english

Het is nu of nooit voor het Klimaat(akkoord)

Het Klimaatakkoord dreigt op een mislukking uit te lopen. De afspraken die tot nu toe zijn gemaakt, zijn niet goed genoeg. Milieudefensie luidt daarom samen met andere organisaties de noodklok: het is nu of nooit voor het klimaat.

Laatste nieuws

Grote vervuilende bedrijven en de industrie weigeren mee te betalen aan groene en eerlijke oplossingen. Een CO2-heffing is van tafel geveegd. Daarom ondertekenen de milieuorganisaties, waaronder Milieudefensie, en FNV het Klimaatakkoord  niet.

> Lees meer over de laatste ontwikkelingen rond het Klimaatakkoord

Bekijk de video


In de video leggen 4 experts in 2 minuten uit wat er nodig is voor een goed klimaatakkoord.

Grote zorgen over het Klimaatakkoord

Milieudefensie, Natuur & Milieu, Greenpeace en de Natuur en Milieufederaties maken zich zorgen over de onderhandelingen voor het Klimaatakkoord. Als deelnemers aan de onderhandelingen zetten Milieudefensie en de andere organisaties zich volop in voor verbetering van het Klimaatakkoord. Maar als de juiste maatregelen er niet in komen te staan, dan kunnen we het akkoord niet ondertekenen.

Het kan wél

Wij willen betere en eerlijke maatregelen op alle onderwerpen die aan de Klimaattafels worden besproken: elektriciteit, mobiliteit, landbouw, gebouwde omgeving en industrie. Na 9 maanden onderhandelen, lijkt het erop dat de benodigde maatregelen niet worden genomen. Terwijl het wél kan.

Dit is nodig:

  • Beprijs de uitstoot van CO2, zodat de vervuiler betaalt
  • Zet in op écht duurzame energie en juist minder op biobrandstof en CO2-opslag
  • Kies voor bindende afspraken, in plaats van onduidelijke maatregelen en vage richtlijnen

Geen tijd te verliezen voor het klimaat

Klimaatverandering vraagt om stevige maatregelen. En snel ook! Het laatste IPCC rapport en de uitspraak in de klimaatzaak van Urgenda tonen dat aan. Ook op de klimaattop deze week in Polen is de urgentie voelbaar. Aan de onderhandeltafels lijkt de urgentie echter nog niet voldoende te zijn doorgedrongen. Zo is nog niet goed doordacht wie de rekening gaat betalen. De grootste vervuilers vragen zelfs om subsidie. Maar het kan niet zo zijn dat de belastingbetaler opdraait voor de kosten.

Nog een paar dagen te gaan voor een eerlijk akkoord

Op 21 december moet er een Klimaatakkoord liggen. Het Planbureau voor de Leefomgeving zal het akkoord daarna doorrekenen. Maar er volgen geen nieuwe onderhandelingen meer. We hebben dus nog maar een paar dagen de tijd om het akkoord te verbeteren. Daarom luiden wij nu de noodklok. Het is nu of nooit voor het klimaat.

Steun ons in het Hoger Beroep tegen Shell

Op 26 mei wonnen we onze Klimaatzaak tegen Shell. De rechter oordeelde dat Shell zijn CO2-uitstoot in 2030 teruggebracht moet hebben met 45%. Een fantastische overwinning. Helaas gaat Shell tegen deze beslissing in hoger beroep. Wij nemen het op tegen een van de machtigste en rijkste bedrijven ter wereld, daarom hebben we jouw hulp nodig. Help ons nog een keer te winnen van Shell. Doe je mee?

Loading...