english

We ondertekenen het Klimaatakkoord niet

Een paar weken geleden waarschuwden we al over het mislukken van het Klimaatakkoord. Helaas staat het er vandaag niet beter voor. Daarom kunnen we het akkoord op dit moment niet ondertekenen.

Niet groen en niet eerlijk genoeg

We begonnen heel hoopvol en met goede moed aan de onderhandelingen. Samen met andere groene en sociale organisaties hebben we afgelopen jaar ingezet op de juiste maatregelen. Maar vandaag moeten we samen helaas concluderen dat het niet is gelukt. Grote vervuilende bedrijven en de industrie weigeren mee te betalen aan groene en eerlijke oplossingen. Een CO2-heffing is van tafel geveegd.

"De onverantwoorde kortetermijnbelangen van de grote bedrijven hebben een werkelijk groen en eerlijk Klimaatakkoord geblokkeerd." Donald Pols, directeur Milieudefensie

Klimaat is van ons allemaal

Het Klimaatakkoord heeft impact op ons allemaal. Daarom wil Milieudefensie een eerlijk Klimaatakkoord. Dat betekent dat de lusten en lasten eerlijk worden verdeeld. Dat de vervuiler betaalt. En dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Alleen op die manier blijven we onder een opwarming van 2 graden, zoals we hebben afgesproken in 2015 in Parijs. Maar helaas gaan we dat niet halen met dit akkoord.

2018 12 20 plaatje persconferentie FIN2 (1).png

We blijven in gesprek

We willen alles op alles zetten om uiteindelijk toch nog een goed akkoord te krijgen. Dus we blijven in gesprek. Het akkoord wordt de komende tijd doorgerekend door het Planbureau van de Leefomgeving. Wellicht kunnen we in die periode nog bijsturen. Maar voorlopig onderteken we het Klimaatakkoord dus niet. Dat hebben we besloten met nog 6 andere organisaties:

  • Greenpeace
  • Natuur & Milieu
  • de Natuur- en Milieufederaties
  • de Jonge Klimaatbeweging
  • MVO Nederland
  • FNV

Het klimaatmanifest - Voor en door jongeren

De klimaatcrisis stormt op ons af. Maar er gebeurt nog steeds veel te weinig. Het klimaatbeleid bepaalt of jongeren straks nog een toekomst hebben. Daarom zijn Jongeren Milieu Actief en 6 politieke jongerenorganisaties samen in actie gekomen. Samen met Jan Terlouw stelden zij een klimaatmanifest op. Hierin roepen de jongerenorganisaties de grote politieke partijen op om tijdens de formatie te kiezen voor eerlijk en ambitieus klimaatbeleid. Help jij mee?

Loading...