english

Meer gas uit de rest van Nederland dan uit Groningen

Dat er in Groningen aardgas uit de grond wordt gepompt weten veel mensen wel. Maar dat er ook in de rest van Nederland en op de Noordzee gas gewonnen wordt is vaak niet bekend. Door het land verspreid en op zee liggen “kleine velden”. Voor het eerst in 10 jaar halen gasbedrijven in 2018 meer gas uit deze velden dan uit het grote gasveld bij Slochteren in Groningen. Het verzet tegen gaswinning groeit. Voor het eerst in de geschiedenis ook steeds meer buiten Groningen.

Wordt er bij jou in buurt ook naar gas gepompt? En wil je daar iets tegen doen? Stuur dan een mailtje naar energie@milieudefensie.nl.

Pompen wat ze pompen kunnen

De gaskraan in Groningen gaat steeds een beetje verder dicht. Minister Wiebes heeft begin 2018 besloten dat de Groningse gaswinning over 12 jaar helemaal gestopt is. Maar in de andere gasvelden gaan gasbedrijven stug door met alle laatste beetjes uit de grond pompen. Steeds meer kleine gasvelden op land reken leeg. Gasbedrijven NAM en Vermilion willen zelfs nieuwe gasvelden aanboren. Onbegrijpelijk, omdat we allemaal van het gas af moeten voor het klimaat en een duurzame toekomst. Lees hoe je thuis van het gas af komt.

Gas voorlopig nodig, maar met mate

De regering zegt dat aardgas voorlopig nog wel nodig is. Deels klopt dit, maar Milieudefensie vindt dat er meer haast gemaakt moet worden met de overstap op duurzame alternatieven voor aardgas. Om de opwarming van de aarde in toom te houden moeten we fossiele brandstoffen zoveel mogelijk onder de grond houden. Laten we daar mee beginnen bij de gemeenten met kleine gasvelden. Het gas dat we écht nodig hebben kan het beste gehaald worden uit gasvelden ver weg op de Noordzee.

Meer verzet tegen gaswinning buiten Groningen

Het draagvlak voor gaswinning neemt in het hele land af en de beweging voor duurzaam koken en stoken groeit. Behalve in Friesland, Drenthe en Brabant staan ook in Utrecht, Zuid- en Noord-Holland mensen op die zich keren tegen het oppompen van aardgas uit kleine gasvelden. En ook zij willen dat meer werk wordt gemaakt van de overstap op duurzaam koken en stoken.

 

Plannen voor nieuwe boringen of uitbreiding van bestaande gaswinning

Wij stoppen CETA!

Dit najaar heeft Nederland de kans om het CETA-verdrag te stoppen. Als we dat niet doen, wordt de macht van multinationals nog veel groter. Ten koste van mens, dier, milieu en klimaat. Roep de Kamerleden nu op: stem CETA weg en kies voor onze toekomst!

Wil je meer weten?

Loading...