english

Het is nu of nooit voor het Klimaat(akkoord)

Het Klimaatakkoord dreigt op een mislukking uit te lopen. De afspraken die tot nu toe zijn gemaakt, zijn niet goed genoeg. Milieudefensie luidt daarom samen met andere organisaties de noodklok: het is nu of nooit voor het klimaat.

Laatste nieuws

Grote vervuilende bedrijven en de industrie weigeren mee te betalen aan groene en eerlijke oplossingen. Een CO2-heffing is van tafel geveegd. Daarom ondertekenen de milieuorganisaties, waaronder Milieudefensie, en FNV het Klimaatakkoord  niet.

> Lees meer over de laatste ontwikkelingen rond het Klimaatakkoord

Bekijk de video


In de video leggen 4 experts in 2 minuten uit wat er nodig is voor een goed klimaatakkoord.

Grote zorgen over het Klimaatakkoord

Milieudefensie, Natuur & Milieu, Greenpeace en de Natuur en Milieufederaties maken zich zorgen over de onderhandelingen voor het Klimaatakkoord. Als deelnemers aan de onderhandelingen zetten Milieudefensie en de andere organisaties zich volop in voor verbetering van het Klimaatakkoord. Maar als de juiste maatregelen er niet in komen te staan, dan kunnen we het akkoord niet ondertekenen.

Het kan wél

Wij willen betere en eerlijke maatregelen op alle onderwerpen die aan de Klimaattafels worden besproken: elektriciteit, mobiliteit, landbouw, gebouwde omgeving en industrie. Na 9 maanden onderhandelen, lijkt het erop dat de benodigde maatregelen niet worden genomen. Terwijl het wél kan.

Dit is nodig:

  • Beprijs de uitstoot van CO2, zodat de vervuiler betaalt
  • Zet in op écht duurzame energie en juist minder op biobrandstof en CO2-opslag
  • Kies voor bindende afspraken, in plaats van onduidelijke maatregelen en vage richtlijnen

Geen tijd te verliezen voor het klimaat

Klimaatverandering vraagt om stevige maatregelen. En snel ook! Het laatste IPCC rapport en de uitspraak in de klimaatzaak van Urgenda tonen dat aan. Ook op de klimaattop deze week in Polen is de urgentie voelbaar. Aan de onderhandeltafels lijkt de urgentie echter nog niet voldoende te zijn doorgedrongen. Zo is nog niet goed doordacht wie de rekening gaat betalen. De grootste vervuilers vragen zelfs om subsidie. Maar het kan niet zo zijn dat de belastingbetaler opdraait voor de kosten.

Nog een paar dagen te gaan voor een eerlijk akkoord

Op 21 december moet er een Klimaatakkoord liggen. Het Planbureau voor de Leefomgeving zal het akkoord daarna doorrekenen. Maar er volgen geen nieuwe onderhandelingen meer. We hebben dus nog maar een paar dagen de tijd om het akkoord te verbeteren. Daarom luiden wij nu de noodklok. Het is nu of nooit voor het klimaat.

Hier gaan we voor: klimaat op 1 in het regeerakkoord

We hebben nog 9 jaar om te voorkomen dat de klimaatcrisis uit de hand loopt. De toekomst van onze kinderen staat op het spel. Het komt dus aan op het nieuwe kabinet. Daarom gaan we samen zorgen dat het klimaat op 1 staat bij de formatie. Doe je mee?

Loading...