Na 10 jaar heeft Nederland zijn klimaatwet

De aanhouder wint! 10 jaar geleden voerden we al campagne voor een Klimaatwet. Vandaag is het zover. De wet is minder ambitieus dan we graag zouden willen, maar het moment is er niet minder mooi om.

De Klimaatwet wordt politiek breed gesteund. Daarmee laat Nederland zien de strijd tegen klimaatverandering serieus te nemen. Er zijn nog maar een paar landen met een Klimaatwet. Wij vinden het fantastisch dat Nederland nu bij de koplopers hoort.

10 jaar geleden wilde Den Haag nog geen Klimaatwet

In 2008 stelde Milieudefensie, samen met Natuur & Milieu en onze jongerenorganisatie JMA, al een Nederlandse Klimaatwet voor. Op initiatief van Donald Pols, toen campagneleider bij Milieudefensie, schreven we samen met Natuur & Milieu zelfs een complete wettekst. Maar politiek Den Haag wilde er nog niets van weten. In 2018 presenteerde de Tweede Kamer een minder concrete Klimaatwet, maar wel één waar 7 politieke partijen achter stonden. In mei 2019 stemde ook de Eerste Kamer in met de wet, en daarmee werd het definitief.

Nederland is niet het eerste land met een Klimaatwet. Deze landen gingen ons voor: Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Finland, Denemarken, Mexico en Zweden.

Bekijk ook de tijdlijn - Hoe Nederland zijn Klimaatwet krijgt.

Jammer dat harde tussendoelen ontbreken

Je mag het gerust een doorbraak noemen dat bijna alle partijen deze Klimaatwet steunen, zelfs CDA en VVD. Met deze wet neemt Nederland zich voor de CO2-uitstoot in 2050 met 95% te verminderen (ten opzichte van 1990). Helaas is het doel voor 2030 minder ambitieus dan in het oorspronkelijke voorstel: 49% in plaats van 55% minder uitstoot. En dat is geen verplichting meer, maar een streven.

Donald Pols, directeur van Milieudefensie: “Wij zijn ontzettend blij met de Klimaatwet. Daar hebben we 10 jaar geleden al campagne voor gevoerd. Het is jammer dat harde tussendoelen ontbreken. Daardoor is de wet minder krachtig. Ook de enorme uitstoot van de lucht- en scheepvaart is niet in de wet opgenomen. Donald Pols: “Vliegtuigen en schepen die in Nederland tanken, moeten ook een eerlijke prijs gaan betalen. Het is niet uit te leggen dat zij niet geraakt worden. Als dat niet verandert, halen we de klimaatafspraken van 'Parijs' niet.”

Nu nog een eerlijk Klimaatakkoord

In de Klimaatwet staan alleen doelen. Hoe die doelen gehaald moeten worden, komt in het Klimaatakkoord te staan. Daarover wordt nu onderhandeld door overheden, werkgevers, vakbonden en milieuorganisaties. Ook Milieudefensie zit aan tafel. Onze inzet is een eerlijk Klimaatakkoord. Donald Pols: "Grote vervuilende bedrijven staan op de rem en betalen nauwelijks mee. Het zijn vooral de gewone Nederlanders die opdraaien voor de kosten. Dat moet veranderen."

Word mede-eiser in onze Klimaatzaak tegen ING

Wij klagen ING aan in een baanbrekende nieuwe Klimaatzaak. Nooit eerder werd een bank in Nederland aangeklaagd omdat zijn klimaatbeleid tekortschiet. En jij kan meedoen. Sluit je aan bij deze nieuwe rechtszaak en word mede-eiser.

Loading...