english

Dit zijn de gevolgen van klimaatverandering voor Nederland

De aarde mag niet meer dan 1,5 graden opwarmen. We zitten al op 1,1 graad. En als we grote vervuilers niet aanpakken, gaan we ver voorbij die 1,5 graden. Wij leggen uit wat de gevolgen zijn voor Nederland als de aarde 2 graden opwarmt. En ook wat het betekent als de temperatuur 3 tot 5 graden stijgt.

Als we willen voorkomen dat de aarde meer dan 1,5 graad opwarmt, zullen we onze CO2-uitstoot snel moeten afbouwen naar 0. Dat kan alleen, als we allemaal meedoen. Ook de Shells van deze wereld. Daarom zijn wij een klimaatzaak gestart tegen Shell. In december staan we voor het eerst tegenover Shell in de rechtbank. Help jij ons het op te nemen tegen een van de machtigste bedrijven ter wereld? Steun ons dan met een donatie

Scenario 1: 2 graden warmer

In het Klimaatakkoord van Parijs staat dat de opwarming beperkt moet blijven tot "ruim onder de 2 graden, liefst in de buurt van 1,5". En dat is niet voor niks. Wij zetten 6 gevolgen voor je op een rij.

1. Nooit meer een Elfstedentocht?

De temperatuur in Nederland is in de afgelopen honderd jaar gestegen met 1,8°C.  De grootste stijging van 1,4°C zagen we tussen 1951 en 2013. Daardoor hebben we niet alleen nog warmere zomers, maar neemt het gemiddeld aantal ijsdagen af naar 1-4 dagen per jaar.

983px-Elfstedentocht._Kopgroep_in_Hindeloopen,_Bestanddeelnr_907-5935.jpg

2. Meer doden door hitte

Tussen 1910 en 2013 is de neerslag in alle seizoenen toegenomen, behalve in de zomer. En regenbuien worden steeds heftiger. Tegelijk neemt de kans op lange periodes van droogte toe. Deze weerextremen brengen schade toe aan huizen, gewassen en de bodem. De afgelopen jaren sterven er steeds meer mensen in periodes van hitte. Dit zal in de toekomst steeds meer toenemen.

3. Hogere dijken en zakkende bodem

De zeespiegel stijgt waarschijnlijk van 40 cm in 2050 naar 80 cm in 2085, tot enkele meters in 2100.. Verder zakt Nederland weg. Letterlijk. Met name in het westen van het land en rond de Groninger gasvelden daalt de bodem door de lage grondwaterstand in rap tempo.

4. Uitsterven van veel planten en dieren

Door de opwarming worden veel planten- en diersoorten bedreigd. En al die soorten zijn van invloed op elkaar. Zo bloeien sommige planten eerder waardoor insecten zich vroeger laten zien. Trekvogels hebben zich nog niet aangepast en die lopen zo hun voedsel mis. Insecten zijn als bestuivers ook belangrijk voor ons eten. Als die verdwijnen, kunnen wij bepaalde groente en fruit niet meer produceren.

flowers-260202_960_720.jpg

5. Een zouter Nederland

De zeespiegel stijgt en in de zomer komt er te weinig zoet water bij. Hierdoor kan zout zeewater Nederland in stromen en mengen met zoet rivierwater, grondwater en slootwater. Daardoor loopt ons drinkwater gevaar. En ook kunnen oogsten verloren gaan, omdat veel voedselgewassen niet tegen zout water kunnen.

6. Meer blauwalg

Met name algen groeien beter bij hogere temperaturen. Een toename van schadelijke algen zoals blauwalg, is een gevaar voor de volksgezondheid.

Scenario 2: 2 tot 5 graden warmer

Als bedrijven zoals Shell doorgaan met fossiele brandstoffen uit de grond halen, blijft de aarde opwarmen. Niets doen leidt tot onomkeerbare veranderingen. Als de aarde 2 tot 5 graden opwarmt zijn de gevolgen catastrofaal. Welke dat zijn lees je hier.

1. Een stijging van de waterspiegel van 3 meter of meer

Als de ijskap smelt heeft dit gevolgen voor Nederland. Deze eeuw stijgt de zeespiegel maximaal 2 meter, vooral vanaf 2050 gaat dat snel. In de twee volgende eeuwen (2100 en 2200) stijgt de zeespiegel zelfs 3 meter of meer. De vraag is niet of, maar wanneer Nederland te maken krijgt met 1, 2, 3 of meer meter stijging van de zeespiegel.

3046225225_ec5bd8f114_z.jpg

2. IJskoude winters en snikhete zomers

Voorspellingen zeggen dat de warme golfstroom langs Europa tot stilstand komt. Dit kan leiden tot afkoeling van West-Europa. Dan worden winters strenger en stormen heviger. Sommige modellen laten een zeer sterke uitdroging, ‘verwoestijning’, van de bodem in Zuid-Europa zien. Daardoor is de kans op warme en droge zomers in Nederland groter. De kans op het ontstaan van orkanen neemt toe door de wereldwijde opwarming. Restanten van orkanen zullen dan ook eerder West Europa bereiken.

3. Veel onzekerheid in de wereld

Door klimaatverandering mislukken oogsten. Veel mensen moeten hun huis verlaten door wateroverlast of juist extreme droogte. Armoede, honger en gebrek aan zekerheid kan gewapende conflicten extra voeden. In een wereldmarkt als de onze neemt ook het risico op grote financiële en economische crises toe. Dus klimaateffecten elders zullen Nederland raken.

Het is nog niet te laat!

Wil je ons helpen met onze rechtszaak tegen Shell? Steun ons met een donatie.

Steun ons in het Hoger Beroep tegen Shell

Op 26 mei wonnen we onze Klimaatzaak tegen Shell. De rechter oordeelde dat Shell zijn CO2-uitstoot in 2030 teruggebracht moet hebben met 45%. Een fantastische overwinning. Helaas gaat Shell tegen deze beslissing in hoger beroep. Wij nemen het op tegen een van de machtigste en rijkste bedrijven ter wereld, daarom hebben we jouw hulp nodig. Help ons nog een keer te winnen van Shell. Doe je mee?

Loading...