Klimaatakkoord doorgerekend: het krijgt een dikke onvoldoende

Vandaag kwam het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) met de doorrekening van het Klimaatakkoord. Slecht nieuws. Met dit akkoord lukt het niet om de CO2-uitstoot in 2030 met 49% te verminderen. Maar 43% wordt gehaald.

Klimaatakkoord is niet groen genoeg

De cijfers van het PBL liegen er niet om: we redden het niet met de huidige plannen. Daar zijn écht groene maatregelen voor nodig. Ook de doelen voor 2050 halen we niet op deze manier. We hebben in de Klimaatwet afgesproken om in dat jaar 95% minder CO2 uit te stoten. Dat is echt nodig. Want klimaatverandering heeft desastreuze gevolgen. Ook hier in Nederland.

De verdeling van kosten is ook niet eerlijk

En dan hebben we het nog niet over de verdeling van kosten. Die is in dit Klimaatakkoord oneerlijk. De huishoudens betalen naar verhouding veel meer dan grote vervuilende bedrijven. Terwijl de vervuiler zou moeten betalen. Nu krijgt de vervuiler juist subsidie. Dat is de wereld op z’n kop. Maar hoe moet het dan? Een goede stap naar eerlijk en effectief klimaatbeleid is een CO2-heffing voor grote vervuilers.

Bovendien laat het Centraal Planbureau zien dat de laagste inkomens twee keer zoveel betalen als de hoogste. Dat is niet rechtvaardig.

“Het PBL laat zien dat het concept-klimaatakkoord onvoldoende en oneerlijk is voor huishoudens en het midden- en kleinbedrijf (mkb). Minister Wiebes zei eerder dat het kabinet ervoor staat dat huishoudens en mkb niet opdraaien voor de kosten van de grote vervuilers. De minister moet nu laten zien dat het menens is.” Donald Pols, directeur van Milieudefensie.

Waar is dat draagvlak? Hier is dat draagvlak!

Wij willen een eerlijk en ambitieus klimaatbeleid. En dat willen wij niet alleen. Ook de 40.000 mensen die afgelopen zondag meeliepen met de Klimaatmars. Ondanks de regen en de kou lieten ze van zich horen met slogans als: “We zullen overstromen als Rutte zo blijft dromen”. De politiek heeft lang genoeg getreuzeld. Het klimaat wacht niet.

Hoe zat het ook al weer met het Klimaatakkoord?

Eind vorig jaar werd het concept-Klimaatakkoord aangeboden aan de politiek. Maandenlang deden allerlei partijen uit Nederland mee aan de onderhandelingen. Ook Milieudefensie zat aan tafel. Uiteindelijk besloten wij om het Klimaatakkoord niet te ondertekenen. Het was namelijk niet eerlijk en ambitieus genoeg. Vandaag trekt het Planbureau van de Leefomgeving dus dezelfde conclusie.

>> Lees de hele doorrekening hier.

Help ons een nieuwe Klimaatzaak winnen

Een beter milieu begint bij de grote vervuilers van Nederland. Daarom vroegen wij 30 grote bedrijven om hun klimaatplannen. Sommige bedrijven doen hun best. Maar de rest blijft doorgaan met vervuilen. We bereiden ons voor op een nieuwe Klimaatzaak tegen een grote vervuiler. Help je mee?

Loading...