Doorrekening Eerlijke Klimaatagenda

SEO Economisch Onderzoek heeft de Eerlijke Klimaatagenda doorgerekend in opdracht van Milieudefensie en Sustainable Finance Lab.

Samenvatting:
Dit rapport onderzoekt de economische impact van vier investeringsplannen voor een eerlijke klimaattransitie. Voor de uitvoering van de maatregelen in de periode 2022-2025 is circa 129 duizend fte aan bruto werkgelegenheid benodigd waarmee een bijdrage kan worden geleverd aan economisch herstel. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan de netto werkgelegenheid die 47 duizend fte bedraagt. De impuls voor het bbp is gemeten over 2022-2025 €1,8 miljard.

Download publicatie
Voorbeeld van de eerste pagina van publicatie 'Doorrekening Eerlijke Klimaatagenda'
Economische effecten van de Eerlijke Klimaatagenda.pdf — 1498 KB

Stuur een kaartje naar Shell

Shell maakt plannen om naar olie en gas te boren op meer dan 750 plekken wereldwijd: van de Waddenzee tot Argentinië. Daarmee laat Shell zien het vonnis van de klimaatzaak niet serieus te nemen. Geef tegengas en stuur de bestuursleden van Shell een kaartje.

Loading...