Tijdlijn - Hoe Nederland zijn Klimaatwet krijgt

De Klimaatwet is niet uit de lucht komen vallen. Volg het spoor terug en lees welke rol Milieudefensie en Friends of the Earth (onze Engelse zusterorganisatie) hebben gespeeld.

(verwacht) 2019 - Klimaatakkoord

In de Nederlandse Klimaatwet staan doelen. Hoe die bereikt moeten worden, staat er niet in. Dat wordt vastgelegd in het Klimaatakkoord. Over dat akkoord wordt op dit moment onderhandeld tussen overheden, werkgevers, vakbonden en andere maatschappelijke organisaties. Ook Milieudefensie zit aan tafel. Onze inzet is een eerlijk Klimaatakkoord, waarbij de vervuiler betaalt en mensen met een kleinere portemonnee worden ontzien. Lees meer over het Klimaatakkoord.

27 juni 2018 - Nederlandse Klimaatwet

Tien jaar na de eerste voorstellen van Friends of the Earth en Milieudefensie werd de Nederlandse Klimaatwet gepresenteerd. De wet is minder ambitieus dan de oorspronkelijke voorstellen van Milieudefensie en later Samsom (PvdA) en Klaver (GroenLinks). Daar staat tegenover dat maar liefst 7 politieke partijen, van links tot rechts, de Nederlandse Klimaatwet steunen. Op 28 mei 2019 stemde ook de Eerste Kamer in met de Klimaatwet. Dat maakte het officieel.
Nederland is niet het eerste land met een Klimaatwet. Deze landen gingen ons voor: Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Finland, Denemarken, Mexico en Zweden. Lees verder.

10 oktober 2017 - Rutte III neemt Klimaatwet op in regeerakkoord

Het nieuwe kabinet presenteert zich als het ‘groenste kabinet ooit’. De uitstoot van het broeikasgas CO2 moet in 2030 49% lager zijn dan in 1990. Dit wil het kabinet vastleggen in een Klimaatwet waarin de hoofdlijnen worden vastgelegd. Zo wil Nederland gaan voldoen aan het klimaatakkoord dat in Parijs werd gesloten en ook door Nederland werd ondertekend.

12 december 2015 - Het klimaatakkoord van Parijs wordt gesloten

195 landen gaan op de klimaattop in Parijs akkoord met een nieuw klimaatverdrag dat de uitstoot van broeikasgassen moet terugdringen. De gemiddelde temperatuur op de aarde mag niet meer dan 2 graden Celsius stijgen. Landen streven naar een stijging van maximaal 1,5 graden. Inmiddels hebben bijna alle 200 landen het akkoord ondertekend. Alleen de Verenigde Staten doen niet mee.

24 november 2015 - Samsom en Klaver stellen Klimaatwet voor

Op 24 november 2015 lanceren partijleider Jesse Klaver van GroenLinks en Diederik Samsom, toen nog leider van de PvdA, de Nederlandse Klimaatwet. Dat is kort voor de klimaatconferentie van Parijs. Zij willen met hun wet een einde maken aan het zwabberende milieubeleid. Samsom en Klaver maken dankbaar gebruik van het voorwerk dat Donald Pols van Milieudefensie in 2008 al deed.

15 november 2008 - Verenigd Koninkrijk voert als eerste een Klimaatwet in

De campagne van Friends of the Earth (de Engelse zusterorganisatie van Milieudefensie) heeft succes. Het Verenigd Koninkrijk voert als eerste land ter wereld een Klimaatwet in. In 2007 diende de Labourregering de conceptwet in met steun van de Conservatieven.

mei 2008 - Milieudefensie start campagne voor een Nederlandse Klimaatwet

Milieudefensie start samen met Natuur & Milieu en JMA, de jongerenorganisatie van Milieudefensie, een campagne voor een Nederlandse Klimaatwet. De campagne wordt gesteund door de complete Nederlandse milieubeweging en de ontwikkelingsorganisaties. 75.000 mensen tekenen de oproep aan de Tweede Kamer. Het initiatief voor de campagne komt van Donald Pols, toen campagneleider, nu directeur van Milieudefensie. Milieudefensie en Natuur & Milieu schrijven zelfs een complete wettekst. Maar de Nederlandse politiek is er nog niet aan toe. Minister Cramer van Milieu noemt het voorstel sympathiek. Maar ze vertrouwt liever op vrijwillige afspraken met het bedrijfsleven dan op een wet.

2007 - Friends of the Earth start campagne voor Klimaatwet in Engeland

De Engelse zusterorganisatie van Milieudefensie, friends of the Earth, start de ‘Big Ask’ campagne. Meer dan 130.000 mensen vragen hun MP om zo snel mogelijk een stevige Klimaatwet in te voeren. De campagne wordt een voorbeeld voor andere bij Friends of the Earth aangesloten organisaties, waaronder Milieudefensie.

 

Word mede-eiser in onze Klimaatzaak tegen ING

Wij klagen ING aan in een baanbrekende nieuwe Klimaatzaak. Nooit eerder werd een bank in Nederland aangeklaagd omdat zijn klimaatbeleid tekortschiet. En jij kan meedoen. Sluit je aan bij deze nieuwe rechtszaak en word mede-eiser.

Meer weten?

Loading...