Brede coalitie lanceert klimaatplan voor lagere inkomens

Amsterdam - 9 juni 2021 Een scholingsplan voor 60 duizend groene banen, isolatie van ruim 400 duizend tochtige woningen van mensen met een lager inkomen, meer groen en elektrisch deelvervoer in achterstandswijken. En 82 duizend hectare natuur erbij. Dat is de kern van de Eerlijke Klimaatagenda die de informateur en de politieke partijen vandaag ontvangen. Een concreet plan van een brede coalitie van werkgevers, klimaatorganisaties, vakbonden, en bovendien jongerenorganisaties, hoogleraren en bestuurders.

De plannen zijn gericht op economisch herstel na de coronacrisis, de aanpak van de klimaatcrisis én de toenemende ongelijkheid. De coalitie wil vooral mensen zonder werk en met lagere inkomens ontzien tijdens de klimaattransitie. Het plan zorgt voor bijna 130 duizend arbeidsjaren en jaarlijks bijna 7 miljoen ton minder CO2-uitstoot. Daarnaast verbetert het de volksgezondheid met opgeteld 203 duizend gezonde levensjaren.

Hard nodig

Extra klimaatplannen zijn hard nodig. Volgens het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) blijft Nederland met het huidige beleid steken op slechts 34% CO2-reductie in 2030, terwijl er een nieuw Europees klimaatdoel van 55% reductie in 2030 is vastgelegd.

Farid Tabarki, onafhankelijk voorzitter van de Eerlijke Klimaatcoalitie: “De klimaattransitie moet voor iedereen haalbaar en betaalbaar zijn. Als we de klimaatcrisis op een eerlijke manier aanpakken, biedt dit de unieke kans om onze levenskwaliteit te verbeteren, zeker voor de lagere en middeninkomens.”

Groene banen

Extra werkgelegenheid ontstaat vooral in groenvoorziening en woningisolatie, die nu nog personeelstekorten hebben.
FNV-vicevoorzitter Kitty Jong: “Deze nieuwe banen moeten onder een fatsoenlijke cao vallen. Omscholing of compensatie is nodig voor wie zijn baan kwijtraakt. En de overheid moet mensen met een laag inkomen helpen hun woning te verduurzamen.”

Commissie Eerlijke Transitie 

Een ‘Commissie Eerlijke Transitie’ kan de regering adviseren over klimaatbeleid met een breed maatschappelijk draagvlak. Zo’n commissie kan bestaan uit vertegenwoordigers van vakbond, bedrijfsleven, milieubeweging, wetenschap, emancipatiebeweging en planbureaus. De kosten à 8,8 miljard wil de commissie dekken met geld uit het Europees herstelfonds en leningen tegen negatieve rente. De investeringen verdienen zich terug. De Eerlijke klimaatagenda zorgt voor een toename van het Bruto Binnenlands Product (bbp) van 1,8 miljard euro.

Brede coalitie 

De Eerlijke Klimaatagenda is opgesteld onder voorzitterschap van Farid Tabarki.

De agenda wordt gesteund door:
Milieudefensie, FNV, Techniek Nederland, Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie (NVDE), MVO Nederland, Jonge Klimaatbeweging, Natuur & Milieu, IVN Natuureducatie, Aedes, Woonbond, Nibud, Natuur en Milieufederaties, Nationale Jeugdraad, Fietsersbond, Reizigersvereniging Rover, Stichting Probos, Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners, Federatie Nederlandse Rubber– en Kunststofindustrie, World Class Maintenance en MKB Amsterdam.

De Eerlijke Klimaatagenda wordt tevens ondersteund door diverse hoogleraren en bestuurders waaronder Alexander Rinnooy Kan, Barbara Baarsma, Herman Wijffels, Thalita Muuse, Winnie Sorgdrager en Amma Assante.

Bekijk ook:
--> De Eerlijke Klimaatagenda
--> Doorrekening Economische effecten Eerlijke Klimaatagenda

Loading...