Ook voor bedrijven zélf is een goed klimaatplan van levensbelang

Ook voor grote vervuilende bedrijven is het slim en verstandig om de opwarming van de aarde te beperken. Lees waarom een goed klimaatplan voor deze bedrijven van levensbelang is.

Klimaatopwarming leidt tot extreem weer

Als we doorgaan op de huidige weg, kan de wereldwijde temperatuur in 2050 gestegen zijn met 2,5 graad. Dit betekent dat  grote delen van de wereld te maken krijgen met ernstige hitte, droogte, stormen en overstromingen. Dat leidt weer tot bijvoorbeeld grote drinkwatertekorten, misoogsten, klimaatvluchtelingen en conflicten. Vooral in zuidelijke landen. Stel je voor dat je geen drinkwater meer hebt. Laat dat even tot je doordringen.

> Lees hier verder over de gevolgen van klimaatverandering.

Economie komt in grote delen van de wereld in enorme problemen

Door de gevolgen van extreem weer, zullen de kosten van overheden flink oplopen. Bijvoorbeeld vanwege de directe schade en voor de hulp die nodig is. Denk vervolgens ook aan inflatie, lagere werkgelegenheid en de productie van goederen die stil komt te liggen. Volgens onderzoek, zal het Bruto Nationaal Product van 65 landen in 2050 gemiddeld 20 procent lager uitkomen als de aarde met 2,9 graad opwarmt.

Geen enkel bedrijf is succesvol in een wereld die faalt

We leven in een globale economie met een globale markt. Dat betekent dat ook de rest van de wereld de economische gevolgen van klimaatverandering gaat merken. Handel zal met grote delen van de wereld moeilijker worden. Grondstoffen, goederen en diensten zullen schaars en dus veel duurder zijn. Met dalende winsten en meer faillissementen als gevolg. Dit gaat álle bedrijven aan. Ook hier in Nederland.

Kom op bedrijven, wees verstandig, toon moed, maak een goed klimaatplan!

Alleen als bedrijven nu gaan verduurzamen worden ze toekomstbestendig én kunnen we de ergste klimaatrampen nog voorkomen. Winst voor iedereen! Dat begint bij een goed klimaatplan. Het is de hoogste tijd.

> Lees hier verder over wat een goed klimaatplan precies inhoudt.

Geen geld naar bedrijven zonder goed klimaatplan

Omdat de bedrijven niet uit zichzelf in beweging komen, roepen we klimaatminister Rob Jetten op om te helpen. Onze oproep is: geef geen geld aan bedrijven zonder goed klimaatplan. Want de vervuiler betaalt, toch? Dit najaar dreigen miljarden aan steun richting grote vervuilers te gaan. Help je mee om dit te voorkomen?

Stuur een kaartje naar Shell

Shell maakt plannen om naar olie en gas te boren op meer dan 750 plekken wereldwijd: van de Waddenzee tot Argentinië. Daarmee laat Shell zien het vonnis van de klimaatzaak niet serieus te nemen. Geef tegengas en stuur de bestuursleden van Shell een kaartje.

Loading...