english

Grote steden lopen voorop met duurzaam verkeer

Amsterdam, Utrecht en Rotterdam nemen de beste maatregelen om een gezonde en klimaatvriendelijke stad te worden. Fietsers, voetgangers en gebruikers van openbaar vervoer krijgen daar de beste voorzieningen. Auto's zijn er schoner en efficiënter dan in andere gemeenten. Dit blijkt uit een vergelijkend onderzoek van CE Delft in opdracht van de Fietsersbond, het Longfonds, MENSenSTRAAT, Milieudefensie, Natuur & Milieu, Rover en Wandelnet.

“De uitkomst van het onderzoek is niet zo verrassend. Want in de grotere steden zijn de problemen het grootst, dus daar worden ook vaak eerder en soms hardere maatregelen genomen,” zegt Anne Knol, campagneleider Mobiliteit. “Maar ook in grote steden is nog steeds veel te winnen op weg naar duurzamer verkeer en een leefbare stad.”

Amsterdam laat de auto het vaakst staan

Uit het onderzoek blijkt onder andere dat er grote verschillen zijn in het autogebruik. In Amsterdam, Groningen en Leiden wordt maar voor 25-30 procent van alle ritjes de auto gebruikt, terwijl dat in Emmen en Heerlen voor meer dan de helft het geval is. Dit verschil komt doordat er in de meeste grotere steden meer duurzame alternatieven zijn. Ook doen de grotere steden vaak meer om die duurzame alternatieven te stimuleren.

Genoeg ruimte voor verbetering

Grote steden zijn goed op weg, maar het kan echt beter. Zelfs bij de koplopers is nog veel winst te behalen. Het onderzoek laat zien op welke punten gemeenten het goed doen, op welke punten minder, en wat ze van elkaar kunnen leren. De grootste problemen in steden liggen op het gebied van luchtvervuiling, drukte, lawaai en veiligheid. Het onderzoek kan gemeenten goed helpen om deze problemen op te lossen.

Gemeenteraadsverkiezingen

Samen met de zes andere maatschappelijke organisaties roepen we alle steden op om de komende jaren te zorgen voor duurzaam, leefbaar en gezond verkeer. De gemeenteraadsverkiezingen zijn een goed moment voor verandering. We hopen na de verkiezingen dan ook op slim ruimtelijk beleid. Met uitstekende fiets- en wandelvoorzieningen, uitstootvrije voertuigen, milieuzones, goed openbaar vervoer en lagere snelheden. Dit is hard nodig voor het milieu, de bereikbaarheid en onze gezondheid.

De resultaten:

Illustratie resultaten benchmark onderzoek CE Delft

De scores zijn relatief: een 9 betekent dus niet dat de gemeente voldoende duurzaam is. Het betekent alleen dat de gemeente duurzamer is dan een gemeente met een 4. 

Bekijk de illustratie:

Illustratie benchmark onderzoek CE Delft

Lees verder:

 Steun de rechtszaak voor gezonde lucht

Het klimaatmanifest - Voor en door jongeren

De klimaatcrisis stormt op ons af. Maar er gebeurt nog steeds veel te weinig. Het klimaatbeleid bepaalt of jongeren straks nog een toekomst hebben. Daarom zijn Jongeren Milieu Actief en 6 politieke jongerenorganisaties samen in actie gekomen. Samen met Jan Terlouw stelden zij een klimaatmanifest op. Hierin roepen de jongerenorganisaties de grote politieke partijen op om tijdens de formatie te kiezen voor eerlijk en ambitieus klimaatbeleid. Help jij mee?

Loading...