english

De argumenten van werkgevers aan klimaattafel Industrie doorgeprikt

Een krachtig nationaal klimaatbeleid is mogelijk én nodig. Niet alleen voor de toekomst van de aarde, maar ook voor de toekomst van de industrie. Toch blijft werkgeversorganisatie VNO-NCW dwars liggen aan de klimaattafel Industrie. Op deze pagina prikken wij een aantal veelgehoorde argumenten door.

> Lees nu het artikel Succesvol Klimaatakkoord vraagt gedurfde instrumenten

Het ‘waterbedeffect’ bestaat niet

VNO-NCW zegt dat extra Nederlands klimaatbeleid voor bedrijven niet helpt. Omdat de vervuiling zich dan verplaatst naar andere Europese landen. Dat wordt ook wel het waterbedeffect genoemd. Dit is gelukkig verleden tijd, de Europese wet die dit mogelijk maakte, is inmiddels aangepast. Nederlands klimaatbeleid helpt nu juist wél.

2231401972_b8a0c0b951_z.jpg

Nederland als vrijplaats voor industriële vervuiling

VNO-NCW laat zien dat de broeikasgasuitstoot van de industrie tussen 1990 en 2015 met eenderde is gedaald. Dat klopt, maar dat gaat alleen over methaan en lachgas. Wat zij niet vertellen: dat de CO2 uitstoot van de industrie toeneemt, zelfs sneller dan in onze buurlanden. Is de industrie in Nederland dan duurzame koploper of is Nederland een vrijplaats voor vervuiling? De precieze informatie daarover is onbekend of is geheim. Wat geen geheim is: er is krachtiger klimaatbeleid nodig om de vervuilende CO2-uitstoot van de industrie te laten dalen.

CO2-belasting voor grote bedrijven betaalbaar en effectief

Volgens VNO-NCW vertrekken grote bedrijven uit Nederland als ze voor vervuiling moeten betalen. Wij hebben een beter plan. Wij laten zien dat de zware industrie prima 15 euro per ton CO2 kan betalen. Met dat geld kan de overheid de industrie helpen klimaatvriendelijker te worden.

RS2094_DSC_5547-lpr.jpg

Kiezen we voor multinationals of mensen?

VNO-NCW beroept zich op de kwetsbaarheid van grote bedrijven. Maar duurzaamheid gaat over winst, de planeet en mensen. Wij laten zien dat de overheid grote bedrijven uit de wind houdt, terwijl de armste inwoners van Nederland nu al op de tocht staan. Zij betalen relatief véél meer klimaatbelasting dan grote bedrijven.

Niets nieuws onder de zon

Wat wij voorstellen kan de industrie niet vreemd voorkomen. In de jaren tachtig hebben we in Nederland al eerder milieuproblemen aangepakt. Neem de afvalverwerking en de waterverontreiniging. Ook toen lukte het met extra belasting bedrijven de juiste kant uit te duwen. Bedrijven ontvingen geld om daar ook werk van te maken. Deze aanpak had succes: de Rijn is sindsdien een stuk schoner. Zelfs in de Verenigde Staten en Canada wordt dit principe gebruikt.

Succesvol Klimaatakkoord vraagt gedurfde instrumenten

Dit nieuwsbericht is gebaseerd op een artikel van Donald Pols en Bart Wesselink (Milieudefensie) en Faiza Oulahsen (Greenpeace) dat op 28 november 2018 verscheen in het economenblad ESB.
> Lees nu het artikel Succesvol Klimaatakkoord vraagt gedurfde instrumenten

Hier gaan we voor: klimaat op 1 in het regeerakkoord

We hebben nog 9 jaar om te voorkomen dat de klimaatcrisis uit de hand loopt. De toekomst van onze kinderen staat op het spel. Het komt dus aan op het nieuwe kabinet. Daarom gaan we samen zorgen dat het klimaat op 1 staat bij de formatie. Doe je mee?

Loading...