english

Meer gas uit de rest van Nederland dan uit Groningen

Dat er in Groningen aardgas uit de grond wordt gepompt weten veel mensen wel. Maar dat er ook in de rest van Nederland en op de Noordzee gas gewonnen wordt is vaak niet bekend. Door het land verspreid en op zee liggen “kleine velden”. Ondanks dat de gaswinning in Groningen in 2022 stopt wordt er nog veel gas uit de kleine velden gehaald. Het verzet tegen deze gaswinning groeit. Voor het eerst in de geschiedenis ook steeds meer buiten Groningen.

Wordt er bij jou in buurt ook naar gas gepompt? En wil je daar iets tegen doen? Stuur dan een mailtje naar energie@milieudefensie.nl.

Pompen wat ze pompen kunnen

De gaskraan in Groningen gaat steeds een beetje verder dicht. In 2022 is het helemaal klaar met de gaswinning in Groningen. Maar in de andere gasvelden gaan gasbedrijven stug door met alle laatste beetjes uit de grond pompen. Steeds meer kleine gasvelden op land reken leeg. Gasbedrijven NAM en Vermilion willen zelfs nieuwe gasvelden aanboren. Onbegrijpelijk, omdat we allemaal van het gas af moeten voor het klimaat en een duurzame toekomst. Lees hoe je thuis van het gas af komt.

Gas voorlopig nodig, maar met mate

De regering zegt dat aardgas voorlopig nog wel nodig is. Deels klopt dit, maar Milieudefensie vindt dat er meer haast gemaakt moet worden met de overstap op duurzame alternatieven voor aardgas. Om de opwarming van de aarde in toom te houden moeten we fossiele brandstoffen zoveel mogelijk onder de grond houden. Laten we daar mee beginnen bij de gemeenten met kleine gasvelden. Het gas dat we écht nodig hebben kan het beste gehaald worden uit gasvelden ver weg op de Noordzee.

Meer verzet tegen gaswinning buiten Groningen

Het draagvlak voor gaswinning neemt in het hele land af en de beweging voor duurzaam koken en stoken groeit. Behalve in Friesland, Drenthe en Brabant staan ook in Utrecht, Zuid- en Noord-Holland mensen op die zich keren tegen het oppompen van aardgas uit kleine gasvelden. En ook zij willen dat meer werk wordt gemaakt van de overstap op duurzaam koken en stoken.

Plannen voor nieuwe boringen of uitbreiding van bestaande gaswinning

Het klimaatmanifest - Voor en door jongeren

De klimaatcrisis stormt op ons af. Maar er gebeurt nog steeds veel te weinig. Het klimaatbeleid bepaalt of jongeren straks nog een toekomst hebben. Daarom zijn Jongeren Milieu Actief en 6 politieke jongerenorganisaties samen in actie gekomen. Samen met Jan Terlouw stelden zij een klimaatmanifest op. Hierin roepen de jongerenorganisaties de grote politieke partijen op om tijdens de formatie te kiezen voor eerlijk en ambitieus klimaatbeleid. Help jij mee?

Wil je meer weten?

Loading...