english

Meer gas uit de rest van Nederland dan uit Groningen

Dat er in Groningen aardgas uit de grond wordt gepompt weten veel mensen wel. Maar dat er ook in de rest van Nederland en op de Noordzee gas gewonnen wordt is vaak niet bekend. Door het land verspreid en op zee liggen “kleine velden”. Voor het eerst in 10 jaar halen gasbedrijven in 2018 meer gas uit deze velden dan uit het grote gasveld bij Slochteren in Groningen. Het verzet tegen gaswinning groeit. Voor het eerst in de geschiedenis ook steeds meer buiten Groningen.

  • Wordt er bij jou in buurt ook naar gas gepompt? En wil je daar iets tegen doen? Stuur dan een mailtje naar energie@milieudefensie.nl.

Pompen wat ze pompen kunnen

De gaskraan in Groningen gaat steeds een beetje verder dicht. Minister Wiebes heeft begin 2018 besloten dat de Groningse gaswinning over 12 jaar helemaal gestopt is. Maar in de andere gasvelden gaan gasbedrijven stug door met alle laatste beetjes uit de grond pompen. Steeds meer kleine gasvelden op land reken leeg. Gasbedrijven NAM en Vermilion willen zelfs nieuwe gasvelden aanboren. Onbegrijpelijk, omdat we allemaal van het gas af moeten voor het klimaat en een duurzame toekomst. Lees hoe je thuis van het gas af komt.

Gas voorlopig nodig, maar met mate

De regering zegt dat aardgas voorlopig nog wel nodig is. Deels klopt dit, maar Milieudefensie vindt dat er meer haast gemaakt moet worden met de overstap op duurzame alternatieven voor aardgas. Om de opwarming van de aarde in toom te houden moeten we fossiele brandstoffen zoveel mogelijk onder de grond houden. Laten we daar mee beginnen bij de gemeenten met kleine gasvelden. Het gas dat we écht nodig hebben kan het beste gehaald worden uit gasvelden ver weg op de Noordzee.

Meer verzet tegen gaswinning buiten Groningen

Het draagvlak voor gaswinning neemt in het hele land af en de beweging voor duurzaam koken en stoken groeit. Behalve in Friesland en Brabant staan ook in het Zuid- en Noord-Holland mensen op die zich keren tegen het oppompen van aardgas uit kleine gasvelden. En ook zij willen dat meer werk wordt gemaakt van de overstap op duurzaam koken en stoken.

Naar Den Haag

Op 11 oktober 2018 komen actiegroepen samen met Milieudefensie bij elkaar in Den Haag op het Plein voor het Tweede Kamergebouw. Dat doen ze namens inwoners, raadsleden, Statenleden en wethouders uit Friesland en Noord-Brabant. Gezamenlijk roepen ze de regering op om de gaswinning door Vermilion te beperken.

“Het gaat te ver”, zeggen de actiegroepen uit het Friese Smallingerland, Waalwijk en Loon-op-Zand. Ze zijn voor duurzame energie en voor vermindering van de CO2-uitstoot; de internationale klimaatdoelstellingen die gehaald moeten worden. De regering geeft volgens hen een verkeerd signaal door te zeggen dat we van het aardgas af gaan en vervolgens de gaswinning op te voeren. En voor de gemeenten geldt dat de lokale gaswinning haaks staat op hun eigen duurzame toekomstplannen.

Wil je meer weten?

Loading...