Hoe 1 plan Nederland kan veranderen

Kan 1 plan 4 problemen tegelijk oplossen? Ja, dat kan. De Eerlijke Klimaatagenda gaat ongelijkheid tegen én scoort goed op werkgelegenheid, klimaat en gezondheid. En dat allemaal tegelijk. We vertellen je er graag meer over.

Met de Eerlijke Klimaatagenda kan Nederland tegelijk met het coronaherstel de klimaatcrisis aanpakken en ongelijkheid tegengaan. Het plan levert nieuwe banen op, nieuwe natuurgebieden en heel veel geïsoleerde woningen.

Op 9 juni bood een brede coalitie van werkgevers, klimaatorganisaties, vakbond en jongerenorganisaties de Eerlijke Klimaatagenda aan bij de formateur en de politieke partijen.

Dit levert de Eerlijke Klimaatagenda op:

  • 129.000 arbeidsjaren aan nieuwe banen
  • 60.000  omgeschoolde mensen
  • 400.000 geïsoleerde woningen voor lagere inkomens
  • 82.000 hectare nieuwe natuur
  • 1.000 hubs voor elektrisch deelvervoer voor lager inkomen.
  • 203.000 extra gezonde levensjaren
  • Meer openbaar vervoer op het platteland

Bekijk  het plan in 1 plaatje:

Eerlijke klimaatagenda

 

De Eerlijke Klimaatagenda komt precies op het goede moment

Volgens Herman Tjeenk Willink (de eerste informateur) moet het nieuwe regeerakkoord 3 zaken aanpakken:

  • coronaherstel,
  • klimaatcrisis,
  • ongelijkheid.

Met de plannen uit de Eerlijke Klimaatagenda kan het nieuwe kabinet direct aan de slag. Het zorgt voor bijna 130 duizend banen en jaarlijks bijna 7 miljoen ton minder CO2-uitstoot. Daarnaast verbetert het de gezondheid van mensen met opgeteld 203 duizend gezonde levensjaren. Kortom: het laat vooral mensen met een lager inkomen profiteren van de klimaattransitie.

De Eerlijke Klimaatagenda is doorgerekend door SEO Economisch Onderzoek. De plannen zijn een aanvulling op het Klimaatakkoord uit 2018. Extra klimaatplannen zijn hard nodig, want met het huidige beleid (34% CO2-besparing) haalt Nederland het Europese klimaatdoel niet (55% CO2-besparing).

Waarom is een Eerlijke Klimaatagenda nodig?
Het klimaatbeleid is nu niet eerlijk omdat eigenlijk alleen rijke Nederlanders en grote bedrijven kunnen verduurzamen. Zij weten vaak precies welke groene subsidies ze kunnen krijgen voor hun woning of bedrijf. Dit geldt helaas niet voor mensen met een lager inkomen en kleinere mkb-bedrijven. Daardoor lukt het hen niet te verduurzamen. De Eerlijke Klimaatagenda investeert juist in mensen met een lager inkomen. Zij kunnen straks hun woningen isoleren zonder meerkosten en gebruik maken van elektrisch deelvervoer.

Verder investeren we in natuur en groen in steden, in openbaar vervoer op het platteland én in omscholing. Want er is ontzettend veel personeel nodig om al die groene plannen uit te voeren. Dus dat levert een hoop groene banen op. Milieudefensie pleit al jaren voor een klimaatbeleid waarbij rekening wordt gehouden met wie betaalt en wie profiteert. Anders ontstaat er scheefgroei. Milieudefensie is blij dat eerlijk klimaatbeleid nu breed gedragen wordt, van vakbondslid tot werkgever. Steeds meer mensen zien in dat de aanpak van de klimaatcrisis eerlijker moet.

Bekijk ook:
--> De Eerlijke Klimaatagenda
--> Doorrekening Economische effecten Eerlijke Klimaatagenda

De eerlijke klimaatagenda is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met veel verschillende organisaties, vakbonden en mkb-brancheverenigingen. Voor een overzicht van alle deelnemers: kijk hier.

Word mede-eiser in onze Klimaatzaak tegen ING

Wij klagen ING aan in een baanbrekende nieuwe Klimaatzaak. Nooit eerder werd een bank in Nederland aangeklaagd omdat zijn klimaatbeleid tekortschiet. En jij kan meedoen. Sluit je aan bij deze nieuwe rechtszaak en word mede-eiser.

Loading...