Nederland breekt belofte: subsidie voor olie, kolen en gas niet afgeschaft

Heel veel Nederlanders doen hun best om het klimaat te redden. Je wordt vegetariër, scheidt je afval, gaat vaker op de fiets. De Nederlandse overheid blijft echter de grootste vervuilers van ons land steunen met maar liefst € 2,5 miljard per jaar. Hoe zit dat?

Olie_kolen_gas.jpg

Als we de klimaatdoelen willen halen moeten we snel stoppen met het boren naar olie en gas.

Wat vind jij? Geef je mening en vul de enquête  in op
operatieklimaat.nl

De overheid had beloofd om subsidies aan fossiele energie stop te zetten. Toch geeft Nederland nog steeds ruim twee keer zoveel subsidie aan olie, kolen en gas als aan duurzame energie. Dat blijkt uit onderzoek van Milieudefensie, ODI en CAN Europe.

Nog steeds € 2,5 miljard per jaar naar olie, kolen en gas

Voor het onderzoek namen we van alle 28 EU-lidstaten de klimaatplannen onder de loep. We bekeken wat deze landen deelden met de Europese Unie over het afbouwen van subsidies aan vervuilende energie. En wat bleek? De Nederlandse regering beweert dat het helemaal geen subsidies aan olie, kolen en gas geeft. Uit onderzoek van de Europese Commissie zelf blijkt echter dat Nederland € 2,5 miljard subsidie per jaar uitgeeft aan deze fossiele energie. tegelijkertijd investeert ons land slechts € 1,1 miljard in duurzame energie.

2.png

Nederland komt afspraken niet na

Al in 2013 sprak Nederland met de EU af om alle subsidies voor fossiele brandstoffen voor 2020 af te schaffen. Maar de Europese Commissie komt nu tot de conclusie dat Nederland de afspraken niet nakomt. Nog steeds gaat ruim twee keer zoveel subsidie naar olie, kolen en gas als naar duurzame energie.

Regering verzwijgt subsidie aan olie, kolen en gas

Alle Europese lidstaten hebben het klimaatakkoord ondertekend. De EU heeft lidstaten daarom gevraagd om hun klimaatplannen tot 2030 in te dienen. Daarin moesten lidstaten ook plannen opnemen om subsidies op fossiele brandstoffen af te bouwen.

De Nederlandse regering leverde vorig jaar haar conceptplannen in. Daarin stond helemaal niets over de subsidies die Nederland verleent aan de productie en het gebruik van fossiele brandstoffen. En ook ontbraken plannen om die subsidies af te bouwen. In werkelijkheid gaan er miljarden euro’s naar de fossiele industrie.

“Zo houden we klimaatvervuilende brandstoffen onnodig lang op de been. Ondanks de klimaatafspraken, blijft Nederland belastinggeld steken in de grootste oorzaak van deze klimaatcrisis: fossiele brandstoffen. Dit is onverantwoord.”, aldus Laurie van der Burg van Milieudefensie.

Tijd voor verandering

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat is inmiddels bezig om fossiele subsidies in kaart te brengen en hierop een beleidslijn te formuleren. Zorg dat ze dat ook echt gaan doen. Want het is hoog tijd voor een ambitieus klimaatbeleid.

Van der Burg: “Dit is een unieke kans voor Nederland om haar jaren oude beloftes alsnog na te komen. Alleen als we rigoureus minder olie, gas en kolen gaan produceren en gebruiken, kunnen we een verdere klimaatcrisis voorkomen".

> Lees het rapport van  Milieudefensie, ODI en CAN Europe

Help ons een nieuwe Klimaatzaak winnen

Een beter milieu begint bij de grote vervuilers van Nederland. Daarom vroegen wij 30 grote bedrijven om hun klimaatplannen. Sommige bedrijven doen hun best. Maar de rest blijft doorgaan met vervuilen. We bereiden ons voor op een nieuwe Klimaatzaak tegen een grote vervuiler. Help je mee?

Loading...