele uitstoot en gefinancierde uitstoot: 

  • De operationele uitstoot omvat alle uitstoot die direct verband houdt met de dagelijkse bedrijfsvoering. Dit is bijvoorbeeld ingekochte elektriciteit voor de airconditioning en computers, of de uitstoot van een vliegtuig bij zakenreizen. Deze operationele uitstoot is minder dan 0,1% van de uitstoot van ING.
  • De gefinancierde uitstoot is verreweg het grootste deel van de uitstoot. Het heeft betrekking op waar het geld van een financiële instelling in wordt gestopt, bijvoorbeeld leningen aan bedrijven die gascentrales bouwen. Dit wordt ook wel ‘scope 3 uitstoot’ genoemd, 99,9% van ING’s uitstoot.

ING zegt zelf in 2022 minstens 61 megaton aan broeikasgassen te hebben uitgestoten. Dat is net zo veel als de jaarlijkse uitstoot van Zweden. Dit cijfer komt van ING zelf. Maar eigenlijk is de uitstoot veel hoger, want ING rapporteert niet alle gefinancierde uitstoot.

Maar er is meer. ING schiet op 3 manieren tekort in het rapporteren van de eigen uitstoot:

1. Scope 3 uitstoot

De bedrijven die ING financiert stoten zelf veel broeikasgassen uit. Maar ook de klanten van deze bedrijven stoten veel uit, bijvoorbeeld automobilisten. Het grootste deel van de uitstoot waar Shell verantwoordelijk voor is, komt vrij wanneer de olie en gas van Shell verbrand wordt door zijn klanten. In de Klimaatzaak tegen Shell oordeelde de rechter dat Shell óók verantwoordelijk is voor deze uitstoot.

ING financiert deze uitstoot ook, maar rapporteert daar nu helemaal niet over. De werkelijke uitstoot van ING is dus velen malen hoger. Eerder onderzoek van Milieudefensie schat de totale uitstoot van ING wel 4 tot 5 keer hoger dan ING zelf zegt.

>Lees meer over de verschillen tussen scope 1, 2 en 3

2. Vermogensbeheer voor klanten

Wanneer mensen of bedrijven hun geld willen beleggen, dan kan dit bij ING. ING biedt zelf fondsen aan waar dit geld van klanten dan wordt belegd in bedrijven. Dit zogenaamde vermogensbeheer voor klanten bedroeg eind 2021 in totaal 177 miljard euro. Maar dit rapporteert ING niet en de bank stelt er ook geen reductiedoelen voor op.

3. Uitgifte van financiële instrumenten

Naast geld lenen aan bedrijven, ondersteunt ING bedrijven ook op andere manieren, en helpt ze hiermee aan nog veel meer geld. Een voorbeeld hiervan is via het uitgeven van obligaties. Met de financiële kennis en garantstelling van ING is het mogelijk voor bedrijven om via obligaties aan meer geld te komen.

Uit onderzoek blijkt dat ING olie- en gasbedrijven sinds het klimaatakkoord van Parijs in 2015 middels deze dienstverlening met 83,2 miljard euro heeft ondersteund. Dit terwijl bijna alle olie- en gasbedrijven hun activiteiten uitbreiden door nieuwe olie- of gasvelden in gebruik te nemen. Door garant te staan voor de leningen aan deze bedrijven, ondersteunt ING hun bestaan en uitbreiding. Daarmee stelt ING zich lijnrecht op tegenover het advies van het Internationale Energie Agentschap (het IEA). Het IEA zegt dat, als we onder de 1,5 graad opwarming willen blijven, er geen ruimte is voor nieuwe olie- en gasprojecten.

Over de uitstoot van deze financiële instrumenten rapporteert ING niet.

Onze conclusie

ING heeft een enorme impact op het klimaat en moet daar verantwoordelijkheid voor nemen. Daarom spant Milieudefensie een nieuwe klimaatzaak aan tegen ING. ING moet niet alleen alle uitstoot waar het bedrijf verantwoordelijk voor is duidelijk rapporteren, maar moet die uitstoot ook halveren.

Samen winnen we de Klimaatzaak tegen ING

ING en andere grote vervuilers hebben misschien veel geld. Maar wij zijn met meer. Samen zorgen we dat jouw stem, en die van mensen net als jij, gehoord wordt. Winnen doen we samen. Dus jij bent nodig. Help je ons winnen? Word mede-eiser van onze Klimaatzaak.

Foto bovenin: tijdens de Klimaatmars houdt iemand een protestbord omhoog met de tekst "Een beter milieu begint bij ING".

Word mede-eiser in onze nieuwe Klimaatzaak tegen ING

Wij klagen ING aan in een baanbrekende nieuwe Klimaatzaak. Nooit eerder werd een bank in Nederland aangeklaagd omdat zijn klimaatbeleid tekortschiet. En jij kan meedoen. Sluit je aan bij deze nieuwe rechtszaak en word mede-eiser.

Loading...